-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
-
-
www.detizeme.cz >  > historie
OK

Historie Dětí Země (Children of the Earth)

Jak to všechno začalo

Děti Země za svůj vznik považují setkání asi 60 lidí z celé ČR dne 28. září 1989 v Kulturním středisku Delta v Praze 6. Při další schůzce 27. října 1989 byl tento záměr potvrzen, takže následně došlo k transformaci tehdejší pražské 75. ZO ČSOP "Bořena" v novou ekologickou organizaci Děti Země, do níž se ihned přihlásilo kolem 60 lidí. *)

Hlavními zakládajícími osobnostmi byli do září 1990 zejména členové Prozatímní rady Dětí Země Jindřich Petrlík z Prahy (předseda Dětí Země v letech 1993 až 2001), Jiří Macas z Bíliny a Ivo Šilhavý z Prahy a dále Tomáš Fajkus z Prahy a Miroslav Patrik z Brna (předseda Dětí Země v letech 1990 až 1993). Oficiální registrace občanského sdružení Děti Země byla na Ministerstvu vnitra ČR provedena 9. dubna 1990. Veřejnost se poprvé o existenci Dětí Země dověděla již v sobotu 18. listopadu 1989 z deníku Svobodné slovo. Činnost Dětí Země se nejprve soustředila do těchto kampaní: záchrana ozonové vrstvy, doprava, znečištění ovzduší, problematické stavební projekty a přírodovědný výzkum radovesického údolí. V letech 1990 až 1991 vydávají občasník COE-bulletin, od ledna 1993 pravidelně pro své členy měsíčník Akce Dětí Země a v letech 1992 až 2000 dvouměsíčník Alternativa - (časopis pro ekologii a jiné cesty. Dosud vydaly několik brožur a knih a řadu monotematických publikací k různým kampaním.

Současný stav

Děti Země působí prostřednictvím poboček zaměřených místně a klubů zaměřených tematicky (např. Klub ochrany dravců a sov, klub Za záchranu Polabí apod.). Jejich činnost, kterou představují desítky kampaní a projektů, je soustředěna do tří velkých programů: Doprava, Příroda a Věc veřejná.

Část vedení Dětí Země po rozsáhlé diskusi a výsledku hlasování o budoucí struktuře sdružení, které se uskutečnilo na Radě v Plzni 29. září 2001 odchází a zakládá novou ekologickou organizaci pod názvem Arnika. Následně pak dochází k nutné změně členství ve vrcholných orgánech sdružení, k přesunu Komunikačního centra z Prahy do Plzně a k dalším vnitřním změnám s cílem pokračovat v naplňování poslání Dětí Země, tj. zejména ochrana přírody a životního prostředí a podpora veřejnosti a nutných opatření k jeho zlepšování.

Výkonným orgánem je Rada Dětí Země, která je složena ze zástupců poboček a klubů a schází se nejméně čtyřikrát do roka. Nejvyšším orgánem je Výroční shromáždění členů, které je Radou svoláváno každý rok vždy na podzim. Od roku 1990 se zde minimálně každé tři roky volí členové Rady, včetně Užšího kolegia (tj. předsedy a místopředsedů).

Osobnosti, které mají důvěru členů Dětí Země a které podporují jejich činnost, jsou voleni do Čestné rady.


*) Organizace pod názvem 75. ZO ČSOP "Bořena" s asi 15 členy existovala od října 1985 do prosince 1989 (vydávala přírodovědný časopis Ekoton). Předchůdcem byla neformální studentská iniciativa Tým Bořena (stal se jedním ze subjektů Dětí Země jako Klub "Tým Bořena") pod vedením Jindřicha Petrlíka se sídlem v Bílině v severních Čechách (počet členů se pohyboval mezi 10 až 20). Ta se od svého počátku v roce 1979 zabývala archeologickým a přírodovědeckým výzkumem radovesického údolí, které bylo zasypáváno nadložními zeminami z povrchového dolu Velkolomu Maxim Gorkij (dnešní Doly Bílina). V letech 1980 až 1989 Tým Bořena organizoval v předpolí tzv. Radovesické výsypky prázdninové ochranářské tábory. Svou činností i personálním obsazením (zejména Jindřich Petrlík a Miroslav Patrik) Tým Bořena navázal na Archeologický kroužek, který při gymnáziu v Bílině působil v letech 1976 až 1982.

-
-
O DĚTECH ZEMĚ
- Úspěchy Dětí Země
- Historie Dětí Země
- Předsednictvo
- Rada Dětí Země
- Čestná rada
-
V ý r o č n í  z p r á v y
- 2008 [pdf]
- 2007 [pdf]
- 2006 [pdf]
- 2005 [pdf]
- -
- 2004 [rtf]
- 2003 [rtf]
- 2002 [html]
- -
- 2000 [pdf]
- -
- 1999 [pdf]
- Děti Země v tisku

-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-