-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
-
-
www.detizeme.cz >
OK

Děti Země jsou dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Dalšími cíli jsou ochrana životního prostředí, podpora veřejnosti v jejím zapojování do ochrany životního prostředí a do veřejného života, ekologická výchova, osvěta a vzdělávání, ochrana práv spotřebitelů a propagace alternativních kulturních a uměleckých aktivit. Činnost Dětí Země probíhá ve třech hlavních programech: Doprava, Příroda a Věc veřejná.

Jste-li našimi příznivci, budeme vděční, když nám v naší práci pomůžete. Možností je více:


OBJEDNEJTE SI ČASOPIS AKCE (čtrnáctideník)

Děti Země vydávají ZDARMA elektronický časopis Akce Dětí Země (průměrný rozsah do tří stran), který je zasílán všem zájemcům e-mailem jako připojený soubor. Časopis obsahuje výtahy z tiskových zpráv, výběr zásadních článků z tisku o činnosti a pozvánky na připravované akce.

Chci zdarma dostávat čtrnáctideník Akce Dětí Země v elektronické podobě, můj e-mail je:STAŇTE SE ČLENEM DĚTÍ ZEMĚ

Stanete-li se naším členem či členkou, budete moci aktivně rozhodovat o činnosti Dětí Země. Podle stanov může být členem Dětí Země každý po dovršení patnácti let. Členové Dětí Země mají řadu práv a povinností. Členství vzniká buď zasláním přihlášky poštou se základními osobními údaji (jméno, adresa, telefon, e-mail, rok narozeni, podpis) nebo vyplněním a odesláním níže uvedeného dotazníku. Následně budete vyzváni k zaplacení ročního členského příspěvku ve výši 200 Kč (členství na nový rok se obnovuje nejpozději do 31. března).

Každý člen (a také finanční přispěvatel) dostává:

  1. pozvánky na vlastní akce Dětí Země jako je Výroční shromáždění, tábory, předvánoční setkání se členy Čestné rady apod.,
  2. pozvánky na různé ekologické akce pro veřejnost (vyhlášení výsledku ankety Ropák roku apod.) - pouze e-mailem,
  3. informace o jiných zajímavých událostech v ochraně životního prostředí (petiční aktivity apod.) - pouze e-mailem,
  4. Výroční zprávu Dětí Země.

Chci se stát členem/členkou Dětí Země, a proto pošlu 200 Kč jako členský příspěvek (níže prosíme o vyplnění dotazníku, následně pak od nás dostanete potvrzení o přijetí vaší přihlášky za člena/členku a výzvu k zaplacení členského příspěvku).

STAŇTE SE PŘISPĚVATELEM DĚTÍ ZEMĚ

Převážnou část činnosti Dětí Země vykonávají dobrovolníci ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Přesto jsou pro nás také důležité finanční příspěvky, nejlépe zasílané pravidelně trvalým bankovním příkazem.

Chcete-li nám finančně pomoci, můžete se stát přispěvatelem/přispěvatelkou Dětí Země. Stačí během roku (jednorázově či pravidelným bankovním příkazem) poslat finanční dar ve výši aspoň 200 Kč. Budete pak informováni o naší činnosti.

Roční finanční dary ve výši aspoň 1.000 Kč u fyzických osob je možné odečíst ze základu daně. Potvrzení vám rádi na vyžádání zašleme (viz níže).

Chci se stát přispěvatelem/přispěvatelkou Dětí Země, a proto pošlu finanční příspěvek (níže prosíme o vyplnění dotazníku, následně pak od nás dostanete potvrzení o přijetí vašeho oznámení stát se přispěvatelem/přispěvatelkou Dětí Země).

STAŇTE SE ČLENEM KLUBU PODPOROVATELŮ DĚTÍ ZEMĚ

Pokud nám ročně pošlete nejméně 1.200 Kč, tj. buď jednorázově nebo pravidelně trvalým bankovním příkazem (např. každý měsíc 100 Kč), stanete se jako přispěvatel ještě navíc i členem Klubu podporovatelů Dětí Země. Za tuto vaši finanční podporu od nás navíc obdržíte zdarma tričko s ekologickou tématikou a náš propagační plakát.

Roční finanční dary ve výši aspoň 1.000 Kč u fyzických osob je možné odečíst ze základu daně. Darovací smlouvu vám rádi na vyžádání zašleme (viz níže).

Chci se jako přispěvatel/přispěvatelka Dětí Země stát také členem/členkou Klubu podporovatelů Dětí Země, neboť během roku pošlu aspoň 1.200 Kč (níže prosíme o vyplnění dotazníku, následně pak od nás dostanete potvrzení o přijetí vašeho oznámení stát se členem/členkou Klubu podporovatelů Dětí Země).
Jméno a příjmení: 
Ulice:
PSČ:
Město/obec:
Telefon:
E-mail:
Rok narození:

Informace od Dětí Země chci dostávat:

e-mailem i klasickou poštou
jen e-mailem, žádné papírové dopisy

Členský či finanční příspěvek (alespoň 200 Kč za rok) uhradím (členové uvedou jako variabilní symbol číslo 8888, přispěvatelé číslo 8880):

jednorázově převodem na účet č. 2701498322 / 2010, variabilní symbol buď 8888 nebo 8880 (viz výše), Fio banka, a. s.

trvalým měsíčním příkazem na účet č. 2701498322 / 2010, variabilní symbol buď 8888 nebo 8880 (viz výše), Fio banka, a. s.

jednorázově složenkou typu "A" na účet č. 2701498322 / 2010, variabilní symbol buď 8888 nebo 8880 (viz výše) s adresou Děti Země, Cejl 866/50a, 602 00 Brno


prosím o zaslání potvrzení o zaplacení mého finančního příspěvku Dětem Země

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány spolkem Děti Země se sídlem Cejl 866/50, 602 00 Brno v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb. o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. Děti Země se tímto zavazují, že tyto údaje neposkytnou žádnému dalšímu subjektu.

Chcete-li, napište nám jaké téma či konkrétní kauza Vás zajímá a s čím nám můžete pomoci (např. grafika a ilustrace, sbírání podpisů pod petice, pořizování fotografií a videozáznamů apod.):
Díky, to je vše, těšíme se na spolupráci.
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-