-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
-
-
www.detizeme.cz >
OK

Kdo jsou Děti Země

Nejsme malé děti - bezbranné a naivní. Jsme si dobře vědomi možností, které se naskýtají pro účinnou ochranu životního prostředí a přírody. Zcela v souladu s demokratickými principy a zásadami nenásilí dokážeme, a nadále hodláme, účinně bránit zbytečnému ničení naší přírody, zvláště v případech, kdy základní práva občanů na zdravé a čisté prostředí musejí ustoupit nejasným zájmům politicko-ekonomickým. Jsme přesvědčeni, že člověk dokáže žít dlouhodobě v souladu s přírodou, aniž by se musel vracet do jeskyní a svítit si tam loučemi, jak je nám a jiným podobným sdružením často podsouváno.

Věříme v občanskou společnost, v níž mají všichni lidé možnost aktivně chránit sebe, své zdraví a životní prostředí, bez ohledu na to, jaká politická strana či ideologie zrovna rozhoduje. Působíme proto decentralizovaně, jen tak můžeme účinně pomoci lidem s jejich konkrétními problémy a na konkrétním místě.

Máme mnohaleté zkušenosti, které dáváme občanům k dispozici. Jsme nezávislí, zodpovídáme se pouze veřejnosti. Stejně jako je naše činnost otevřená, tak i rozhodování o budoucnosti životního prostředí musí být naprosto otevřené. Ochrana přírody není věcí tajných projektů a dohod, je zcela věcí veřejnou.

Jsme Děti Země, ostatně jako všichni lidé na této planetě. Je-li Vám tedy naše činnost sympatická podpořte nás finančně, nebo se staňte členem a vyberte si ze tří programů, s jejichž naplněním nám můžete pomoci. Rádi se s Vámi setkáme na některé z připravovaných akcí.

Děti Země jsou členy asociace ekologických organizací Zelený kruh a ve své činnosti se řídí Etickým kodexem ekologických organizací a Pravidly transparentnosti nevládních neziskových organizací v oblasti dárcovství a sponzorství ze strany komerčních subjektů. Děti Země jsou také členy Oborové platformy ekologických nevládních organizací.

-
-
O DĚTECH ZEMĚ
- Úspěchy Dětí Země
- Historie Dětí Země
- Předsednictvo
- Rada Dětí Země
- Čestná rada
-
V ý r o č n í  z p r á v y
- 2008 [pdf]
- 2007 [pdf]
- 2006 [pdf]
- 2005 [pdf]
- -
- 2004 [rtf]
- 2003 [rtf]
- 2002 [html]
- -
- 2000 [pdf]
- -
- 1999 [pdf]
- Děti Země v tisku

- -
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-