-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
-
-
www.detizeme.cz >  > čestná rada
OK

Členové čestné rady Dětí Země

Čestnou radu Dětí Země tvoří řada významných osobností, kteří podporují jejich činnost

Jiří Dědeček Jiří Dědeček
[šantánový písničkář, básník a televizní moderátor]
"Jednou mi jeden anarchista rázně vyčetl, že nemám žádnou mravní integritu, když na schůzi Dětí Země přijedu benzínovým autem a ještě na to pak dělám vtipy. Jsou to ale z mé strany hořké žerty. Mají co dělat s bezmocí vůči tomu, co nás ničivě obklopuje, a také se špatným svědomím, že se nedovedu na tom zlu nepodílet. Moje mravní integrita má sice bahnitý základ, od většiny populace však se mne snaží odlišit alespoň tím, že to ví a snaží se vybřednout. Nutí mě platit příspěvky, propůjčovat jakž takž ještě dobré jméno, odrhovat na špatně placených a navštívených akcích a především přemýšlet. A myslet. Proto jsem u nich."

Vladimír Merta Vladimír Merta
[písničkář a vysokoškolský učitel]
"Během projektu na katedře kulturologie, kde učím animaci kultury, se zcela spontánně studenti dotýkají životního prostředí anebo alespoň hlubiny mezilidských vztahů. Pro mladou generaci je to, co pro nás bylo donkichotstvím, samozřejmou součástí pohledu na svět. To mě přesvědčuje, že současné ekologické hnutí se možná uzavírá do konvencí, je možná třeba hledat jiný pohled, neboť tento je dnes intelektuály běžně přijímán."

Zdeněk Thoma
[orientalista, fotograf a cestovatel]
"Cestovatel nejen cestuje, cestovatel se také vrací. Vždy jsem měl pocit, že se vracím do jedné z nejkrásnějších zemí na světě. Aby tento pocit mně i všem dalším vydržel, je nutné bránit naše životní prostředí nejen před ignorantstvím nepoučených nebo bezohledných, ale stále častěji před chtivými snahami odpovědných, leč nezodpovědných skupin lidí i velkých společností. Proto fandím Dětem Země, proto je aktivně podporuji."

Jaroslav Pavlíček Jaroslav Pavlíček
[polárník a cestovatel]Jan Vodňanský Jan Vodňanský
[písničkář]
Členem Čestné rady Dětí Země byl i spisovatel, básník, písničkář a humorista Jan Vodňanský (nar. 19. 6. 1941), který zemřel dne 10. března 2021 ve věku nedožitých 80 let.

Prof. Erazim Kohák prof. Erazim Kohák
[filozof, ekolog a vysokoškolský profesor]
Členem Čestné rady Dětí Země byl od roku 1991 i významný filozof a bývalý člen Komise pro udělení Ropáka a Zelené perly (1995-2015) profesor Erazim Kohák, Ph. D. (nar. 21. května 1933), který zemřel dne 8. února 2020 ve věku nedožitých 87 let.
"Děkuji Vám, Děti Země! Nejen za všechno, co jste pro tuto zemi dokázali za poslední rok, ač toho nebylo málo. Děkuji Vám i za to, že jste. Život mě přesvědčil, že není smrtelnějšího nebezpečí jak pro demokracii, tak pro lidstvo, než neteční občané, kteří už nevidí dál, než co zrovna viděli v televizní reklamě. Národ i lidstvo žijí tak dlouho, dokud žijí lidé, kterým jde o něco víc. To je Váš největší dar této zemi: že jí připomínáte, na čem doopravdy záleží, a co není než pozlátko. Děkuji Vám a přeji úspěšný rok."


Ivan Dejmal
Členem Čestné rady Dětí Země byl i ekolog a bývalý ministr životního prostředí v letech 1990-2 Ing. Ivan Dejmal (nar. 17. 10. 1946), který zemřel dne 6. února 2008 ve věku nedožitých 62 let.

„Trvale udržitelný rozvoj je v globálním i místním přístupu spojen s respektováním přírody a místa a s mezemi, které jsou kladeny pro naši výrobu a spotřebu. Tedy s regulací a rozvrhem či plánem, které jsou nástrojem rozmyslu. Právě tato okolnost mnohým brání výše vyslovenou premisu přijmout. Neoliberálním doktrínám všeho zabarvení smrdí regulace, plán, rozvrh a koncept jako pekelná síra. Člověk dvacátého století nedorostl úkolu, které před něj postavilo jeho vlastní dílo. Je jen na nás, co k tomuto problému řeknou naši potomci na konci jednadvacátého století.

Z článku „Odkud a kam jde naše kultura nakládání s prostorem?“ ve sborníku „Krajina jako kulturní prostor“ konference „Tvář naší země – krajina domova“ (21.-23. února 2001).


Členem Čestné rady Dětí Země byl i jaderný fyzik
doc. RNDr. Čestmír Jech, CSc., který zemřel 9. září 2002 ve věku nedožitých 77 let.
"I kdybychom energii vyrobili v dobře odsířených a odNOxovaných elektrárnách nebo jaderných centrálách se zvýšenou bezpečností, jsou zde dosud nevyřešené problémy s emisemi oxidu uhličitého i s dlouhodobým skladováním vyhořelého jaderného paliva. Koupi nových spotřebičů bychom měli zvažovat i z hlediska environemtální etiky… Kdyby všichni obyvatelé Země měli čerpat energii "naším tempem", nutně by muselo dojít k ekologickému zhroucení stavu Země a to jistě nesmíme dopustit. Správná ekologická výchova a osvěta a na nich založené rozhodování jsou jistě cestou, která nás může vést k zachování trvale udržitelného ekosystému Země."

-
O DĚTECH ZEMĚ
- Úspěchy Dětí Země
- Historie Dětí Země
- Předsednictvo
- Rada Dětí Země
- Čestná rada
-
V ý r o č n í  z p r á v y
- 2008 [pdf]
- 2007 [pdf]
- 2006 [pdf]
- 2005 [pdf]
- -
- 2004 [rtf]
- 2003 [rtf]
- 2002 [html]
- -
- 2000 [pdf]
- -
- 1999 [pdf]
- Děti Země v tisku

-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-