-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
-
-
www.detizeme.cz >  > rada
OK

Rada Dětí Země

Mezi zasedáními Výročního shromáždění řídí činnost sdružení Rada Dětí Země, která je volena na tři roky. Rada je za svou činnost odpovědná Výročnímu shromáždění členů Dětí Země, které je nejvyšším orgánem sdružení.

Celkový počet členů Rady je 5 a počet organizačních jednotek je 7.

  • Miroslav Patrik = DZ – Brno (předseda DZ)

  • Martin Hyťha = DZ – Plzeň (místopředseda DZ)

  • David Poláček = DZ – Klub ochrany dravců a sov

  • Miroslav Husťák = DZ – Klub za udržitelnou dopravu

  • Jiří Řehounek = DZ – Klub za záchranu Polabí

V Radě nemají své zástupce tyto dvě organizační jednotky:
Děti Země – Klub krajina a památky Křivoklátska
Děti Země – Centrum pro podporu občanů-
O DĚTECH ZEMĚ
- Úspěchy Dětí Země
- Historie Dětí Země
- Předsednictvo
- Rada Dětí Země
- Čestná rada
-
V ý r o č n í  z p r á v y
- 2008 [pdf]
- 2007 [pdf]
- 2006 [pdf]
- 2005 [pdf]
- -
- 2004 [rtf]
- 2003 [rtf]
- 2002 [html]
- -
- 2000 [pdf]
- -
- 1999 [pdf]
- Děti Země v tisku

-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-