-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Soud uznal účast Dětí Země ve stavebním řízení na D1106

24. května 2024
[Královehradecký kraj]

Ministr dopravy Kupka je z řízení vyloučil se zástupnými důvody

Městský soud v Praze rozsudkem z 30. dubna 2024 zrušil rozhodnutí ministra dopravy Martina Kupky z 11. května 2022, který bez řádných důvodů odmítl účast Dětí Země v řízení o změně umístění a povolení dvou objektů před jejich dokončením na dálnici D1106 z Hradce Králové do Smiřic.

Děti Země se do řízení přihlásily v odvolací fázi a předložily sedm námitek. Ministr musí nyní znovu posoudit, zda jsou účastníky.

„Překvapilo nás, že nás ministr Kupka z řízení pro dva objekty vyloučil, neboť dálnice D1106 získala v říjnu 1996 stanovisko EIA a v prosinci 2016 na pět let i výjimečné závazné stanovisko EIA. Navíc jsme se v letech 2016-8 účastnili řízení o povolení 35 objektů pro úsek z Hradce Králové do Předměřic nad Labem, než jsme po sepsání dohody s Ředitelstvím silnic a dálnic v srpnu 2018 rozklad stáhli,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ministr Kupka ve svém rozhodnutí z května 2022 účast Dětí Země v rozkladové fázi stavebního řízení pro dva objekty na dálnici zamítl s odkazem na vyjádření KÚ v Hradci Králově ze dne 16. července 2021. To ale jen uvádí, že pro tyto objekty se nemusí provádět nový proces EIA, neboť jejich vlivy na životní prostředí jsou nízké.

„Připadá nám, že když politikům nebo úředníkům v řízeních o stavebních záměrech s vlivy na životní prostředí dojdou odborné či právní argumenty, tak z nich spolky účelově a nezákonně vyloučí,“ domnívá se Patrik.

Děti Země ve své žalobě z července 2022 namítaly, že i když platnost závazného stanoviska EIA z prosince 2016 skončila po pěti letech, tak důležité je, že dálnice D1106 prošla procesem EIA úspěšně, takže všechna řízení jsou navazující i s účastí spolků. Navíc ani vyjádření KÚ v Hradci Králové netvrdí, že spolky účastníky nejsou.

„Městský soud uznal naši argumentaci, že jen s odkazem na vyjádření KÚ v Hradci Králové nelze tvrdit, že Děti Země nejsou účastníky stavebního řízení pro dva objekty na dálnici D1106, neboť vlastní a podrobné hodnocení měl správně udělat ministr Kupka a jeho rozkladová komise, což se nestalo,“ vysvětluje Patrik.

V rozsudku městského soudu spis. zn. 10 A 64/2022 se uvádí toto:
„V napadeném rozhodnutí se tak nenachází důvody, které vedly ministra k rozhodnutí, že řízení týkající se stavebního záměru D11, stavba 1106 Hradec Králové – Smiřice, nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí, a že proto není navazujícím řízením. Soud tedy není schopen tyto úvahy přezkoumat...“

Děti Země se již soudně ubránily vyloučení ze dvou stavebních řízení na dálnici D0805 Lovosice – Řehlovice v roce 2021. Další jejich vyloučení ze dvou stavebních řízení na dálnici D4901 Hulín – Fryšták soudy řeší letos.


* * * * * * * * * * *


I. Řízení o změně umístění a změně povolení 2 objektů před dokončením na dálnici D1106 Hradec Králové – Smiřice (zatím 6/2021 až 5/2022, tj. 11 měsíců)


18.06.2021 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
13.10.2021 = Ministerstvo dopravy oznamuje zahájení řízení o změně územního a stavebního rozhodnutí
04.01.2021 = Ministerstvo dopravy vydává rozhodnutí

03.02.2022 = Děti Země zasílají přihlášku s účastí v řízení a rozklad bez odůvodnění
24.02.2022 = Děti Země zasílají rozklad s odůvodněním
11.05.2022 = ministr dopravy Martin Kupka rozklad odmítá, neboť Děti Země nejsou účastníky řízení


II. Soudní řízení o zákonnosti rozhodnutí ministra dopravy o změně umístění a povolení 2 objektů na dálnici D1106 Hradec Králové – Smiřice (7/2022 až 4/2024, tj. 1 rok a 9 měsíců)


23.07.2022 = Děti Země zasílají správní žalobu proti odmítnutí jejich účasti v řízení
30.04.2024 = Městský soud v Praze žalobu Dětí Země uznává (spis. zn. 10 A 64/2022)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Soud zrušil další vyloučení Dětí Země z řízení o dálnici D8 (TZ, 03.12.2021)

Děti Země byly opomenutým účastníkem povolování D11 (TZ, 09.01.2019)

Dálnice D1106: Ředitelství silnic a dálnic ČR nalezlo společnou řeč s Dětmi Země (TZ, 29.08.2018)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-