-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Soud zrušil další vyloučení Dětí Země z řízení o dálnici D8

3. prosince 2021
[Ústecký kraj]

Ústecký krajský úřad opakovaně švindluje

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 29. listopadu 2021 zrušil rozhodnutí krajského úřadu v Ústí nad Labem i stavebního úřadu v Lovosicích o vyloučení Dětí Země z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro šest objektů na dálnici D8 z Lovosic do Řehlovic.

Obdobný rozsudek vydal soud již 7. června 2021, neboť krajský úřad opět v rozporu se zákonem vyloučil Děti Země z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení i pro tři jiné objekty. Obě řízení tak musejí proběhnout znovu.

„Na Ústecku se vylučování Dětí Země ze správních řízení stalo nějakým novým trendem, neboť jde již o druhý případ za poslední tři roky. Selhává hlavně ústecký krajský úřad, kterému se toto švindlování asi líbí. Buď totiž rozhoduje nezákonně věcně, nebo procesně, takže je několik let nečinný či nás vylučuje z řízení. Viníky jsou ředitelé krajského úřadu, kteří své podřízené chrání,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik

Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci výstavby dálnice D8 v březnu 2009 požádalo stavební úřad v Lovosicích o vydání stavebního povolení pro devět objektů, které bylo v září 2009 skutečně vydáno. Krajský soud v Ústí nad Labem ovšem na základě žaloby Dětí Země toto stavební povolení v říjnu 2012 zrušil.

Stavební úřad následně v červenci 2017 oznámil zahájení řízení o dodatečném vydání stavebního povolení pro tři objekty a v listopadu 2018 oznámil zahájení podobného řízení pro šest objektů.

Úřady pak ale Děti Země z obou těchto řízení nezákonně vyloučily, takže v řízení pro tři objekty to v dubnu 2018 udělal krajský úřad a pro šest objektů to v lednu 2019 provedl stavební úřad a v březnu 2019 tento postup krajský úřad potvrdil.

„Aby se nás úřady zbavily, tak si vymyslely, že Děti Země těchto řízení účastníky být nemohou, neboť na těch devět stavebních objektů prý nelze pohlížet jako na součást dálnice D8, ale jako na zcela izolované stavby. To ovšem krajský soud v obou letošních rozsudcích striktně odmítl jako nepřijatelný faul,“ vysvětluje Patrik.

Zrušené stavební povolení ze září 2009 nezákonně vydal Jiří Bouček a nezákonně ho potvrdil Petr Michálek. Děti Země v řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro šest objektů v lednu 2019 nezákonně vyloučil Jiří Bouček ze stavebního úřadu v Lovosicích a jeho usnesení v březnu 2019 nezákonně potvrdil Jiří Smrčka.

Při povolování dálnice D8 přes České středohoří prohrál stát již sedmnáct soudních sporů z celkových třiceti, nejčastěji to byl ústecký krajský úřad.

Původní náklady na dálnici délky 16,4 km ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšily na cca 15 mld. Kč (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se posunul na 17. prosince 2016, i když řada objektů má stále problémy. Předčasné užívání dálnice je platné do 31. 12. 2022.


* * * * * * * * * * *


I. Z obsahu rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. listopadu 2021 o vyloučení Dětí Země z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro šest objektů na dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice


„Z výše uvedeného dle soudu zcela jednoznačně vyplývá, že předmětné stavební objekty jsou imanentní součástí dálnice. Jde o tzv. vyvolané objekty, jejichž existence se odvíjí od potřeby řešení důsledků realizace stavby hlavní, a to bez ohledu na skutečnost, že mohou být ve stavebním řízení povolovány samostatně.

K obdobnému závěru, že „vyvolané objekty“ jsou součástí hlavní stavby komunikace, přestože mohou být povolovány samostatně, dospěl i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 31. 5. 2007, č. j. 1 As 35/2006 – 100...

Z výše uvedeného tedy dle soudu vyplývá, že byly splněny všechny podmínky pro to, aby žalobce byl účastníkem předmětného řízení.

Soud zdůrazňuje, že považuje za zcela nepřijatelný postup, ve kterém jsou ve vztahu k nutnosti posuzování vlivů na životní prostředí, posuzovány izolovaně jednotlivé součásti většího záměru, bez respektování skutečnosti, že záměr, jehož jsou stavební objekty součástí, jednoznačně podléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů, a v důsledku toho pak dochází k omezování účastenství dotčené veřejnosti.“


II. Průběh řízení o povolení devíti stavebních objektů na dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice od 3/2009 a průběh řízení o vydání dodatečného stavebního povolení jen pro šest stavební objektů od 10/2018


01) 25.03.2009 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení pro 9 stavebních objektů
02) 25.09.2009 = MěÚ Lovosice vydává stavební povolení pro 9 objektů
03) 14.10.2009 = Děti Země podávají proti stavebnímu povolení pro 9 objektů odvolání
04) 02.02.2010 = KÚ Ústeckého kraje odvolání Dětí Země zamítá

05) 19.04.2010 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti vydání stavebního povolení pro 9 objektů
06) 24.10.2012 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí MěÚ Lovosice i KÚ Ústeckého kraje ruší

07) 12.11.2012 = MěÚ Lovosice stavební řízení pro 9 objektů zastavuje
08) 13.11.2012 = MěÚ Lovosice zahajuje řízení o odstranění 9 objektů a vyzývá ŘSD ČR, aby do 30.04.2013 podalo žádost o vydání dodatečného stavebního povolení pro 9 objektů

09) 29.04.2013 = ŘSD ČR posílá žádost o vydání dodatečného stavebního povolení pro 9 objektů
10) 02.12.2016 = ŘSD ČR posílá zúženou žádost o vydání dodatečného stavebního povolení jen pro 3 objekty
11) 25.05.2017 = MěÚ Lovosice řízení na odstranění 6 objektů zastavuje, neboť jsou již zkolaudovány
12) 25.05.2018 = KÚ Ústeckého kraje na základě stanoviska Ministerstva dopravy ze dne 28.03.2018 ruší rozhodnutí MěÚ o zastavení řízení na odstranění 6 objektů

13) 30.10.2018 = ŘSD ČR posílá žádost o vydání dodatečného stavebního povolení pro 6 objektů
14) 28.11.2018 = MěÚ Lovosice oznamuje zahájení řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro 6 objektů
15) 27.12.2018 = Děti Země zasílají přihlášku do řízení a své námitky

16) 02.01.2019 = MěÚ Lovosice vylučuje Děti Země z tohoto řízení
17) 17.01.2019 = Děti Země zasílají proti svému vyloučení odvolání
18) 18.03.2019 = KÚ Ústeckého kraje odvolání Dětí Země zamítá a potvrzuje jejich vyloučení z řízení

19) 20.05.2019 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti vyloučení z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro 6 objektů
20) 30.05.2019 = MěÚ Lovosice vydává dodatečné stavební povolení pro 6 objektů (bez účasti Dětí Země)
21) 29.11.2021 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu Dětí Země uznává a rozhodnutí KÚ Ústeckého kraje i usnesení MěÚ Lovosice o jejich vyloučení ruší


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Ministryně Dostálová řeší nečinnost ministerstva u dálnice D8 (TZ, 15.10.2021)

Tři postavené cesty pro dálnici D8 ztratily dodatečné povolení (TZ, 30.09.2021)

Děti Země vyhrály dva soudní spory o dálnici D8 (TZ, 01.07.2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-