-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Tři postavené cesty pro dálnici D8 ztratily dodatečné povolení

30. září 2021
[Ústecký kraj]

ŘSD ČR ani po dvanácti a půl letech snahy nemá legální povolení

Krajský úřad Ústeckého kraje dne 21. září 2021 zrušil dodatečné stavební povolení pro dvě polní cesty a pro příjezd na hřiště ve Vchynicích, které jako součást dálnice D8 Lovosice – Řehlovice vydal Městský úřad v Lovosicích v říjnu 2017.

Reagoval tak na rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, který 7. června 2021 rozhodl, že Děti Země byly z tohoto řízení vyloučené nezákonně. I když jsou tyto tři cesty již dávno postavené, stále nemají pravomocné stavební povolení, takže jde o tzv. černé stavby.

„Snaha státu řádně povolit tři cesty pro dálnici D8 v Českém středohoří probíhá již dvanáct a půl let a opakovaně dochází k porušování zákona Městským úřadem v Lovosicích a krajským úřadem. Krajský soud totiž nejprve v říjnu 2011 zrušil stavební povolení ze září 2009 a nyní v září 2021 na jeho zásah došlo i ke zrušení dodatečného stavebního povolení z října 2017. Tyto tři cesty jsou sice již postavené, avšak z právního hlediska jde tzv. o černé stavby, neboť nemají žádné stavební povolení,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci výstavby dálnice D8 v březnu 2009 požádalo Městský úřad v Lovosicích o vydání stavebního povolení pro devět různých cest a silnic nižších tříd, které pak bylo v září 2009 skutečně vydáno. Nicméně krajský soud na základě žaloby Dětí Země toto stavební povolení v říjnu 2012 zrušil.

Městský úřad pak až v červenci 2017 oznámil zahájení řízení o vydání dodatečného stavebního povolení, ale jen pro tři objekty. To sice v říjnu vydal, avšak nezákonně nově tvrdil, že Děti Země nejsou účastníky řízení.

Stejně nezákonný názor měl i krajský úřad, což potvrdil krajský soud v červnu 2021 zrušujícím rozsudkem.

„Vznikla klasická situace, kdy stát účelově porušuje zákony, aby ŘSD ČR mohlo rychle stavět dálnice, přičemž spolky pak roky vedou právní bitvy o řádné vypořádání svých připomínek na ochranu životního prostředí nebo se domáhají zákonné účasti v řízení. Tento bizarní model povolování staveb se může stát bohužel normou, neboť ministryně Klára Dostálová s developery prosadila nový stavební zákon,“ upozorňuje Patrik.

Soudem zrušené stavební povolení v roce 2009 vydal Jiří Bouček a potvrdil ho Petr Michálek. Nezákonné dodatečné stavební povolení v roce 2017 vydal opět Jiří Bouček a potvrdil ho Jiří Smrček.

Při povolování dálnice D8-0805 prohrál stát již šestnáct soudních sporů z celkových třiceti, nejčastěji prohrává Krajský úřad Ústeckého kraje.

Původní náklady na dálnici délky 16,4 km ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšily na cca 15 mld. Kč (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se posunul na prosinec 2016, i když řada objektů má stále problémy. Předčasné užívání dálnice je platné do 31. 12. 2022.


* * * * * * * * * *


Průběh stavebního řízení o povolení 9 stavebních objektů pro část dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice od 3/2009 a průběh řízení o vydání dodatečného stavebního povolení jen pro 3 stavební objekty od 4/2013


25.03.2009 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení pro 9 stavebních objektů
25.09.2009 = MěÚ Lovosice vydává stavební povolení pro 9 objektů
14.10.2009 = Děti Země podávají proti stavebnímu povolení pro 9 objektů odvolání
02.02.2010 = KÚ Ústeckého kraje odvolání Dětí Země zamítá
19.04.2010 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti vydání stavebního povolení pro 9 objektů

24.10.2012 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí MěÚ Lovosice i KÚ v Ústí nad Labem ruší
12.11.2012 = MěÚ Lovosice stavební řízení pro 9 objektů zastavuje
13.11.2012 = MěÚ Lovosice zahajuje řízení o odstranění 9 objektů a vyzývá ŘSD ČR, aby do 30.04.2013 podalo žádost o vydání dodatečného stavebního povolení pro 9 objektů
29.04.2013 = ŘSD ČR posílá žádost o vydání dodatečného stavebního povolení pro 9 objektů
02.12.2016 = ŘSD ČR posílá zúženou žádost o vydání dodatečného stavebního povolení jen pro 3 objekty

25.05.2017 = MěÚ Lovosice řízení na odstranění 6 objektů zastavuje, neboť jsou již zkolaudovány
03.07.2017 = MěÚ Lovosice oznamuje zahájení řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro 3 objekty
10.07.2017 = Děti Země zasílají přihlášku do řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro 3 objekty
30.10.2017 = MěÚ Lovosice vydává dodatečné stavební povolení pro 3 objekty
15.11.2017 = Děti Země podávají proti vydání dodatečného stavebního povolení pro 3 objekty odvolání

10.04.2018 = KÚ Ústeckého kraje odvolání Dětí Země zamítá, neboť nebyly účastníky řízení
29.05.2018 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti vyloučení z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro 3 objekty
07.06.2021 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu Dětí Země uznává a rozhodnutí KÚ Ústeckého kraje o jejich vyloučení ruší
21.09.2021 = KÚ Ústeckého kraje dodatečné stavební povolení pro 3 objekty MěÚ Lovosice ruší a spis posílá překvapivě na Ministerstvo dopravy, místo logicky na MěÚ Lovosice
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Děti Země vyhrály dva soudní spory o dálnici D8 (TZ, 01.07.2021)

Děti Země oslavily osm let čekání na rozhodnutí o dálnici D8 (TZ, 07.05.2021)

Část dálnice D8 získala nové závazné stanovisko EIA (TZ, 04.06.2020)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-