-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Část dálnice D8 získala nové závazné stanovisko EIA

4. června 2020
[Ústecký kraj]

Děti Země očekávají ukončení obstrukcí krajského úřadu

Ministerstvo životního prostředí dne 25. května 2020 vydalo závazné stanovisko k hodnocení vlivů dálnice D8 délky 4,66 km na území CHKO České středohoří, které obsahuje deset podmínek, které bude nutné splnit k dalšímu jejímu provozování.

Proces EIA přitom zjistil řadu chyb, které bude nutné napravit. Podle Dětí Země by stanovisko EIA mělo být podkladem pro obnovené stavební řízení, o které požádaly v dubnu 2013, ale krajský úřad i Ministerstvo pro místní rozvoj tomu svými obstrukcemi dosud bránily.

„Uložení deseti podmínek v závazném stanovisku EIA považujeme za reálné a správné a daly se očekávat, neboť některé problémy jsou zřetelné i v terénu, což se týká hlavně zeleně, oplocení či migrace pro živočichy. Bohužel proces EIA nehodnotil i centrální úsek dálnice, který prochází nejcennější částí chráněné oblasti. Bylo by proto dobré nad rámec zákona udělat i posouzení vlivu zbytku dálnice na životní prostředí,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který se dálnicí D8 přes České středohoří zabývá od listopadu 1993.

Závazné stanovisko EIA ze dne 25. května 2020 pro trasu dálnice délky 4,66 km u Řehlovic obsahuje mj. tyto podmínky: zlepšit funkčnost a zvýšit rozsah vegetace a oplocení kolem dálnice, udržovat migrační koridory pro živočichy, provádět úpravy potoků s přírodními materiály, omezovat nadlimitní intenzity hluku, a to hlavně ve Stadicích, kde je limit pro noc překročen, provádět zimní údržbu s nižším množstvím posypové soli, měřit kvalitu povrchových vod, vypracovat program sledování všech složek životního prostředí apod.

První proces EIA, který se týkal celé trasy dálnice délky 16,41 km, začal v listopadu 1995 a skončil vydáním stanoviska EIA dne 15. listopadu 1996. Ministerstvo životního prostředí ho přitom řídilo nezákonně, jak také dokládají dva rozsudky Krajského soudu v Ústí nad Labem z roku 2012, které zrušily dvě územní rozhodnutí.

Nový proces EIA začal v září 2019 a probíhal na základě žádosti Dětí Země z dubna 2013 o obnovení stavebního řízení jen pro trasu délky 4,66 km. Krajský úřad Ústeckého kraje a MMR ale tuto žádost v letech 2013-4 zamítly. Nicméně Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 23. února 2018 rozhodl, že žádosti mělo být vyhověno.

Proti dalším obstrukcím krajského úřadu a MMR musely pak Děti Země v březnu 2019 podat ke krajskému soudu správní žalobu proti nečinnosti, o níž se dosud po více než roce nerozhodlo.

„Očekáváme, že krajský úřad konečně ukončí své obstrukce a naší žádosti z dubna 2013 o obnovení stavebního řízení konečně vyhoví, takže závazné stanovisko EIA se stane jedním z podkladů pro vydání stavebního povolení,“ uvádí dále Patrik, který ještě připomíná, že dálnice je od prosince 2016 jen v předčasném užívání a tedy bez kolaudačního souhlasu. Navíc některé stavební objekty jsou stále bez stavebních povolení.


* * * * * * * * * *


Průběh snahy Dětí Země o obnovení stavebního řízení a o zahájení nového procesu EIA pro trasu dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice délky 4,66 km u Řehlovic


01) 20.04.1995 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko SEA o výběru koridoru pro D8-0805

02) 15.11.1996 = Ministerstvo životního prostředí vydává stanovisko EIA o výběru varianty pro D8-0805

03) 25.08.2003 = Děti Země, Společnost ochránců životního prostředí a jedna fyzická osoba podávají žalobu proti vydání územního rozhodnutí pro celou trasu dálnice D8-0805 délky 16,41 km

04) 17.06.2010 = Krajský soud v Ústí nad Labem třetím rozsudkem ruší územní rozhodnutí pro D8-0805

05) 02.12.2011 = Děti Země podávají žalobu proti vydání územního rozhodnutí pro D8-0805 délky 100 m

06) 27.02.2012 = Krajský soud v Ústí nad Labem ruší územní rozhodnutí pro D8-0805 délky 100 m

07) 31.08.2012 = Společnost ochránců životního prostředí podává žalobu proti vydání územního a stavebního rozhodnutí pro dálnici D8-0805 délky 4,66 km

08) 20.12.2012 = Krajský soud v Ústí nad Labem ruší územní rozhodnutí pro dálnici D8-0805 délky 4,66 km

09) 12.04.2013 = Děti Země podávají žádost o obnovení stavebního řízení pro dálnici D8-0805 délky 4,66 km, přičemž jeho podkladem má být nové stanovisko EIA

10) 25.09.2013 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o obnovení stavebního řízení zamítá

11) 14.10.2013 = Děti Země proti zamítnutí žádosti podávají odvolání

12) 05.03.2014 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání zamítá

13) 07.05.2014 = Děti Země podávají žalobu proti zamítnutí žádosti o obnovení stavebního řízení

14) 25.07.2017 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu zamítá

15) 14.08.2017 = Děti Země podávají kasační stížnost proti vydání zamítavého rozsudku

16) 23.02.2018 = Nejvyšší správní soud ruší rozsudek krajského soudu i rozhodnutí MMR a krajského úřadu

17) 04.07.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje do konce srpna 2018

18) 07.09.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců

19) 14.03.2019 = Děti Země podávají žalobu proti nečinnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

20) 27.03.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců

21) 13.09.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje oznamuje zahájení procesu EIA s možností se do 18.10.2019 vyjádřit k předložené dokumentaci EIA

22) 19.09.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje do skončení procesu EIA

23) 18.10.2019 = Děti Země zasílají na Ministerstvo životního prostředí vyjádření k dokumentaci EIA

24) 18.11.2019 = MŽP svolává do Lovosic na 15 hodinu veřejné projednání dokumentace EIA

25) 25.05.2020 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA s 10 podmínkami
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Proces EIA pro záměr „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“

O dálnici D8 proběhne v Lovosicích nové veřejné projednání (TZ, 11.11.2019)

Úřady již šest let odmítají obnovit stavební řízení pro D8 (TZ, 31.07.2019)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-