-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Úřady již šest let odmítají obnovit stavební řízení pro D8

31. července 2019
[Ústecký kraj]

Děti Země podaly letos v březnu ke krajskému soudu žalobu

Ministerstvo pro místní rozvoj svým rozhodnutím ze dne 15. července 2019 zamítlo již třetí odvolání Dětí Země proti třetímu usnesení krajského úřadu o přerušení řízení o obnovení stavebního řízení pro trasu dálnice D8 přes České středohoří v délce 4,66 km u Řehlovic na šest měsíců do 27. září 2019.

Děti Země žádost o obnovu podaly před více než šesti lety v dubnu 2013 a jelikož jí stále nebylo vyhověno, tak se letos v březnu proti této nečinnosti krajského úřadu obrátily o pomoc na krajský soud podáním žaloby.

„Více než šestiletý spor o obnovení stavebního řízení pro část trasy dálnice D8 dokazuje, jak státní úřady umějí proti nám koordinovaně porušovat zákon, přičemž dokonce obstrukčně neváhají pohrdat rozsudky soudů. Krajský úřad totiž absurdně tvrdí, že o této obnově nemůže do zahájení nového procesu EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí rozhodnout. Přitom je to naopak, neboť obnovu měl povolit již v roce 2013 a v rámci nového stavebního řízení by probíhal i nový proces EIA,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Za pravdu mu dává rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2018, který zamítnutí žádosti Dětí Země o obnovení stavebního řízení krajským úřadem v září 2013 a MMR v březnu 2014 zrušil jako nezákonné.

V tomto rozsudku NSS uvádí, že žádost Dětí Země z dubna 2013 splňuje podmínky na obnovení stavebního řízení, takže krajský úřad jí měl již v roce 2013 vyhovět, nikoliv v řízení o obnově od února 2018 pokračovat a třikrát ho přerušovat (cit.):

„Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že rozsudek napadený kasační stížností je nezákonný z důvodu nesprávného posouzení právní otázky soudem... Tento názor lze shrnout tak, že v dané věci byly dány podmínky pro povolení obnovy stavebního řízení.“

Podle tohoto rozsudku NSS má pak v obnoveném stavebním řízení proběhnout nové posouzení vlivů této části dálnice na životní prostředí a dojít k vydání závazného stanoviska EIA, i když byla dálnice v prosinci 2016 dokončena. V roce 1996 totiž tento proces EIA proběhl nezákonně a bez účasti veřejnosti.

Krajský úřad a MMR ovšem tvrdí, že nejprve musí dojít k „opakování“ procesu EIA a pak se uvidí, zda bude žádosti vyhověno.

Na úmyslně nezákonném postupu krajského úřadu, který žádost o obnovení zamítnul a nyní řízení přerušuje, se podílejí hlavně Zdenka Švehlová a Naděžda Studenovská (obě 2013) a Hana Bergmannová (2018 a 2019).

Dálnici D8-0805 délky 16,4 km stavělo sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., přičemž původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšila na cca 15 mld. Kč (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se posunul na 2019: předčasné užívání je platné do 31. 12. 2020.


* * * * * * * * * *


Průběh snahy Dětí Země o obnovení stavebního řízení pro 4,66 km dálnice D8-0805 u Řehlovic:


01) 12.04.2013 = Děti Země podávají žádost o obnovení stavebního řízení
02) 27.08.2013 = Ministerstvo pro místní rozvoj vytýká Krajskému úřadu Ústeckého kraje nečinnost
03) 25.09.2013 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o obnovení stavebního řízení zamítá
04) 14.10.2013 = Děti Země proti zamítnutí žádosti podávají odvolání
05) 05.03.2014 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání zamítá
06) 07.05.2014 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu
07) 25.07.2017 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu zamítá
08) 14.08.2017 = Děti Země podávají k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
09) 23.02.2018 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost uznává a ruší rozsudek krajského soudu i rozhodnutí MMR a krajského úřadu
10) 04.07.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje do konce srpna 2018
11) 24.07.2018 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 1 a žádají stavební řízení obnovit
12) 07.09.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců
13) 17.09.2018 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 2 a žádají stavební řízení obnovit
14) 27.03.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců
15) 01.04.2019 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 3 a žádají stavební řízení obnovit
16) 15.07.2019 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání Dětí Země proti přerušení řízení potřetí zamítá


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Krajský úřad podruhé odmítl obnovit stavební řízení pro D8 (TZ, 19.09.2018)

Krajský úřad stále odmítá obnovit stavební řízení pro D8 (TZ, 26.07.2018)

Pro část hotové dálnice D8 proběhne nové stavební řízení (TZ, 23.02.2018)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-