-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz >
OK

N A B Í D K O V Ý   L I S T
Distribuci níže uvedených materiálů zajišťují:
Děti Země, e-mail: deti.zeme@ecn.cz

- KNIHY A BROŽURY       - ČASOPISY       - TRIČKA       - LETÁKY      - OSTATNÍ 
Elektronické publikace

Kliknutím na podtržený název získáte náhled titulní stránky publikace.


-
-
Knihy a brožury
program doprava
program příroda
program věc veřejná

Program DOPRAVA (knihy, brožury)
Cesty k udržitelné dopravě ve městech, J. Růžička
1993, 48 stran, A5, 20 Kč
Informuje o tom, jak by městská doprava měla vypadat a na příkladu Amsterdamu a Curychu dokazuje, že to jde.
 kusů
Doprava, životní prostředí a politika (sborník), M. Patrik (ed.)
1993, 84 stran, A5, zdarma (za poštovné)
Jde o sborník názorů členů Českého a Slovenského dopravního klubu na negativní vlivy dopravy na životní prostředí u nás i ve světě.
 kusů
Dopravní politika v Evropě z pohledu nevládních organizací (sborník), M. Patrik (ed.)
1992, 104 stran, A5, zdarma (za poštovné)
Sborník obsahuje názory evropských dopravních expertů a aktivistů nevládních organizací na toto téma.
 kusů
Ekologická dopravní politika ve městech, kolektiv autorů
1996, 48 stran, A4, 20 Kč
Odborná studie švýcarských expertů poskytuje přehled praktických nástrojů, jak prosazovat ekologicky šetrnou dopravní politiku v městském prostoru. V textu jsou uvedeny i konkrétní příklady z evropských měst.
 kusů
Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji, P. Kurfürst (ed.)
2001, 32 stran, A5, 20 Kč
Publikace obsahuje výtahy ze tří odborných zahraničních studií, které kritizují mýtus o podmíněnosti ekonomického a regionálního rozvoje výstavbou vysokokapacitních silnic. Na řadě konkrétních příkladů studie dokazují, že tento vztah není rozhodně jednoznačný.
 kusů
Jak zlepšit dopravu ve městě, kolektiv autorů
1995, soubor 8 dvojlistů A4, 20 Kč
Soubor představuje praktické příklady omezování negativních vlivů dopravy ve městech v osmi oblastech (např. rozvoj cyklistických stezek, politika parkování, územní plánování).
 kusů
KarikAUTury, A. Singer (dopravní komiks)
2006, 98 stran, A5, 50 Kč
Kniha vtipnými, ale zároveň trefnými ilustracemi a ironizujícím textem kritizuje naši závislost na automobilové kultuře nejen v Americe, ale i u nás v Evropě. Obsahuje ale také řadu cenných historických údajů. Předmluvu pro české, slovenské, polské a maďarské čtenáře napsal Miroslav Patrik.
 kusů
Město, prostor, doprava, Martin Robeš
2002, 108 stran, A4, 50 Kč
- kniha je složena z dvou a půl set barevných fotografií z devíti velkých evropských měst a jejím cílem je názornou formou přinést do České republiky zahraniční zkušenosti s řešením dopravy ve městě. Poukazuje převážně na dobré, ale popisuje a vysvětluje i špatné nebo nedotažené příklady. Komentáře k fotografiím jsou psány z pozice (neautomobilového) uživatele veřejných prostranství, aby byly srozumitelné jak komunálním politikům, tak i ostatním zájemcům bez ohledu na jejich profesi. Odborníkům jsou navíc určeny odkazy na další literaturu v úvodu knihy.
 kusů
Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné dopravní politiky, Petr Kurfürst
2002, 112 stran, A5, 50 Kč
Autor pojednává o v českém prostředí poměrně málo známém jevu dopravní indukce, shrnuje britskou studii využití redukce dopravy ke zvládnutí situace na úrovni města a představuje principy řízení poptávky po dopravě jako nejúčinnějšího nástroje k řešení dopravní krize dnešních měst. Jeho vhodnost ilustruje řadou praktických příkladů řízení poptávky zejména z Evropy.
 kusů
Správné ceny v dopravě, M. Robeš (ed.)
1997, 68 stran, A5, 20 Kč
S dopravou je spojena celá řada nákladů, které hradí společnost. Nejvíce nákladů způsobuje doprava silniční. Publikace podává přehled o externích nákladech z dopravy v EU a o způsobech jejich zahrnutí do ceny.
 kusů
Strategie udržitelné dopravy v Holandsku, kolektiv autorů
1992, 40 stran, A5, zdarma (za poštovné)
Představuje alternativní scénáře rozvoje dopravy v Nizozemí s ohledem na životní prostředí a ekonomiku.
 kusů
Utopie nebo realita cyklistické dopravy v ČSFR, J. Růžička
1992, 48 stran, A5, zdarma (za poštovné)
Popisuje situaci v bývalé ČSFR v této oblasti ve srovnání s rozvojem cyklistiky v jiných zemích.
 kusů

Program PŘÍRODA (knihy, brožury)
V zájmu života ochraňujme ozónovou vrstvu, Č. Jech
36 stran, 20 Kč
Jde o druhé, rozšířené vydání úspěšné knihy pro širokou veřejnost. Názorně vysvětluje důležitost ozónové vrstvy nad naší Zemí a škodlivost freonů na její snižování. Uvádí také způsoby náhrady freonů jinými látkami.
 kusů

Program VĚC VEŘEJNÁ (knihy, brožury)
Atomový stát, R. Jungk
1994, 202 stran, A5, 20 Kč
"V okamžiku, kdy technický pokrok umožnil využívat jaderné štěpení, byl učiněn skok do zcela nových rozměrů násilí...", tak začíná kniha, kterou rakouský autor napsal ve strachu z hrozící ztráty svobody a lidskosti. Hlavním tématem je deformace člověka omezováním jeho osobní svobody represemi a strachem, které jsou vyvolané jak "mírovým", tak i vojenským atomovým průmyslem.
 kusů
Přelet nad hypermarketovým hnízdem, Filip Fuchs a kol.
2005, 120 stran, A5, 90 Kč
Zajímavá kniha o budování hypermarketů v ČR v posledním desetiletí - popisuje vybrané zajímavé případy, obsahuje i stručnou fotografickou přílohu. Vydalo Nesehnutí.
 kusů


-
Časopisy nahoru nahoru
Akce Dětí Země (měsíčník)
zdarma v elektronické podobě
Obsahuje články o konkrétní činnosti Dětí Země za uplynulý měsíc a o plánovaných akcích. Je určen zejména členům Dětí Země a jejich sympatizantům, studentům, novinářům apod.
   


-
Trička nahoru nahoru
"Mít nebo být"
velikost "M" (š = 53 cm, v = 74 cm), "L" (š = 55 cm, v = 76 cm), barva tmavě zelená (bílý potisk), bílá (oranžový potisk) a oranžová (modrý potisk), gramáž je 180 g/m2, cena 200 Kč, členové DZ 150 Kč
Na hrudi logo Dětí Země, na zádech veselý obrázek obrázek "Mít nebo být?".
BARVA:  TM. ZELENÁ   velikost: M   počet kusů
BARVA:  BÍLÁ   velikost:  M   počet kusů
      L   počet kusů
  ORANŽOVÁ   velikost:  L   počet kusů
      M   počet kusů
-
"Nejčastěji cestuji veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky"
velikost "M" (šířka = 50 cm, výška = 68 cm), "L" (š = 53 cm, v = 70 cm) a "XL" (š = 56 cm, v = 72 cm), barva modrá, gramáž 200 g/m2, 200 Kč
Tričko Dětí Země s barevným obrázkem autíčka, loga DZ a s textem "Nejčastěji cestuji veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky".
BARVA:  MODRÁ   velikost:  počet kusů
      L  počet kusů 
      XL  počet kusů 


- Letáky
program doprava
program příroda
program věc veřejná
Letáčky si do počtu 10 ks od každého můžete objednat zdarma. Cena za více kusů je variabilní a závisí na velikosti, kvalitě a počtu odebraných letáčků, nutno předem projednat.
Program DOPRAVA (letáky)
Bezstarostná jízda
leták stručně informuje o dopadech a rizicích automobilové dopravy, nastiňuje výhody a možnosti šetrných druhů dopravy a odkazuje na stejnojmennou výstavu o dopravě
 kusů
Skutečná tvář automobilismu
- nově vydaný leták s aktualizovanými údaji i kresbami, který formou kresleného seriálu informuje o některých nákladech a potřebách osobního automobilu
 kusů
Ve městě? Na kole!
nový leták propagující cyklistiku jako optimální způsob dopravy po městě
 kusů

Program PŘÍRODA (letáky)
KODAS - Klub ochrany dravců a sov při sdružení Deti Země
- v letáku jsou základní informace o činnosti tohoto klubu, jsou zde také informace o každoroční akci Akce Falco, Akce Aquila, během které jsou dobrovolníky hlídána hnízda vzácných druhů dravců před vykradením
 kusů
Nový domov
zdarma (za poštovné)
černobílý leták Klubu ochrany dravců a sov, který obsahuje informace o výrobě a údržbě hnízdních budek pro vybrané druhy sov
 kusů

Program VĚC VEŘEJNÁ (letáky)
Chemie kolem nás: pomáhá i škodí
leták informuje o dopadech a rizicích chemických látek kolem nás, zejména ve výrobcích denní potřeby, ale i v životním prostředí; leták odkazuje na stejnojmennou výstavu o chemických látkách
 kusů
Svobodní jako ptáci?
leták informující o problémech velkokapacitních průmyslových chovech drůbeže - brojlerů a nosnic
 kusů


-
Ostatní materiály nahoru nahoru
Akce Falco (pohlednice), Klub ochrany dravců a sov při sdružení Dětí Země
zdarma (za poštovné)
barevná pohlednice na záchranu ohrožených dravců s fotografií hnízda raroha velkého (autor: Josef Ptáček)
 kusů
Bezbranná feministka? - pohlednice
zdarma (za poštovné)
- provokativní barevná pohlednice (autor: Vladimír Gajdoš)
 kusů
Klaunka s růží
zdarma (za poštovné)
- černobílá pohlednice s klaunkou, která drží barevnou růži (autor: Vladimír Gajdoš)
 kusů
Krajina a její lidé
zdarma (za poštovné)
- černobílá podlouhlá pohlednice vydaná v rámci projektu, který je zaměřen proti nehospodárné těžbě vápenců v Českém krasu a likvidaci severočeských kopců
 kusů
O jedno auto míň!
20 Kč
- černobílá samolepka, která je určena k vylepení na rám jízdního kola
 kusů
Patří zeměkoule do popelnice? - pohlednice
zdarma (za poštovné)
- provokativní barevná pohlednice - symbol Země je v popelnici (autor: Vladimír Gajdoš)
 kusů
Samolepka Podporuji Děti Země
2007, 6,5 x 11,5 cm, zdarma (za poštovné)
Červená samolepka na podporu Dětí Země s kresbou dítěte, které vytahuje planetu Zemi z popelnice.
 kusů
Sova pálená - pohlednice
zdarma (za poštovné)
- pohlednice s fotografií sovy pálené, kterou vydal Klub ochrany dravců a sov v rámci projektu - Budou žít?
 kusů
Železnice není kouřící přežitek 19. století - pohlednice
2003, zdarma (za poštovné)
Barevná pohlednice se třemi fotografiemi moderních motorových vozů VT 642 a VT 612.
 kusů


Jméno a příjmení: 
Úplná adresa:
PSČ:
e-mail:
Poznámka:

K objednávce bude účtováno poštovné a balné podle velikosti zásilky. Letáky do počtu 5 ks vám zašleme zcela zdarma. Informace o celkové ceně objednávky a možnostech úhrady Vám zašleme na zadanou e-mailovou adresu.

-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-