-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Ministryně Dostálová řeší nečinnost ministerstva u dálnice D8

15. října 2021
[Ústecký kraj]

Ředitelství silnic a dálnic ČR nečinnost úřadů vyhovuje

Děti Země požádaly dne 13. října 2021 ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, aby ukončila více než měsíční nečinnost Ministerstva pro místní rozvoj, které dosud nerozhodlo o jejich odvolání ze dne 8. července 2021 proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, který zamítl žádost Dětí Země ze dne 12. dubna 2013 na obnovu stavebního řízení pro trasu dálnice D8 přes České středohoří délky 4,66 km u Řehlovic.

Obnovu odmítá nejen krajský úřad a MMR, ale také Ředitelství silnic a dálnic ČR.

„Krajský úřad v Ústí nad Labem a Ministerstvo pro místní rozvoj více než osm let opakovaně porušují zákony, jsou účelově nečinné a navíc nerespektují rozsudky soudů, takže jde o obrovské selhání státní moci. Zřejmě se spíše řídí pokyny Ředitelství silnic a dálnic ČR, které si obnovu stavebního řízení u dálnice D8 nepřeje, než českými zákony. Proto jsme požádali ministryni Kláru Dostálovou, aby na ministerstvu udělala pořádek, pokud mají mít občané elementární důvěru ve stát,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Krajský úřad 22. června 2021 v rozporu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2018 a s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. května 2021 podruhé zamítl obnovit stavební řízení pro téměř 5 km trasy dálnice D8.

Proti tomuto rozhodnutí podaly Děti Země 8. července 2021 odvolání, o němž mělo MMR rozhodnout do šedesáti dní. To se ovšem nestalo, takže je asi měsíc nečinné.

„Bojkotování obnovy stavebního řízení u dálnice D8 nejvíce vyhovuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, takže zřejmě proto krajský úřad přebírá jeho mylné názory, že obnova je zbytečná, než aby dodržoval zákon. Státní investor dokonce u Nejvyššího správního soudu tento svůj názor hájí místo krajského úřadu, neboť nesouhlasí s rozsudkem z května 2021, že krajský úřad byl více než tři roky nečinný,“ říká dále Patrik.

Podle zjištění Dětí Země nečinnost státních úřadů při povolování dálnic ŘSD ČR příliš nevadí, neboť nezaznamenaly, že by proti ní nějak právně brojilo.

Příkladem jsou dva soudní spory proti nečinnosti ministra dopravy, který do listopadu 2009 nerozhodl o dvou rozkladech Dětí Země proti stavebním povolením pro dálnici D4901 Hulín – Fryšták. Městský soud v Praze na jaře 2010 obě nečinnosti uznal.

ŘSD ČR ovšem žaloby proti nečinnosti ministra nepodalo a v obou těchto soudních řízeních proti průtahům ministra nijak nevystupovalo.

Na nezákonném postupu a nečinnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje v řízení o obnově stavebního řízení u dálnice D8 se podílejí hlavně Zdenka Švehlová a Naděžda Studenovská (obě 2013) a Hana Bergmannová (od roku 2018) a Ministerstva pro místní rozvoj pak především Hana Bahenská (od roku 2018).


* * * * * * * * * * *


Průběh snahy Dětí Země o obnovení stavebního řízení pro 4,66 km dálnice D8-0805 u Řehlovic:


12.04.2013 = Děti Země podávají žádost o obnovení stavebního řízení
27.08.2013 = Ministerstvo pro místní rozvoj vytýká Krajskému úřadu Ústeckého kraje nečinnost
25.09.2013 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o obnovení stavebního řízení zamítá
14.10.2013 = Děti Země proti zamítnutí žádosti podávají odvolání
05.03.2014 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání Dětí Země proti zamítnutí žádosti zamítá

07.05.2014 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu
25.07.2017 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu zamítá
14.08.2017 = Děti Země podávají k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
23.02.2018 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost uznává a ruší rozsudek krajského soudu i rozhodnutí MMR a krajského úřadu
04.07.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje do konce srpna 2018

24.07.2018 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 1 a žádají stavební řízení obnovit
07.09.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců
17.09.2018 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 2 a žádají stavební řízení obnovit
02.11.2018 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 1 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá
04.01.2019 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 2 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá

14.03.2019 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti nečinnosti KÚ
27.03.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců
01.04.2019 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 3 a žádají stavební řízení obnovit
15.07.2019 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 3 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá
19.09.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení přerušuje do skončení nového procesu EIA

09.10.2019 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 4 a žádají stavební řízení obnovit
22.01.2020 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 4 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá
25.05.2020 = Ministerstvo životního prostředí vydává nové závazné stanovisko EIA
27.07.2020 = Krajský úřad Ústeckého kraje umožňuje se vyjádřit k závaznému stanovisku EIA do 30 dní
09.08.2020 = Děti Země k závaznému stanovisku EIA nemají žádné námitky

28.08.2020 = ŘSD ČR / AK Hartman, Jelínek, Fráňa a partneři posílá vyjádření č. 1
25.09.2020 = ŘSD ČR / AK Hartman, Jelínek, Fráňa a partneři posílá vyjádření č. 2
05.10.2020 = Krajský úřad Ústeckého kraje umožňuje Dětem Země se vyjádřit k vyjádření ŘSD ČR
17.10.2020 = Děti Země žádají zaslat nové podklady ze spisu
02.11.2020 = Děti Země žádají řízení přerušit na 60 dní pro zaslání vyjádření

05.11.2020 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení přerušuje na 60 dní
04.01.2021 = Děti Země ke dvěma vyjádřením ŘSD ČR podávají vyjádření
29.04.2021 = Děti Země žádají Ministerstvo pro místní rozvoj o zásah proti nečinnosti krajského úřadu
18.05.2021 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu Dětí Země proti nečinnosti KÚ uznává
22.06.2021 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o obnovení stavebního řízení podruhé zamítá

08.07.2021 = Děti Země proti druhému zamítnutí žádosti podávají druhé odvolání
21.07.2021 = Ministerstvo pro místní rozvoj sděluje, že krajský úřad již rozhodl, takže již nečinný není
13.10.2021 = Děti Země žádají ministryni pro místní rozvoj o zásah proti nečinnosti ministerstva
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Děti Země vyhrály dva soudní spory o dálnici D8 (TZ, 01.07.2021)

Děti Země oslavily osm let čekání na rozhodnutí o dálnici D8 (TZ, 07.05.2021)

Část dálnice D8 získala nové závazné stanovisko EIA (TZ, 04.06.2020)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-