-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země byly opomenutým účastníkem povolování D11

9. ledna 2019
[Královehradecký kraj]

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo nezákonný postup krajského úřadu

Děti Země v září 2018 zjistily, že krajský úřad v Hradci Králové, odbor životního prostředí jim v rozporu se zákonem a s jejich žádostí neoznámil zahájení dvou řízení o škodlivém zásahu dálnice D11 z Jaroměře ke státní hranici do cenných biotopů desítek zvláště chráněných druhů organismů, takže se jich nemohly účastnit.

Ministerstvo životního prostředí v Hradci Králové jim nyní potvrdilo, že krajský úřad postupoval nezákonným způsobem a upřel jim tak jejich právo dálnici D11 připomínkovat.

„Již více než deset zasíláme na krajský úřad v Hradci Králové žádosti, aby nám byly zasílány informace o zahájení všech řízení, které se týkají dopravních staveb, a když už k tomu u dálnice D11 dojde, tak krajský úřad nám nic nepošle, což lze považovat za ukázku arogantního zneužití úřední moci,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle kterého se to mohlo stát i dalším spolkům, které měly také podanou žádost.

Krajský úřad tak neumožnil Dětem Země zúčastnit se řízení o zásahu dálnice D1108 Jaroměř – Trutnov do biotopů dvanácti cenných druhů organismů, které probíhalo od prosince 2017 do srpna 2018, a dále o zásahu dálnice D1109 Trutnov – státní hranice do biotopů třiceti cenných druhů organismů, které probíhalo od října 2017 do ledna 2018. Děti Země v rámci těchto dvou řízení proto nemohly vznést své návrhy a připomínky.

„Jsme ovšem rádi, že porušení zákona ze strany krajského úřadu nám Ministerstvo životního prostředí potvrdilo. Na druhou stranu nám nezbývá nic jiného, než dálnici D11 z Jaroměře ke státní hranici připomínkovat v dalších povolovacích fázích, abychom měli jistotu, že vlivy na přírodu a krajinu budou reálným a efektivním způsobem eliminovány a přiměřeně kompenzovány,“ upozorňuje dále Patrik.

Děti Země navíc proti tomuto nezákonnému zásahu krajského úřadu v Hradci Králové podaly v listopadu 2018 žalobu, kterou řeší Krajský soud v Hradci Králové. Jejím cílem je, aby nestranný soud posoudil intenzitu nezákonného postupu krajského úřadu, který několik měsíců porušoval práva Dětí Země, což nelze připustit.

Velké spory o vlivu dálnice D11 na přírodu vznikly v červenci 2017, kdy Děti Země proti stavebnímu povolení pro dálnici D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem podaly rozklad.

Tento spor byl pak ukončen dohodou mezi Dětmi Země a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ze dne 29. srpna 2018, takže Děti Země dne 5. září 2018 svůj druhů rozklad stáhly a investor zajistí důslednou ochranu přírody a monitoring.

Výstavba dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře, tj. úseků D1106 a D1107, tak mohla být zahájena dne 2. října 2018.


* * * * * * * * * *


1. Stavební řízení pro dálnici D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem

12.05.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
01.06.2017 = MD vydává stavební povolení
03.07.2017 = Děti Země a dvě majitelky pozemků z Dolan podávají rozklad
27.03.2018 = ministr dopravy Dan Ťok stavební povolení ruší a řízení zastavuje
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19.04.2018 = ŘSD ČR podává druhou žádost
11.05.2018 = MD oznamuje zahájení druhého stavebního řízení
22.06.2018 = MD vydává druhé stavební povolení
23.07.2018 = Děti Země podávají druhý rozklad
29.08.2018 = Děti Země a ŘSD ČR podepisují kompromisní dohodu
05.09.2018 = Děti Země svůj druhý rozklad stahují


2. Stavební řízení pro dálnici D1106-2 Předměřice nad Labem – Smiřice

13.06.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
19.01.2018 = MD vydává stavební povolení, které se stává pravomocným


3. Stavební řízení pro dálnici D1107 Smiřice – Jaroměř

06.12.2013 = ŘSD ČR podává žádost
09.02.2015 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
04.12.2017 = MD vydává stavební povolení
21.12.2017 = František Kučera podává rozklad
04.04.2018 = ministr dopravy Dan Ťok rozklad zamítá a stavební povolení potvrzuje

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Děti Země stáhly rozklad proti povolení dálnice D1106-1 (TZ, 06.09.2018)

Dálnice D1106: Ředitelství silnic a dálnic ČR nalezlo společnou řeč s Dětmi Země (TZ, 29.08.2018)

Děti Země proti dálnici D1107 nepodaly žádné námitky (TZ, 19.01.2018)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-