-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země proti dálnici D1107 nepodaly žádné námitky

19. ledna 2018
[Královehradecký kraj]

Po čtyřech letech průtahů bylo vydáno stavební povolení


Ministerstvo dopravy na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 6. prosince 2013 vydalo po čtyřech letech průtahů dne 4. prosince 2017 stavební povolení pro dálnici D1107 Smiřice – Jaroměř.

Povolení obsahuje třicet pět podmínek, za kterých je možné dálnici v délce 6,76 km stavět. Nejvíce požadavků obsahuje stanovisko EIA na ochranu životního prostředí z prosince 2015.

Děti Země na základě analýzy tohoto povolení a souvisejících podkladů se rozhodly proti němu rozklad nepodat. Ovšem zcela odlišná situace byla u dálnice D1106.1, proti které rozklad v červenci 2017 podaly.

„Po prostudování podmínek stavebního povolení jsme nezjistili žádné zásadní chyby či rozpory, takže nebyl žádný vážný důvod rozklad podávat, neboť zájmy ochrany přírody a životního prostředí jsou ošetřené,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle kterého je kvalitní i stanovisko EIA s 37 podmínkami.

Ve stavebním povolení se mj. uvádí, že musí být zajištěná migrace živočichů pod mosty, při přemostění potoků musí být zachovaný přirozený stav břehů, na svazích dálnice mají být vysázeny místně původně dřeviny apod.

„Pečlivě jsme také pročetli územní rozhodnutí z prosince 2005, které má více než 170 podrobných podmínek, což nebývá obvyklé, dále rozhodnutí o výjimce ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů sedmi zvláště chráněných druhů živočichů, tzn. ropuchy obecné, rosničky zelené, ještěrky obecné, slepýše křehkého, koroptve polní, ťuhýka obecného a křečka polního, či koordinované závazné stanovisko, podle kterého mají být podél protihlukových stěn vysázeny popínavé rostliny,“ upřesňuje ještě Patrik obsah hlavních souvisejících podkladů.

Podle názoru Patrika se úředníci úsekem D1107 ze Smiřic do Jaroměře pečlivě zabývali, což se podle něho nedá říci o úseku D1106.1 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem, proti kterému mají výhrady.

Děti Země totiž proti stavebnímu povolení pro dálnici D1106.1 podaly dne 3. července 2017 rozklad. V něm mj. žádají přezkum asi patnácti závazných stanovisek, přičemž do tří z nich navrhují doplnit nové podmínky, které lépe ochrání životní prostředí a přírodu při výstavbě dálnice. Ministr Dan Ťok o rozkladu dosud nerozhodl.

Kromě dálnice D1107 má potíže s rychlým vydáním stavebního povolení také dálnice D1106.2 z Předměřic do Smiřic. Stavební řízení začalo v červnu 2016 a ani po uplynutí jednoho a půl roku není stavební povolení vydáno.

Děti Země přitom do řízení nepředložily žádné námitky a jen čekají na rozhodnutí ministerstva.


* * * * * * * * * * *


Průběh stavebního řízení pro dálnici D1107 Smiřice – Jaroměř

06.12.2013 = ŘSD ČR podává žádost
10.03.2015 = ústní jednání
02.11.2017 = MD sděluje, že do 24.11.17 lze zaslat námitky ke shromážděným podkladům
04.12.2017 = MD vydává stavební povolení


Průběh dvou stavebních řízení pro dálnici D1106 Hradec Králové – Smiřice

1) Dálnice D1106.1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem

12.05.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení řízení veřejnosti
04.04.2017 = ústní jednání
01.06.2017 = MD vydává stavební povolení
03.07.2017 = Děti Země a dvě majitelky pozemků z Dolan podávají rozklad
20.07.2017 = MD sděluje, že do 20.08.17 lze k oběma rozkladům zaslat vyjádření
23.10.2017 = MD sděluje, že odvolací řízení je přerušené do doby získání stanovisek jiných úřadů

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu ve svém rozkladu ze dne 3. 7. 2017 žádají následující:
- změnit podmínku č. 24 stavebního povolení, která se týká hlučnosti při výstavbě dálnice
- přezkoumat zákonnost všech závazných stanovisek, aby bylo prokazatelné, že jsou vydána podle zákona
- v závazném stanovisku na ochranu zdraví dopracovat hlukovou studii a doplnit dvě nové podmínky
- v závazném stanovisku na ochranu významných krajinných prvků změnit jednu podmínku o kácení dřevin a doplnit čtyři nové podmínky
- v závazném stanovisku EIA (o hodnocení vlivů dálnice na životní prostředí) změnit čtyři podmínky, přičemž jeho vydání je problematické, neboť neproběhlo řádným procesem EIA s účastí veřejnosti

2) Dálnice D1106.2 Předměřice nad Labem – Smiřice

13.06.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení řízení veřejnosti
04.04.2017 = ústní jednání
11.08.2017 = MD sděluje, že do 10.09.17 lze zaslat námitky ke shromážděným podkladům
25.10.2017 = MD sděluje, že do 14.11.17 lze zaslat námitky k dalším shromážděným podkladům
04.12.2017 = MD sděluje, že do 09.01.18 lze zaslat námitky k dalším shromážděným podkladům

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Rozkladové řízení o dálnici D1106 stále bez výsledku (TZ, 20.11.2017)

Dálnice D11: ještě stále nelze v ČR řídit spolky jako firmu! (stanovisko DZ k tiskové konferenci dne 27. 7. 2017 ministra dopravy Dana Ťoka, 23.08.2017)

Dálnice D1106.2 čeká na stavební povolení už čtrnáct měsíců (TZ, 15.08.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-