-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Dálnice D1106.2 čeká na stavební povolení už čtrnáct měsíců

15. srpna 2017
[Královehradecký kraj]

Úsek z Předměřic nad Labem do Smiřic má další komplikace

Na vydání stavebního povolení pro dálnici D1106.2 z Předměřic nad Labem do Smiřic se čeká již čtrnáct měsíců, přičemž Ministerstvo dopravy dne 11. srpna 2017 oznámilo, že spis byl doplněn o nové podklady, takže se k nim mohou účastníci řízení vyjádřit do jednoho měsíce.

Podle Dětí Země lze tak vydání stavebního povolení očekávat asi až v listopadu. Předchozí úsek D1106.1 sice stavební povolení získal již po roce od podání žádosti, nicméně proti jeho vydání byly v červenci podány dva rozklady.

„Jak je zřejmé, tak u dálnice D1106 z Hradce Králové do Smiřic, kterou stát zařadil mezi tzv. prioritní dopravní stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR nezvládlo předložit obě žádosti správně a Ministerstvo dopravy zase nezvládá v zákonných lhůtách obě žádosti řádně zúřadovat, takže stavební řízení místo čtyř měsíců trvá více než rok,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který obě stavební řízení monitoruje.

Patrik také připomíná, že podle jeho zkušeností délku správního řízení z poloviny ovlivňují správní orgány, které nerespektují zákonné lhůty, a téměř z druhé poloviny pak investoři, jejichž žádosti o vydání rozhodnutí nejsou v pořádku, takže se musejí doplňovat. Účastníci řízení tak délku správních řízení ovlivňují nepatrně.

„U dálnice D1106 bylo pro nás také velkým překvapením, že o zahájení obou dílčích stavebních řízení jsme se dověděli až prakticky deset měsíců od podání žádostí. V dubnu 2017 sice už proběhlo ústní jednání a pro úsek dálnice D1106.1 bylo v červnu stavební povolení vydáno, nicméně vydání stavebního povolení pro úsek D1106.2 se komplikuje, takže stavební povolení očekávám až listopadu,“ tvrdí dále Patrik.

Děti Země v červenci 2017 proti stavebnímu povolení pro úsek D1106.1 podaly rozklad, v němž hlavně žádají přezkum zákonnosti všech vydaných závazných stanovisek.

Do některých stanovisek pak žádají doplnit nové podmínky, které lépe ochrání životní prostředí a přírodu během výstavby dálnice. Týká se to i závazného stanoviska EIA, které vydalo MŽP bez účasti veřejnosti, což je podle Dětí Země závažná chyba.

Ještě větší problémy s délkou stavebního řízení má podle zjištění Dětí Země dálniční úsek D1107 ze Smiřic do Jaroměře, které bylo zahájené již 6. prosince 2013, tj. před více než 3,5 lety, a ústní jednání proběhlo už v březnu 2015. Dětem Země přitom není známo, zda stavební povolení bylo vydáno a pokud nikoliv, tak na čem se řízení na více než tři roky zaseklo.

„Je to poněkud tajemné stavební řízení,“ říká Patrik s úsměvem.


* * * * * * * * * *

I. Průběh dvou stavebních řízení pro dálnici D1106 Hradec Králové – Smiřice

I.1. Dálniční úsek D1106.1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem

12.05.2016 = žádost ŘSD ČR
10.08.2016 = MD vyzvalo ŘSD ČR k doplnění žádosti
03.02.2017 = doplnění spisu ŘSD ČR (6 měsíců se spis doplňoval!!!)
02.03.2017 = oznámení MD o zahájení řízení (10 měsíců od podání žádosti!!!)
30.03.2017 = přihláška Dětí Země
04.04.2017 = ústní jednání
01.06.2017 = MD vydává stavební povolení (13 měsíců od podání žádosti!!!)
03.07.2017 = rozklad Dětí Země
03.07.2017 = rozklad dvou majitelek pozemků z Dolan
20.07.2017 = MD sděluje, že do 20.08.17 se lze vyjádřit k oběma rozkladům

I.2. Dálniční úsek D1106.2 Předměřice nad Labem – Smiřice

13.06.2016 = žádost ŘSD ČR
02.03.2017 = oznámení MD o zahájení řízení (9 měsíců od podání žádosti!!!)
30.03.2017 = přihláška Dětí Země
04.04.2017 = ústní jednání
11.08.2017 = MD sděluje, že do 10.09.17 se lze vyjádřit k novým podkladům


II. Průběh stavebního řízení pro dálnici D1107 Smiřice – Jaroměř

06.12.2013 = žádost ŘSD ČR
10.03.2015 = ústní jednání


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Dálnice D11-1106.2 – oznámení MD o možnosti se vyjádřit k novým podkladům (11.08.2017)

Ministr Dan Ťok: Děti Země účelově blokují výstavbu bezpečnějších dálnic a škodí lidem (TZ MD, 27.07.2017)

Dálnice D11-1106.1 – oznámení MD o podaných dvou rozkladech (21.07.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-