-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země stáhly rozklad proti povolení dálnice D1106-1

6. září 2018
[Královehradecký kraj]

K zahájení výstavby 2. října už chybí jen rozhodnutí ministra Ťoka

Děti Země na základě bodu 2.2. dohody s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, kterou podepsaly 29. srpna 2018, vzaly ve středu 5. září 2018 zpět svůj rozklad z 23. července 2018 proti vydání stavebního povolení pro dálnici D1106-1 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem, které vydalo Ministerstvo dopravy dne 22. června 2018.

Na tahu je tak nyní ministr dopravy Dan Ťok, který by mohl stavební povolení do týdne potvrdit, takže by se začalo stavět již 2. října, aniž by se muselo čekat na výsledek rozkladového řízení.

„Podle dohody jsme měli jediný úkol, a to do týdne od jejího sepsání stáhnout náš obsáhlý rozklad, což jsme udělali 2 minuty před koncem této lhůty. Očekáváme proto, že ministr Ťok bude rovněž tak rychlý a také do týdne na úřední desku Ministerstva dopravy vyvěsí své rozhodnutí o potvrzení stavebního povolení, takže zahájit výstavbu dálnice v úterý 2. října už nebude nic stát v cestě,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Stažení rozkladu proti povolení dálnice D1106-1 je přitom podle Dětí Země mimořádnou událostí, neboť standardně by vyčkaly na výsledek rozkladového řízení, které trvá několik měsíců, ale jeho výsledek je nejistý.

„Jelikož ŘSD ČR v dohodě uznalo, že naše konkrétní návrhy v rozkladu na upřesnění podmínek pro výstavbu dálnice byly oprávněné, reálné a uskutečnitelné a týkají se ochrany přírody a krajiny a veřejného zdraví, tak jsme přistoupily na stažení rozkladu, což umožní dřívější zahájení výstavby,“ říká dále Patrik.

ŘSD ČR se v bodě 2.1. této dohody zavázalo, že v období od zahájení výstavby do získání kolaudačního souhlasu splní devět požadavků Dětí Země, přičemž jim bude průběžně posílat zprávy o jejich realizaci. Povolování dálnice D1106-1 tak celkem trvalo dva půl roku od podání žádosti v květnu 2016.

Povolování navazující dálnice D1106-2 z Předměřic nad Labem do Smiřic trvalo rok a půl, přičemž stavební povolení bylo vydáno již 19. ledna 2018. Děti Země se tohoto řízení sice účastnily, ale námitky nepodaly.

Povolování dálnice D1107 ze Smiřic do Jaroměře trvalo dokonce čtyři a půl roku, přičemž stavební povolení bylo potvrzené ministrem Danem Ťokem dne 4. dubna 2018, neboť jedna fyzická osoba podala rozklad. Výstavba tohoto úseku začala již v květnu 2018. Děti Země se tohoto řízení vůbec neúčastnily.


* * * * * * * * * *


Průběh stavebního řízení pro dálnici D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem

12.05.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
01.06.2017 = MD vydává stavební povolení
03.07.2017 = Děti Země a dvě majitelky pozemků z Dolan podávají rozklad
27.03.2018 = ministr dopravy Dan Ťok stavební povolení ruší a řízení zastavuje
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19.04.2018 = ŘSD ČR podává druhou žádost
11.05.2018 = MD oznamuje zahájení druhého stavebního řízení
22.06.2018 = MD vydává druhé stavební povolení
23.07.2018 = Děti Země podávají druhý rozklad
29.08.2018 = Děti Země a ŘSD ČR podepisují kompromisní dohodu
05.09.2018 = Děti Země svůj druhý rozklad stahují


Průběh stavebního řízení pro dálnici D1106-2 Předměřice nad Labem – Smiřice

13.06.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
19.01.2018 = MD vydává stavební povolení, které se stává pravomocným


Průběh stavebního řízení pro dálnici D1107 Smiřice – Jaroměř

06.12.2013 = ŘSD ČR podává žádost
09.02.2015 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
04.12.2017 = MD vydává stavební povolení
21.12.2017 = František Kučera podává rozklad
04.04.2018 = ministr dopravy Dan Ťok rozklad zamítá a stavební povolení potvrzuje


* * * * * * * * * *

Ministerstvo dopravy
Odbor legislativy
Nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz

Zasláno e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

5. 9. 2018


Zpětvzetí rozkladu ze dne 23. 7. 2018 proti vydání stavebního povolení pro záměr „Dálnice D11, stavba 1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem“ (35 SO) – k veřejné vyhlášce ze dne 22. 6. 2018, č.j. 265/2018-910-IKP/19


Ministerstvo dopravy (dále jen MD) veřejnou vyhláškou ze dne 22. 6. 2018, č.j. 265/2018-910-IKP/19, která byla zveřejněná dne 22. 6. 2018, na základě žádosti ŘSD ČR ze dne 19. 4. 2018, oznámilo vydání stavebního povolení pro stavbu dálnice D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem (35 SO).

Záměr představuje výstavbu nové dálnice délky 7,64 km a s parametry D27,5/120 s plánovanou dobou výstavby od 8/2018 do 12/2022 za cca 7 mld. Kč. Stavba obsahuje 35 SO jako např. MÚK Plotiště, 5 mostů, 1 PHS, 3 retenční nádrže, vegetační úpravy, oplocení apod. Stavba patří mezi prioritní dopravní stavby, takže spadá pod definici dle § 1 odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb.

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (dále jen Děti Země) jako účastník stavebního řízení dle § 3 písm. i) bodu 2 a § 9c odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. proti tomuto stavebnímu povolení podaly dne 23. 7. 2018 rozklad.

Děti Země na základě písemně sepsané „Dohody s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o uznání a realizaci návrhů Dětí Země – Klubu za udržitelnou dopravu obsažených v jejich rozkladu ze dne 23. 7. 2018 proti vydání stavebního povolení Ministerstvem dopravy dne 22. 6. 2018 pro dálnici D1101-6 Hradec Králové – Předměřice nad Labem“ ze dne 29. 8. 2018 (viz příloha) tímto berou zpět svůj rozklad ze dne 23. 7. 2018 proti rozhodnutí MD ze dne 22. 6. 2018, č.j. 265/2018-910-IKP/19 o vydání stavebního povolení pro dálnici D1106-1, neboť jejich hlavní připomínky z tohoto rozkladu budou ŘSD ČR dle této dohody kladně vypořádány.

Děti Země proto očekávají, že rozkladové řízení bude ministrem dopravy Danem Ťokem neprodleně zastaveno a vydané stavební povolení ze dne 22. 6. 2018 bude potvrzeno jako pravomocné.


RNDr. Miroslav Patrik
vedoucí výboru klubu


Příloha:

1) text „Dohody s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o uznání a realizaci návrhů Dětí Země – Klubu za udržitelnou dopravu obsažených v jejich rozkladu ze dne 23. 7. 2018 proti vydání stavebního povolení Ministerstvem dopravy dne 22. 6. 2018 pro dálnici D1101-6 Hradec Králové – Předměřice nad Labem“ ze dne 29. 8. 2018


Tento dopis byl zaslán e-mailem z adresy dz.brno@ecn.cz a podepsán elektronickým podpisem. Kvalifikovaný certifikát sériové číslo 3453636 vydala Certifikační autorita PostSignum Qualified CA 2 (ověření osobních certifikátů na http://www2.postsignum.cz/icz_szng_pcu/certSearch).


- - - - - - - - - - -


Předmět: Doruceni zpravy do podatelny. [PODATELNA:LOOP]
Datum: Thu, 6 Sep 2018 00:01:46 +0200
Od: Podatelna MD <noreply-posta@mdcr.cz>
Adresa pro odpověď: noreply-posta@mdcr.cz
Komu: Deti Zeme v Brne <dz.brno@ecn.cz>

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu posta@mdcr.cz.
Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Elektronicka-podatelna-a-datova-schranka
Sumarizace: Datum doruceni: 6.9.2018 00:01:44
Predmet zpravy: D1106-1 (MD) = zpetvzeti rozkladu c. 1 proti vydani stavebniho povoleni (c. 2), 05.09.2018Předmět: D1106-1 (MD) = zpetvzeti rozkladu c. 1 proti vydani stavebniho povoleni (c. 2), 05.09.2018
Datum: Wed, 5 Sep 2018 23:58:17 +0200
Od: Deti Zeme v Brne <dz.brno@ecn.cz>
Komu: Podatelna MD <posta@mdcr.cz>, Deti Zeme <dz.brno@ecn.cz>

Dobry den! Deti Zeme - Klub za udrzitelnou dopravu se sidlem v Brne v priloze v pdf (+ 1 priloha v pdf) posilaji se zarucenym elektronickym podpisem zpetvzeti rozkladu c. 1 proti vydani stavebniho povoleni (c.2) pro dalnici „D11-1106.1 Hradec Králové – Předměřice n. L.“. Zaslano 05.9.2018. Prosime o predani a o potvrzeni spravneho prijeti tohoto podani. Dekujeme. Miroslav Patrik, DZ v Brne, ele-podpis

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
RNDr. Miroslav Patrik
Deti Zeme, Cejl 866/50a, CZ - 602 00 Brno
mobil: +420-603 574 289
miroslav.patrik@ecn.cz, http://www.detizeme.cz
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pokud byl tento e-mail z adresy dz.brno@ecn.cz podepsán elektronickým podpisem, potvrďte prosím jeho doručení neprodleně. Kvalifikovaný certifikát sériového čísla 3453636 vydala PostSignum Qualified CA 2 (ověření osobních certifikátů na http://www2.postsignum.cz/icz_szng_pcu/certSearch).


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Dálnice D1106: Ředitelství silnic a dálnic ČR nalezlo společnou řeč s Dětmi Země (TZ, 29.08.2018)

Děti Země podruhé podaly proti dálnici D1106-1 rozklad (TZ, 25.07.2018)

Rozkladové řízení o dálnici D1106 stále bez výsledku (TZ, 20.11.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-