-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výjimka pro dálnici D5204.1 opět krajským soudem zrušena

27. července 2020
[Jihomoravský kraj]

Ministerstvo životního prostředí rozhodovalo nezákonně v letech 2009, 2017 a 2019

Dětem Země byl dne 21. července 2020 doručen rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14. července 2020, kterým bylo vyhověno žalobě spolku Voda z Tetčic proti povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny k zásahu do biotopů 29 vzácných druhů živočichů v trase dálnice D5204.1 délky 3,1 km z Pohořelic do Nové Vsi.

Soud pro porušení zákona zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z března 2019. Řízení o výjimce probíhá od března 2007 a soudy stačily zrušit již tři rozhodnutí MŽP.

„Podle zjištění krajského soudu došlo k rozporu mezi výrokem rozhodnutí ministerstva z března 2019 a jeho odůvodněním, přičemž ministerstvo stejnou chybu udělalo i v předchozím svém rozhodnutí z března 2017, které krajský soud zrušil v únoru 2019. Druhým důvodem byla nesprávná aplikace novely zákona o ochraně přírody a krajina, která při povolení výjimky požaduje uvádět větší podrobnosti,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik dvě prohry ministerstva u Krajského soudu v Brně za poslední tři roky.

Řízení o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny začalo pro dálnici D5204.1 z Pohořelic do Nové Vsi v březnu 2007 a stále probíhá. Soudy totiž všechna dosavadní rozhodnutí ministerstva zrušily.

Městský soud v Praze v červnu 2013 na základě žaloby spolku Ekologický právní servis zrušil rozhodnutí MŽP ze srpna 2009. Následně Krajský soud v Brně v únoru 2019 na základě žaloby spolku Voda z Tetčic zrušil rozhodnutí z března 2017, neboť ministerstvo změnilo dvě podmínky povolené výjimky krajského úřadu v Brně, ale zapomnělo tento svůj postup řádně odůvodnit.

Nyní krajský soud zrušil rozhodnutí ministerstva z března 2019, které udělalo stejnou chybu, ale jiným způsobem. Navíc ministerstvo nezohlednilo novelu zákona, která klade vyšší nároky na stát při odůvodnění povolené výjimky.

„Pod posledními dvěma nezákonnými rozhodnutími je podepsán ředitel odboru MŽP Jaroslav Pospíšil, tak s napětím čekáme, zda si již na třetí pokus vše pohlídá a výrok nebude v rozporu s odůvodněním. Navíc musí rozhodnutí obsahovat chybějící údaje, které zákon o ochraně přírody a krajiny nově požaduje,“ usmívá se Patrik.

Podle Patrika je v aktuálním rozsudku také důležité, že krajský soud zdůraznil, že stavební úřady musejí povinně vždy zkoumat, zda předložená dokumentace do řízení podle stavebního zákona odpovídá dokumentaci, která byla předložená do řízení o výjimce, neboť nelze akceptovat, aby oba tyto podklady byly významně rozdílné.

Děti Země připomínají, že územní řízení pro dálnici D5204.1 z Pohořelic do Nové Vsi začalo v květnu 2007, přičemž krajský úřad v Brně v květnu 2011 a v lednu 2014 dvě vydaná územní rozhodnutí zrušil. Stavební úřad v Pohořelicích pak řízení pětkrát přerušil a nakonec ho po dvanácti a půl letech v listopadu 2019 zastavil.


* * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů v trase dálnice R5204.1 Pohořelice – Nová Ves (3,1 km)


13.03.2007 = ŘSD ČR podává žádost o povolení výjimky pro dálnici R5204 Pohořelice – Ivaň
20.04.2009 = AOPK ČR – Správa CHKO Pálava povoluje výjimku k zásahu do biotopů 20 druhů živočichů
28.08.2009 = MŽP všechna odvolání zamítá (1)
02.11.2009 = Ekologický právní servis podává žalobu
28.06.2013 = Městský soud v Praze rozhodnutí MŽP pro dálnici R5204 ruší (spis. zn. 7 Ca 311/2009)
12.02.2014 = MŽP rozhodnutí AOPK ČR – Správy CHKO Pálava ruší a věc posílá na KÚ JmK
27.07.2016 = KÚ JmK povoluje výjimku k zásahu do biotopů 29 druhů živočichů stavbou R5204.1
13.03.2017 = MŽP všechna odvolání zamítá (2)
07.07.2017 = Voda z Tetčic podává žalobu
25.02.2019 = Krajský soud v Brně rozhodnutí MŽP pro dálnici R5204.1 ruší (spis. zn. 31 A 190/2017)
14.03.2019 = MŽP všechna odvolání zamítá (3)
13.05.2019 = Voda z Tetčic podává žalobu
14.07.2020 = Krajský soud v Brně rozhodnutí MŽP pro dálnici R5204.1 ruší (spis. zn. 31 A 72/2019)


II. Průběh územního řízení pro dálnici R5204.1 Pohořelice – Nová Ves (3,1 km):


10.05.2007 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
30.06.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí č. 1
23.05.2011 = KÚ JmK územní rozhodnutí č. 1 ruší
31.10.2012 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 2
06.01.2014 = KÚ JmK územní rozhodnutí č. 2 ruší
24.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.07.2015
07.08.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2016
23.01.2017 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2017
22.01.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2018
12.12.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.10.2019
06.11.2019 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť ŘSD ČR nedoplnilo řádně žádost


III. Údaje o dálnici D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,093 km (ŘSD ČR, 10/2019)


D5204.1 Pohořelice – Nová Ves = délka 3,100 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025
D5204.2 Nová Ves – Vodní nádrž Nové Mlýny = délka 4,412 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2026
D5205 přechod Vodní nádrže Nové Mlýny = délka 4,888 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2028
D5206.4 Nové Mlýny – Bavory = délka 5,000 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2025
D5206.3 Bavory – silnice II/414 = délka 1,050 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025
D5206.1 obchvat Mikulova = délka 3,895 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2024
D5206.2 MÚK Mikulov jih – státní hranice = délka 0,748 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Územní řízení pro D52 z Pohořelic do Nové Vsi je zastaveno (TZ, 28.11.2019)

Výjimka pro dálnici D5204.1 zrušena krajským soudem (TZ, 06.03.2019)

Umístění obchvatu Mikulova bude muset řešit krajský úřad (TZ, 15.10.2018)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-