-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Umístění obchvatu Mikulova bude muset řešit krajský úřad

15. října 2018
[Jihomoravský kraj]

Územní rozhodnutí pro dálnici D5206.1 napadly Děti Země

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu zaslaly v pátek 12. října 2018 odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu v Mikulově o umístění obchvatu města dálnicí D5206.1 délky 3,9 km.

O odvolání rozhodne krajský úřad v Brně, který předchozí územní rozhodnutí z listopadu 2010 pro dálnici D52 s obchvatem města v červnu 2012 zrušil. Územní řízení začalo v únoru 2010 a bylo již pětkrát přerušené.

„Územní rozhodnutí, které má 350 stran, bylo podle nás vydáno pod politickým tlakem před volbami, neboť obsahuje řadu chyb a nezákonností, takže nám nezbylo, než podat odvolání. Počítáme také s tím, že stejný postup zvolí další spolky a majitelé nemovitostí, zvláště pokud není přesvědčivě doloženo, že obchvat Mikulova je umístěn v souladu s územním plánem města,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který přípravu dálnice D52 z Pohořelic na Vídeň kritizuje už více než dvacet let a podporuje spojení Brna s Vídní přes Břeclav.

Podle Dětí Země nejsou ve spisu všechny potřebné podklady, zejména závazná stanoviska na ochranu životního prostředí a přírody, a ty které tam jsou, tak podle nich neobsahují kvalitní podmínky. Děti Země proto požádaly o přezkum těchto sporných závazných nadřízenými orgány.

„Také se nám nelíbí, že se dálnice D52 z Pohořelic ke státní hranici délky 23 km rozkouskovala na sedm částí, takže kolem Mikulova bude nefunkční kus dálnice. Navíc se zbytečně zatěžují účastníci řízení i úřady, takže tím může vznikat procesní chaos,“ upozorňuje dále Patrik, podle kterého je zmatečný i stavební úřad.

Děti Země totiž navrhly, aby se projekt Vegetačních úprav změnil a na výsadbu byly použity jen místně původní druhy rostlin, nikoliv cizokrajné.

Stavební úřad tuto připomínku ovšem vyřešil bizarním způsobem, protože uložil podmínku, podle které je možné místně nepůvodní druhy rostlin vysadit, ale investor musí získat povolení. Přitom stejný požadavek Dětí Země obsahují i dvě závazná stanoviska, kterými se má projektant řídit.

Územní řízení pro úsek dálnice D5206 Perná – Mikulov – státní hranice délky 8,2 km začalo v únoru 2010, krajský úřad v Brně pak v červnu 2012 vydané územní rozhodnutí zrušil a stavební úřad v Mikulově až do května 2017 musel řízení pětkrát přerušit, než ŘSD ČR předložilo všechny podklady. Ovšem délka umisťované trasy dálnice se zmenšila na 3,9 km, neboť se jedná jen o dálniční obchvat Mikulova.

Děti Země současně připomínají, že od srpna 2017 probíhají u Krajského soudu v Brně dva soudní spory proti Ministerstvu životního prostředí o zákonnosti povolení výjimky ke škodlivému zásahu dvou úseků dálnice D52 do biotopů 69 zvláště chráněných druhů živočichů. Žaloby podaly Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu a Voda z Tetčic a týkají se části úseku D5204 Pohořelice – Ivaň a obchvatu Mikulova D5206.1.


* * * * * * * * * * *


Základní údaje o schvalování dálnice D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,1 km:


1) D5204 Pohořelice – Ivaň v km 16,1-19,2 (3,1 km)

10.05.2007 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
30.06.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí č. 1
23.05.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
31.10.2012 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 2
06.01.2014 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 2 ruší
24.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.07.2015
07.08.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2016
23.01.2017 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2017
22.01.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2018


2) D5204 Pohořelice – Ivaň v km 19,2-23,0 (3,8 km)

19.03.2010 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
29.11.2010 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí
11.07.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí ruší
17.05.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2012
20.03.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK


3) D5204 Pohořelice – Ivaň, SSÚRS Pohořelice

10.05.2010 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
24.05.2011 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí
28.11.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí ruší
27.02.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2012
14.06.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2013
28.06.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK


4) D5205 Ivaň – Perná v km 23,0-31,0 (8,0 km)

29.03.2010 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
10.09.2010 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2011
28.06.2011 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2012
01.08.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2013
02.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2014
27.01.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK a ÚP obcí


5) D5206 Perná – státní hranice v km 31,0-39,2 (8,2 km), resp. D5206.1 v km 34,550-38,445 (3,895 km)

25.02.2010 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí pro D5206
03.06.2010 = MěÚ Mikulov svolává ústní jednání
22.11.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206
23.12.2010 = odvolání Dětí Země proti D5206
18.06.2012 = KÚ v Brně územní rozhodnutí pro D5206 ruší
05.12.2012 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2013
06.01.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2014
18.12.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2015
28.12.2015 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2016
12.04.2016 = ŘSD ČR žádost zužuje na stavbu D5206.1 obchvat Mikulova
28.12.2016 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 30.05.2017
26.06.2017 = MěÚ Mikulov oznamuje pokračování územního řízení pro D5206.1
09.08.2017 = MěÚ Mikulov svolává ústní jednání
09.03.2018 = MěÚ Mikulov svolává ústní jednání
11.09.2018 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206.1
12.10.2018 = odvolání Dětí Země proti D5206.1
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Dva úseky dálnice R52 jsou napadeny žalobami spolků (TZ, 04.08.2017)

Územní řízení pro obchvat Mikulova se pohnulo z místa (TZ, 26.07.17)

Povolování R52 z Brna na Vídeň již osm let na mrtvém bodě (TZ, 20.08.2015)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-