-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Povolování R52 z Brna na Vídeň již osm let na mrtvém bodě

20. srpna 2015
[Jihomoravský kraj]

Stavební úřady v Pohořelicích a v Mikulově přerušily územní řízení už dvanáctkrát

Již více než osm let se marně snaží státní investor Ředitelství silnic a dálnic ČR získat aspoň jedno z pěti dílčích územních rozhodnutí pro silnici R52 délky 23,1 km z Pohořelic až na státní hranici.

Výsledkem ale je, že z důvodu absence mnoha povinných podkladů byla tři dílčí územní řízení zastavena a zbývající dvě jsou účelově přerušována, nyní do konce roku 2016.

Podle Dětí Země jde o výsledek chaosu na ŘSD ČR a neschopnosti Jihomoravského kraje v souladu se zákonem schválit krajský územní plán.

„Příprava a povolování silnice R52 je učebnicí neprofesionality státního investora ŘSD ČR, který umí hlavně utrácet obrovské veřejné peníze bez efektu, a Jihomoravského kraje pod vedením Michala Haška z ČSSD, který v souladu se zákonem nezvládl schválit krajský územní plán a trvale odmítá podle návrhu mnoha obcí a spolků posoudit alternativní silniční koncepci bez této silnice,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Územní řízení pro silnici R52 Pohořelice – st. hranice v úseku Pohořelice – Ivaň dílčí délky3,1 km začalo v květnu 2007, následně krajský úřad v Brně vydané územní rozhodnutí dvakrát zrušil a stavební úřad v Pohořelicích pak dvakrát řízení pro absenci podkladů účelově přerušil, nyní do 31. prosince 2016.

Územní řízení pro zbývající dílčí úsek do Ivaně délky 3,8 km začalo v březnu 2010, nicméně stavební úřad ho již v březnu 2013 zastavil, protože ŘSD ČR nebylo schopné dodat např. krajský územní plán a územní plán Pohořelic.

Obdobným fiaskem skončilo územní řízení pro výstavbu správy silniční údržby, které začalo v květnu 2010 a za tři roky ze stejného důvodu skončilo v červnu 2013.

„Ukázkovým případem bezmoci a chaotické práce státního investora je průběh územního řízení pro úsek Ivaň – Perná přes Novomlýnské nádrže, které začalo v březnu 2010, ale bylo ihned čtyřikrát přerušené až nakonec bylo v lednu 2015 pro absenci podkladů a platných územních plánů zastavené,“ připomíná Patrik, podle kterého bezobsažný průběh tohoto řízení mohl být způsoben politickým tlakem na stavební úřad.

Územní řízení pro poslední úsek z Perné kolem Mikulova až na státní hranici délky 8,2 km začalo v únoru 2010, krajský úřad v Brně pak v červnu 2012 vydané územní rozhodnutí zrušil a stavební úřad v Mikulově od té doby pro absenci podkladů již třikrát řízení účelově přerušil, nyní do 31. prosince 2015.

Úseky R5204 Pohořelice – Ivaň a R5206 Perná – Mikulov nemají navíc od roku 2013 výjimky ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů, které pro porušení zákona ze strany Ministerstva životního prostředí zrušil Městský soud v Praze. Nyní se čeká na nové průzkumy a nová řízení.

Do konce roku se také prověřuje, zda projekt silnice R52 odpovídá popisu ve stanovisku EIA z května 2005.


* * * * * * * * * * *


Základní údaje o schvalování silnice R52 Pohořelice – Mikulov délky 23,1 km:

1) R5204 Pohořelice – Ivaň v km 16,1-19,2 (3,1 km)

10.05.2007 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
30.06.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí č. 1
23.05.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
31.10.2012 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 2
06.01.2014 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 2 ruší
24.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.07.2015
07.08.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2016


2) R5204 Pohořelice – Ivaň v km 19,2-23,0 (3,8 km)

19.03.2010 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
29.11.2010 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 1
11.07.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
17.05.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2012
20.03.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK


3) R5204 Pohořelice – Ivaň, SSÚRS Pohořelice

10.05.2010 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
24.05.2011 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 1
28.11.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
27.02.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2012
14.06.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2013
28.06.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK


4) R5205 Ivaň – Perná v km 23,0-31,0 (8,0 km)

29.03.2010 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
10.09.2010 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2011
28.06.2011 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2012
01.08.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2013
02.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2014
27.01.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK a ÚP obcí


5) R5206 Perná – státní hranice v km 31,0-39,2 (8,2 km)

25.02.2010 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
22.11.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí č. 1
18.06.2012 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
05.12.2012 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2013
06.01.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2014
18.12.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2015

Koridor silnice R52 Pohořelice – Mikulov byl dosud zrušen v:

- Zásadách územního rozvoje JmK
- územním plánu Pohořelic
- územním plánu Pasohlávek
- územním plánu Perné
- územním plánu Bavor
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Silnice z Brna na Vídeň prohrává další soudní spor (TZ, 15.08.2013)

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-