-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Silnice z Brna na Vídeň prohrává další soudní spor

15. srpna 2013
[Jihomoravský kraj]

Soud zrušil výjimku ze zákona pro úsek Pohořelice – Ivaň

Silnice R52 z Pohořelic do Mikulova dostává další „stopku“. Městský soud v Praze na základě žaloby Ekologického právního servisu svým rozsudkem ze dne 28. června 2013 zrušil výjimku k zásahu do biotopů 17 zvláště chráněných druhů organismů v úseku R5204 Pohořelice – Ivaň.

Stejný soud už ale letos v dubnu zrušil podobnou výjimku pro úsek R5206 Perná – Mikulov. Všechna územní řízení by se tak měla zatavit. Silnice R52 není ani v územních plánech kraje, Pohořelic, Pasohlávek, Perné a Bavor.

„Soud podruhé uznal, že Ministerstvo životního prostředí postupovalo nezákonně, jestliže nejprve v květnu 2005 vydalo stanovisko EIA pro variantu R52 přes Mikulov a následně v květnu 2006 vydalo stanovisko SEA pro územní plán Břeclavska s koridorem na Mikulov, aniž byly posouzeny i jiné koridory. Správně se mají nejprve hodnotit různé koridory a až pak varianty,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle rozsudku Správa CHKO Pálava i Ministerstvo životního prostředí označily převahu veřejného zájmu pro úsek R5204 Pohořelice – Ivaň nad zájmem ochrany dotčených biotopů nezákonně, neboť odkázaly na nezákonné hodnocení vlivů na životní prostředí jen koridoru z Brna na Vídeň přes Mikulov.

„Bez nového hodnocení různých koridorů silnice na Vídeň nelze vydat nejen zrušené výjimky, ale ani jedno územní rozhodnutí pro všechny tři úseky silnice R52 z Pohořelic ke státní hranici, takže její schvalování jde podle našeho očekávání na dva až tři roky k ledu,“ tvrdí dále Patrik.

Za pravdu mu dává i stavební úřad v Pohořelicích, který ze čtyř územních řízení pro úseky R5204 a R5205 z důvodu absence Zásad územního rozvoje JmK již dvě řízení pro úsek R5204 letos zastavil.

Další dvě územní řízení a jedno pro úsek R5206 zatím probíhají. S výstavbou silnice R52 Pohořelice – Mikulov do roku 2020 přitom nepočítá Sektorová dopravní strategie, která se nyní hodnotí z hlediska vlivů na životní prostředí.

„S obcemi opakovaně žádáme, aby se při schvalování nových Zásad územního rozvoje objektivně posoudila i alternativní silniční koncepce kraje, která se silnicí R52 na Vídeň přes Mikulov nepočítá, neboť by její funkci převzal koridor z Vídně kolem Břeclavi a dále po silnici R55 až do Otrokovic,“ připomíná ještě Patrik.

* * * * * * * * * * *

Základní údaje o schvalování silnice R52 Pohořelice – Mikulov délky 23,1 km:

1) R5204 Pohořelice – Ivaň v km 16,1-19,2 (3,1 km)
10.05.2007 = žádost o vydání územního rozhodnutí
31.10.2012 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č.2
10.12.2012 = občanská sdružení a občané podávají odvolání, které řeší KÚ JmK

2) R5204 Pohořelice – Ivaň v km 19,2-23,0 (3,8 km)
19.03.2010 = žádost o vydání územního rozhodnutí
29.11.2010 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí
11.07.2011 = krajský úřad v Brně územní rozhodnutí ruší
20.03.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK

3) R5204 Pohořelice – Ivaň, SSÚRS Pohořelice
10.05.2010 = žádost o vydání územního rozhodnutí
24.05.2011 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí
28.11.2011 = krajský úřad v Brně územní rozhodnutí ruší
28.06.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK

Městský soud v Praze svým rozsudkem ze dne 28. 6. 2013, č.j. 7 Ca 311/2009 – 61-64 ruší rozhodnutí MŽP o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do biotopů 20 zvláště chráněných druhů organismů, bez které nelze vydat územní rozhodnutí pro úsek R5204.

4) R5205 Ivaň – Perná v km 23,0-31,0 (8,0 km)
29.03.2010 = žádost o vydání územního rozhodnutí
01.08.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2013

5) R5206 Perná – státní hranice v km 31,0-39,2 (8,2 km)
25.02.2010 = žádost o vydání územního rozhodnutí
22.11.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí
18.06.2012 = krajský úřad v Brně územní rozhodnutí ruší
05.12.2012 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2013

Městský soud v Praze svým rozsudkem ze dne 26. 4. 2013, č.j. 9 Ca 363/2009 – 162-180 ruší rozhodnutí MŽP o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do biotopů 17 zvláště chráněných druhů organismů, bez které nelze vydat územní rozhodnutí pro úsek R5204.


Koridor silnice R52 Pohořelice – Mikulov byl dosud zrušen v:
- Zásadách územního rozvoje JmK
- územním plánu Pohořelic
- územním plánu Pasohlávek
- územním plánu Perné
- územním plánu Bavor
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Silnice z Brna na Vídeň se dostává na slepou kolej (TZ, 16.07.2013)

Hodnocení vlivů Dopravní sektorové strategie na roky 2014-20 na životní prostředí
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-