-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Územní řízení pro obchvat Mikulova se pohnulo z místa

26. července 2017
[Jihomoravský kraj]

Děti Země: připravujeme se na ústní jednání

Stavební úřad v Mikulově po téměř pěti letech čekání svolal na středu 9. srpna 2017 od 9 hodin ústní jednání k územnímu řízení pro obchvat Mikulova. Řízení sice začalo před sedmi a půl lety pro celý úsek dálnice R5206 Perná – Mikulov – státní hranice, ale pro chaos v přípravě bylo pětkrát přerušené.

Děti Země a další spolky již připravují podat své námitky, veřejnost překládá nezávazné připomínky.

„Již více než deset let se státní investor snaží získat aspoň jedno z pěti dílčích územních rozhodnutí pro dálnici R52 délky 23,1 km z Pohořelic na státní hranice, až nakonec rezignoval a pokouší se aspoň účelově umístit obchvat Mikulova délky 3,9 km,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který přípravu dálnice R52 z Pohořelic na Vídeň kritizuje už více než dvacet let a podporuje spojení Brna s Vídní přes Břeclav.

Územní řízení pro úsek dálnice R5206 Perná – Mikulov – státní hranice délky 8,2 km začalo v únoru 2010, krajský úřad v Brně pak v červnu 2012 vydané územní rozhodnutí zrušil a stavební úřad v Mikulově až do června 2017 musel řízení pětkrát přerušit, než ŘSD ČR údajně předložilo všechny podklady. Ovšem délka umisťované trasy dálnice se zmenšila na 3,9 km, neboť se jedná jen o obchvat Mikulova.

„Příprava a povolování dálnice R52 je učebnicí neprofesionality státního investora, který umí hlavně utrácet obrovské veřejné peníze bez efektu, a také Jihomoravského kraje, kterému se až loni v říjnu podařilo zatím na druhý pokus schválit Zásady územního rozvoje kraje s koridorem této dálnice,“ upozorňuje dále Patrik.

Územní řízení pro první část úseku dálnice R5204 Pohořelice – Ivaň délky3,1 km začalo v květnu 2007, následně krajský úřad v Brně vydané územní rozhodnutí dvakrát zrušil a stavební úřad v Pohořelicích pak řízení třikrát přerušil, nyní do 31. prosince 2017.

Územní řízení pro druhou část úseku dálnice R5204 Pohořelice – Ivaně délky 3,8 km začalo v březnu 2010, nicméně stavební úřad v Pohořelicích ho již v březnu 2013 zastavil.

Obdobným fiaskem skončilo územní řízení pro výstavbu Střediska správy a údržby silnic (SSÚRS), které začalo v květnu 2010 a skončilo v červnu 2013.

Územní řízení pro úsek R5205 Ivaň – Perná délky 8,0 km přes Novomlýnské nádrže, začalo v březnu 2010, pak bylo čtyřikrát přerušené a až v lednu 2015 bylo zastavené.

Územní řízení pro úsek R5206 Perná – Mikulov – státní hranice délky 8,2 km si proto ŘSD ČR raději rozdělilo na obchvat Mikulova délky 3,9 km a na zbytek.


* * * * * * * * * * * *


Základní údaje o schvalování dálnice R52 Pohořelice – stádní hranice délky 23,1 km:


1) R5204 Pohořelice – Ivaň v km 16,1-19,2 (3,1 km)

10.05.2007 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
30.06.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí č. 1
23.05.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
31.10.2012 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 2
06.01.2014 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 2 ruší
24.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.07.2015
07.08.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2016
23.01.2017 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2017


2) R5204 Pohořelice – Ivaň v km 19,2-23,0 (3,8 km)

19.03.2010 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
29.11.2010 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 1
11.07.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
17.05.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2012
20.03.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK


3) R5204 Pohořelice – Ivaň, SSÚRS Pohořelice

10.05.2010 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
24.05.2011 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 1
28.11.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
27.02.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2012
14.06.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2013
28.06.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK


4) R5205 Ivaň – Perná v km 23,0-31,0 (8,0 km)

29.03.2010 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
10.09.2010 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2011
28.06.2011 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2012
01.08.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2013
02.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2014
27.01.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK a ÚP obcí


5) R5206 Perná – státní hranice v km 31,0-39,2 (8,2 km)

25.02.2010 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
22.11.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí č. 1
18.06.2012 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
05.12.2012 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2013
06.01.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2014
18.12.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2015
28.12.2015 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2016
12.04.2016 = ŘSD ČR žádost zužuje na stavbu R5206.1 v km 34,55-38,445 (3,895 km): obchvat Mikulova
28.12.2016 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 30.05.2017
26.06.2017 = MěÚ Mikulov oznamuje pokračování územního řízení jen pro stavbu R5206.1 obchvat Mikulova
09.08.2017 = MěÚ Mikulov svolává od 9:00 do Mikulova ústní jednání


Koridor silnice R52 Pohořelice – st. hranice byl dosud zrušen v (ZÚR JmK byly schváleny 5. 10. 2016):

- územním plánu Pohořelic
- územním plánu Pasohlávek
- územním plánu Perné
- územním plánu Bavor
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Žaloba na ZÚR rozvoj Jihomoravského kraje nebrzdí (TZ, 18.07.2017)

Povolování R52 z Brna na Vídeň již osm let na mrtvém bodě (TZ, 20.08.2015)

Silnice z Brna na Vídeň prohrává další soudní spor (TZ, 15.08.2013)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-