-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Dva úseky dálnice R52 jsou napadeny žalobami spolků

4. srpna 2017
[Jihomoravský kraj]

Škodlivý zásah dálnice do cenných biotopů řeší Krajský soud v Brně

U Krajského soudu v Brně byly zahájeny dva soudní spory o zákonnosti povolení výjimky ke škodlivému zásahu dvou krátkých úseků dálnice R52 do biotopů 69 zvláště chráněných druhů živočichů. Žaloby proti Ministerstvu životního prostředí a krajskému úřadu v Brně podaly Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu a Voda z Tetčic.

Podle nich nebyly splněny všechny požadavky zákona, zejména chybí doklad o převaze veřejného zájmu. Žaloby se týkají části úseku R5204 Pohořelice – Ivaň a obchvatu Mikulova R5206.1, u kterého nyní pokračuje územní řízení, takže veřejnost může do 9. srpna poslat své námitky.

„Řízení o těchto výjimkách začalo v roce 2007 a probíhalo již po druhé, neboť Městský soud v Praze obě předchozí rozhodnutí v roce 2013 zrušil. Podle nás byly obě výjimky povoleny opět nezákonným způsobem, protože všechny uváděné výhody se týkaly celé dálnice z Pohořelic do Mikulova v délce 23,1 km, kdežto negativní zásah do biotopů jen dvou pidičástí v celkové délce 7 km,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho tak nelze připustit, aby úředníci přistoupili na hrátky Ředitelství silnic a dálnic ČR, které si účelově rozdělilo dálnici R52 na pět až šest pidičástí, takže touto tzv. salámovou taktikou budou několik let probíhat všechna řízení o výjimkách ze zákona a také územní a stavební řízení. Tímto manipulativním způsobem pak dochází k tomu, že uváděné výhody dálnice se týkají celé trasy a nevýhody už jen vybraných pidičásti.

„Když jsme žádali posoudit srovnatelné koncepční materiály o nevýhodách dálnice R52, tak jsme byli odmítnuti, že jsou údajně obecné, a když jsme žádali doložení konkrétních výhod těchto dvou pidičástí jako dopravní, ekonomické, bezpečnostní, sociální apod., tak jsme byli odkazováni na různé politické floskule nebo na souhrnné informace různé odborné úrovně,“ upřesňuje dále Patrik důvody k podání žalob.

Nyní po získání výjimky pokračuje pro dálniční obchvat Mikulova v délce téměř 3,9 km územní řízení, které začalo před sedmi a půl lety. Do středy 9. srpna 2017 tak může každý do skončení ústního jednání v Mikulově poslat své připomínky. Účastníky řízení jsou jak oba žalobci, tak několik místních spolků a obce.

„Na obchvatu Mikulova je bizarní hlavně toho, že začíná a končí v poli bez návaznosti na silniční síť, takže půjde o nefunkční dálnici, jakou již mají u Znojma s názvem obchvat. V Jihomoravském kraji tak budou dvě dálniční bruslařské dráhy,“ ironizuje Patrik způsob plánování a výstavby dálnic pod vedením ŘSD ČR.


* * * * * * * * * *


Průběh územního řízení pro dálnici R5206 Perná – státní hranice v km 31,0-39,2 (8,2 km)

25.02.2010 = žádost ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí
22.11.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí č. 1
18.06.2012 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
05.12.2012 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2013
06.01.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2014
18.12.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2015
28.12.2015 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2016
12.04.2016 = ŘSD ČR žádost zužuje na stavbu R5206.1 v km 34,55-38,445 (3,895 km): obchvat Mikulova
28.12.2016 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 30.05.2017
26.06.2017 = MěÚ Mikulov oznamuje pokračování územního řízení jen pro stavbu R5206.1 obchvat Mikulova
09.08.2017 = MěÚ Mikulov svolává od 9:00 do Mikulova ústní jednání


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Územní řízení pro obchvat Mikulova se pohnulo z místa (TZ, 26.07.2017)

Žaloba na ZÚR rozvoj Jihomoravského kraje nebrzdí (TZ, 18.07.2017)

Povolování R52 z Brna na Vídeň již osm let na mrtvém bodě (TZ, 20.08.2015)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-