-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výjimka pro dálnici D5204.1 zrušena krajským soudem

6. března 2019
[Jihomoravský kraj]

Soud současně zamítá žalobu proti výjimce pro dálnici D5206.1 u Mikulova

Dětem Země byly 4. března 2019 doručeny dva rozsudky Krajského soudu v Brně.

V prvním soud uznal žalobu spolku Voda z Tetčic, která napadla povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny k zásahu do biotopů 29 vzácných druhů organismů v trase dálnice D5204.1 délky 3,1 km u Pohořelic, takže zrušil potvrzující rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

V druhém rozsudku soud naopak žalobu Dětí Země a Vody z Tetčic proti povolení výjimky k zásahu do biotopů 40 vzácných druhů živočichů v trase dálnice D5206.1 délky 3,9 km kolem Mikulova zamítl. Soudní spory trvaly 1,5 roku.

„Krajský soud u žaloby spolku Voda z Tetčic proti části dálnice D52 u Pohořelic uznal z pěti žalobních bodů jen jeden, který upozornil, že MŽP v odůvodnění svého rozhodnutí tvrdilo, že podle návrhu Dětí Země změnilo dvě podmínky rozhodnutí krajského úřadu v Brně o výjimce. Reálně ovšem obě zůstaly nezměněné, takže došlo k vadě žalovaného rozhodnutí,“ vysvětluje úspěšnou žalobu spolku předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země ve svém odvolání totiž doporučily, aby nové přírodovědné průzkumy v trase dálnice u Pohořelic byly provedeny již po jejím zprovoznění, nikoliv až za několik let po její kolaudaci. S tím MŽP sice souhlasilo, nicméně obě dotčené podmínky rozhodnutí krajského úřadu se v rozhodnutí MŽP vůbec nezměnily.

Krajský soud tento nelogický postup MŽP v rozsudku silně zkritizoval a navíc byl rozčarovaný, že i když MŽP o této zásadní chybě vědělo, tak ji z úřední moci neopravilo a jen účelově čekalo více než rok a půl na rozsudek.

„U soudního sporu o povolení výjimky pro obchvat Mikulova dálnicí D5206.1, v němž krajský soud obě žaloby po třech žalobních bodech zamítl, můžeme do dvou týdnů podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, takže možnost v tomto sporu dále pokračovat pečlivě zkoumáme,“ upozorňuje ještě Patrik.

Územní řízení pro úsek dálnice D5204.1 Perná – Ivaň délky 3,1 km začalo v květnu 2007, přičemž krajský úřad v Brně v květnu 2011 a v lednu 2014 dvě vydaná územní rozhodnutí zrušil.

Stavební úřad v Pohořelicích od té doby územní řízení pětkrát přerušil, naposledy do konce října 2019.

Územní řízení pro úsek dálnice D5206.1 s obchvatem Mikulova délky cca 3,9 km začalo v únoru 2010, krajský úřad v Brně v červnu 2012 vydané první územní rozhodnutí zrušil a stavební úřad v Mikulově až do května 2017 řízení pětkrát přerušil, než ŘSD ČR předložilo všechny podklady.

Stavební úřad pak v září 2018 vydal druhé územní rozhodnutí, proti kterému v říjnu 2018 podaly Děti Země a další spolky odvolání.


* * * * * * * * * *


R5204.1. Pohořelice – Ivaň (3,1 km): povolování výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do biotopů 29 vzácných druhů organismů


01) 13.03.2007 = ŘSD podává žádost
02) 20.04.2009 = Správa CHKO Pálava povoluje výjimku pro 22 vzácných druhů organismů
03) 07.05.2009 = Ekologický právní servis podává odvolání
04) 28.08.2009 = MŽP odvolání Ekologického právního servisu zamítá
05) 02.11.2009 = Ekologický právní servis podává žalobu
06) 28.06.2013 = Městský soud v Praze rozhodnutí MŽP ruší
07) 12.02.2014 = MŽP ruší výjimku Správy CHKO Pálava
08) 27.07.2016 = KÚ JmK povoluje výjimku pro 29 vzácných druhů organismů
09) 29.08.2016 = Děti Země podávají odvolání
10) 31.08.2016 = Voda z Tetčic podává odvolání
11) 13.03.2017 = MŽP odvolání všech čtyř spolků zamítá
12) 07.07.2017 = Voda z Tetčic podává žalobu s pěti body
13) 25.02.2019 = Krajský soud v Brně rozhodnutí MŽP ruší


R5206.1. obchvat Mikulova (3,895 km): povolování výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do biotopů 40 vzácných druhů živočichů


01) 15.02.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02) 15.08.2016 = KÚ JmK povoluje výjimku pro 40 vzácných druhů živočichů
03) 08.09.2016 = Děti Země podávají odvolání
04) 15.09.2016 = Voda z Tetčic podává odvolání
05) 28.04.2017 = MŽP odvolání všech čtyř spolků zamítá
06) 03.07.2017 = Děti Země podávají žalobu se třemi body
07) 12.07.2017 = Voda z Tetčic podává žalobu se třemi body
08) 25.02.2019 = Krajský soud v Brně obě žaloby zamítá


R5204.1. Pohořelice – Ivaň (3,1 km): územní řízení


01) 10.05.2007 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
02) 30.06.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí č. 1
03) 23.05.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
04) 31.10.2012 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 2
05) 06.01.2014 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 2 ruší
06) 24.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.07.2015
07) 07.08.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2016
08) 23.01.2017 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2017
09) 22.01.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2018
10) 12.12.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.10.2019


R5206.1. obchvat Mikulova (3,895 km): územní řízení


01) 25.02.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí pro D5206
02) 22.11.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206
03) 18.06.2012 = KÚ v Brně územní rozhodnutí pro D5206 ruší
04) 05.12.2012 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2013
05) 06.01.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2014
06) 18.12.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2015
07) 28.12.2015 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2016
08) 12.04.2016 = ŘSD ČR žádost zužuje na stavbu D5206.1 obchvat Mikulova
09) 28.12.2016 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 30.05.2017
10) 11.09.2018 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206.1
11) 12.10.2018 = Dětí Země a další spolky proti územnímu rozhodnutí podávají odvolání
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Umístění obchvatu Mikulova bude muset řešit krajský úřad (TZ, 15.10.2018)

Dva úseky dálnice R52 jsou napadeny žalobami spolků (TZ, 04.08.2017)

Územní řízení pro obchvat Mikulova se pohnulo z místa (TZ, 26.07.17)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-