-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Územní řízení pro D52 z Pohořelic do Nové Vsi je zastaveno

28. listopadu 2019
[Jihomoravský kraj]

Po dvanácti letech došla stavebnímu úřadu trpělivost

Stavební úřad v Pohořelicích svým usnesením ze dne 6. listopadu 2019 zamítl žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o přerušení územního řízení pro úsek dálnice D52 Pohořelice – Nová Ves do 30. června 2020, neboť podle něho bylo od roku 2014, kdy došlo k prvnímu přerušení řízení, dost času, aby investor svou žádost z května 2007 řádně doplnil.

ŘSD ČR se nyní může do 8. prosince 2019 odvolat ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Dálnice D52 v září 2018 získala nepravomocné územní rozhodnutí zatím jen pro obchvat Mikulova, neboť u zbývajících tří jejích částí byla územní řízení pravomocně zastavena.

„Stavební úřad rozhodl správně, neboť během posledních pěti let přerušit územní řízení pětkrát bylo ke státnímu investorovi až příliš vstřícné. Pokud žádost o vydání nějakého rozhodnutí nesplňuje všechny náležitosti ani po dvou výzvách, tak by se takové řízení mělo ukončit automaticky,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který připomíná, že dálnice D52 délky 23,1 km se od vydání stanoviska EIA v květnu 2005 potýká s obrovskými technickými, finančními a právními potížemi, za které může hlavně ŘSD ČR a úřady.

ŘSD ČR ve své žádosti o šesté přerušení územního řízení do konce června 2020 uvádí, že pro úsek z Pohořelic přes Novou Ves až k VN Nové Mlýny byla vyprojektována nová koncepce odvodnění dálnice, takže prý zbývá získat jen nová stanoviska dotčených orgánů a nová vyjádření. Stavební úřad ale tento důvod zamítl.

Územní řízení pro dálnici D5204.1 Pohořelice – Nová Ves délky 3,1 km začalo v květnu 2007, přičemž Krajský úřad Jihomoravského kraje vydané územní rozhodnutí v květnu 2011 i v lednu 2014 zrušil. Stavební úřad v Pohořelicích pak více než pět let řízení pětkrát přerušoval, naposledy do 30. října 2019.

„Z dosud pěti územních řízení pro různé části dálnice D52 z Pohořelic až na hranici bylo územní rozhodnutí zrušeno celkem pětkrát, k přerušování řízení došlo sedmnáctkrát a pravomocné zastavení se týká tří řízení. U tohoto čtvrtého čekáme, zda ŘSD ČR podá odvolání a jak o něm krajský úřad rozhodne,“ doplňuje dále Patrik, podle kterého byly spolky dokonce úspěšné i se třemi správními žalobami a další dvě soud řeší.

Jediné územní řízení, které tak aktivně probíhá, se týká dálničního obchvatu Mikulova délky cca 3,9 km. Začalo sice již v únoru 2010, nicméně krajský úřad v červnu 2012 první územní rozhodnutí zrušil a stavební úřad v Mikulově až do května 2017 řízení pětkrát přerušil. Stavební úřad pak v září 2018 vydal druhé územní rozhodnutí, proti kterému byla v říjnu 2018 podána odvolání, takže vše je podruhé v rukách krajského úřadu.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh umisťování pěti částí dálnice D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,1 km


1) D5204.1 Pohořelice – Nová Ves v km 16,1-19,2 (3,1 km)

10.05.2007 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
30.06.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí č. 1
23.05.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
31.10.2012 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 2
06.01.2014 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 2 ruší
24.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.07.2015
07.08.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2016
23.01.2017 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2017
22.01.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2018
12.12.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.10.2019
06.11.2019 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť ŘSD ČR opět nedoplnilo řádně žádost

2) D5204.2 Nová Ves – Ivaň v km 19,2-23,0 (3,8 km)

19.03.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
29.11.2010 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí
11.07.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí ruší
17.05.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2012
20.03.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK

3) D5204 Pohořelice – Ivaň, SSÚRS Pohořelice

10.05.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
24.05.2011 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí
28.11.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí ruší
27.02.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2012
14.06.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2013
28.06.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK

4) D5205 Ivaň – Perná v km 23,0-31,0 (8,0 km)

29.03.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
10.09.2010 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2011
28.06.2011 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2012
01.08.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2013
02.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2014
27.01.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK a ÚP obcí

5) D5206 Perná – státní hranice v km 31,0-39,2 (8,2 km), resp. D5206.1 v km 34,550-38,445 (3,895 km)

25.02.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí pro D5206 (8,2 km)
22.11.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206
18.06.2012 = KÚ v Brně územní rozhodnutí pro D5206 ruší
05.12.2012 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2013
06.01.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2014
18.12.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2015
28.12.2015 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2016
12.04.2016 = ŘSD ČR žádost zužuje na stavbu D5206.1 obchvat Mikulova (3,895 km)
28.12.2016 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 30.05.2017
26.06.2017 = MěÚ Mikulov oznamuje pokračování územního řízení pro D5206.1
11.09.2018 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206.1
12.10.2018 = Děti Země a další účastníci řízení proti územnímu rozhodnutí podávají odvolání
17.10.2019 = KÚ v Brně oznamuje první doplnění odvolacího spisu s možností se do 17.11.2019 vyjádřit
06.11.2019 = KÚ v Brně oznamuje druhé doplnění odvolacího spisu s možností se do 27.11.2019 vyjádřit


II. Údaje o dálnici D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,093 km (ŘSD ČR, 10/2019)


D5204.1 Pohořelice – Nová Ves = délka 3,100 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025
D5204.2 Nová Ves – Vodní nádrž Nové Mlýny = délka 4,412 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2026
D5205 přechod Vodní nádrže Nové Mlýny = délka 4,888 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2028
D5206.4 Nové Mlýny – Bavory = délka 5,000 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2025
D5206.3 Bavory – silnice II/414 = délka 1,050 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025
D5206.1 obchvat Mikulova = délka 3,895 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2024
D5206.2 MÚK Mikulov jih – státní hranice = délka 0,748 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Výjimka pro dálnici D5204.1 zrušena krajským soudem (TZ, 06.03.2019)

Umístění obchvatu Mikulova bude muset řešit krajský úřad (TZ, 15.10.2018)

Dva úseky dálnice R52 jsou napadeny žalobami spolků (TZ, 04.08.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-