-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země umožnily získat územní rozhodnutí pro D1109

30. ledna 2020
[Královehradecký kraj]

Územní řízení pro dálnici délky 21,2 probíhalo dva roky

Městský úřad v Trutnově na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 20. prosince 2017 vydal po dvou letech dne 11. prosince 2019 územní rozhodnutí pro dálnici D1109 Trutnov – státní hranice. Rozhodnutí obsahuje dvacet dva podmínek.

Děti Země na základě analýzy tohoto rozhodnutí a jeho podkladů se rozhodly proti němu odvolání nepodat. Územní rozhodnutí je tak pravomocné.

Výstavba má podle plánu začít v roce 2024 a investiční náklady jsou odhadnuty na téměř dvanáct miliard korun.

„Po prostudování podmínek územního rozhodnutí a jeho podkladů jsme nezjistili žádné zásadní chyby či rozpory, takže nebyl žádný vážný důvod odvolání podávat, neboť zájmy ochrany přírody a životního prostředí jsou podle nás ošetřené dostatečně,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který zároveň připomíná, že Děti Země v lednu 2018 obdobně nepodaly rozklad proti vydání stavebního povolení pro dálnici D1107 Smiřice – Jaroměř.

Děti Země se do územního řízení přihlásily v loni v červenci, přičemž podle nich nebylo nutné podávat ani námitky.

Za velmi pozitivní a unikátní ovšem považují, že stavební úřad zřejmě po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zveřejnil na internetové stránce celou dokumentaci i vyjádření a závazná stanoviska úřadů.

„Zveřejnění všech podkladů na internetu si velmi ceníme a podle nás by to mělo být standardem pro všechna řízení probíhající veřejnou vyhláškou. Je to výhodné jak pro účastníky řízení, tak i pro stavební úřad, který se může věnovat žádosti a jejím podkladům. Navíc se snižuje riziko nějaké procesní chyby,“ pochvaluje si Patrik.

Děti Země se na základě jednání s generálním ředitelem ŘSD ČR Radkem Mátlem v roce 2019 nyní soustřeďují hlavně na povolování silnic a dálnic na Moravě a ve Slezsku, takže v Čechách tyto stavby jen pečlivě sledují a do jejich přípravy samy aktivně vstupují jen ve vážných a v naléhavých případech.

„Nicméně i tak je příprava dálnice D11 od Jaroměře ke státní hranici již zatížená porušením zákona, neboť Krajský úřad Královéhradeckého kraje nám v letech 2017 až 2018 neumožnil se účastnit řízení o povolení výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů desítek cenných druhů organismů,“ zdůrazňuje Patrik.

Velké spory o vlivu dálnice D11 na přírodu také vznikly v červenci 2017, kdy Děti Země proti stavebnímu povolení pro dálnici D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem podaly rozklad.

Spor byl pak ukončen dohodou ze dne 29. srpna 2018 mezi Dětmi Země a ŘSD ČR, takže Děti Země dne 5. září 2018 svůj druhý rozklad stáhly a investor od té doby zajišťuje důslednou ochranu přírody a monitoring.

Výstavba dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře, tj. úseků D1106 a D1107, tak mohla být zahájena již dne 2. října 2018.


* * * * * * * * * * *


I. Územní řízení pro dálnici D1109 Trutnov – státní hranice: 21,175 km (2 roky)


20.12.2017 = ŘSD ČR podává žádost
28.06.2019 = MěÚ Trutnov oznamuje zahájení územního řízení
12.08.2019 = ústní jednání v Trutnově
11.12.2019 = MěÚ Trutnov vydává územní rozhodnutí, které se stává pravomocným
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
??.??.2024 = ŘSD ČR očekává zahájení výstavby (viz leták ŘSD ČR z ledna 2020)
??.??.2027 = ŘSD ČR očekává uvedení do provozu (viz leták ŘSD ČR z ledna 2020)


II. Územní řízení pro dálnici D1108 Jaroměř – Trutnov: 19,630 km (zatím 1,5 roku)


04.09.2018 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
28.11.2018 = MěÚ Dvůr Králové nad Labem řízení přerušuje do 31.07.2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
??.??.2025 = ŘSD ČR očekává zahájení výstavby (viz leták ŘSD ČR z ledna 2020)
??.??.2028 = ŘSD ČR očekává uvedení do provozu (viz leták ŘSD ČR z ledna 2020)


III. Stavební řízení pro dálnici D1107 Smiřice – Jaroměř: 7,150 km (4,5 roku)


06.12.2013 = ŘSD ČR podává žádost
09.02.2015 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
04.12.2017 = MD vydává stavební povolení
21.12.2017 = jeden majitel pozemku podává rozklad
04.04.2018 = ministr dopravy Dan Ťok rozklad zamítá a stavební povolení potvrzuje


IV. Stavební řízení pro dálnici D1106-2 Předměřice nad Labem – Smiřice (1,5 roku)


13.06.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
19.01.2018 = MD vydává stavební povolení, které se stává pravomocným


V. Stavební řízení pro dálnici D1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem (2,5 roku)


12.05.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení stavebního řízení
01.06.2017 = MD vydává stavební povolení
03.07.2017 = Děti Země a dvě majitelky pozemků podávají rozklad
27.03.2018 = ministr dopravy Dan Ťok stavební povolení ruší a řízení zastavuje
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
19.04.2018 = ŘSD ČR podává druhou žádost
11.05.2018 = MD oznamuje zahájení druhého stavebního řízení
22.06.2018 = MD vydává druhé stavební povolení
23.07.2018 = Děti Země podávají druhý rozklad
29.08.2018 = Děti Země a ŘSD ČR podepisují kompromisní dohodu
05.09.2018 = Děti Země svůj druhý rozklad stahují
06.09.2018 = MD stavební řízení zastavuje

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Děti Země byly opomenutým účastníkem povolování D11 (TZ, 09.01.2019)

Děti Země stáhly rozklad proti povolení dálnice D1106-1 (TZ, 06.09.2018)

Děti Země proti dálnici D1107 nepodaly žádné námitky (TZ, 19.01.2018)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-