-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Krajský úřad v Brně je před pracovním kolapsem

14. ledna 2020
[Jihomoravský kraj]

Již šest týdnů čekají Děti Země na jeho rozhodnutí v elektronické verzi

Děti Země jako účastnící územního řízení pro obchvat Mikulova již šest týdnu čekají, kdy jim Krajský úřad Jihomoravského kraje zašle elektronickou verzi svého rozhodnutí z 3. prosince 2019 o umístění obchvatu Mikulova.

Děti Země ho mají od 5. prosince 2019 jen v tištěné verzi. Krajský úřad zatím poslal nabídku, že si rozhodnutí mohou v elektronické verzi koupit za 2.432 Kč.

Děti Země také zatím neuspěly se svou druhou žádostí z 3. ledna 2020 u ředitele úřadu Romana Heinze, u hejtmana kraje Bohumila Šimka a ani u jeho náměstka Martina Malečka. Podle nich je krajský úřad před pracovním kolapsem.

„Když jsme si před šesti týdny došli na krajský úřad pro rozhodnutí, které má více než dvě stě stran, tak k našemu údivu jsme místo elektronické verze dostali zmenšené kopie na papíře. Příslušná úřednice Hana Betlachová uvedla, že elektronicky ho nemá, ačkoliv ho sama napsala. Takže jsme si podali oficiální žádost podle zákona, přičemž jsme netušili, že půjde o tak nepřekonatelný problém. Navíc kraj vede Bohumil Šimek z hnutí ANO, které se rádo chlubí, jak maká pro lidi a je transparentní,“ kroutí hlavou předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Krajský úřad ve svém sdělení z 16. prosince 2019 nabízí Dětem Země, že si elektronickou verzi rozhodnutí o obchvatu Mikulova mohou od něho koupit za 2.432 Kč.

Údajně bylo nutné začernit osobní údaje, což trvalo asi osm hodin. Děti Země ovšem tyto údaje znají z tištěné verze a navíc byly vyvěšené i na úřední desce. Podle nich je zcela nelogické, aby měly platit za něco, co bylo zbytečně provádět, neboť osobní údaje nejsou ochráněné.

Podle Patrika bylo dále také bizarní, že kancelář hejtmana Šimka jim přijetí žádosti dne 3. ledna 2020 telefonicky potvrdila, ale během uložených sedmi dní jim rozhodnutí neposlala.

Obdobně také postupovala úřednice Betlachová, která jim sice doručení této druhé žádosti e-mailem potvrdila, ale rozhodnutí v příloze nebylo.

„Předseda vlády Andrej Babiš na jedné straně po své ministryni Kláře Dostálové tvrdě požaduje, aby nový stavební zákon umožnil vydání povolení pro stavby do měsíce, ale na druhé straně už manažersky zcela selhává, pokud nedokáže aspoň u svých hejtmanů prosadit, aby stát posílal občanům své písemnosti elektronicky třeba do jednoho týdne,“ upozorňuje dále Patrik na rozpory v tvrzeních vládnoucího hnutí ANO s jeho reálnými činy.

Vzhledem k tomu, že ředitel krajského úřadu Roman Heinz, hejtman Bohumil Šimek (hnutí ANO), jeho náměstek Martin Maleček (za STAN) a ani Hana Betlachová nesplnili stanovenou lhůtu sedmi dní pro zaslání rozhodnutí krajského úřadu ze dne 3. prosince 2019 o změně územního rozhodnutí pro dálniční obchvat Mikulova, nezbývá Dětem Země proti této jejich zlovolné nečinnosti a aroganci poslat stížnost nadřízeným orgánům.

Územní řízení pro ochvat Mikulova probíhalo od února 2010 téměř deset let, přičemž rozhodnutím krajského úřadu z 3. prosince 2019 bylo všech osmnáct odvolání zamítnuto. Proti tomuto rozhodnutí byla podána již žaloba.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. na Krajském úřadě Jihomoravského kraje: zaslání rozhodnutí ze dne 3. 12. 2019 ve věci umístění obchvatu Mikulova v elektronické verzi


05. 12. 2019 = žádost Dětí Země o poskytnutí informací e-mailem
16. 12. 2019 = KÚ JmK žádost částečně odmítá (doručeno 02.01.2020), neboť v žádaném správním rozhodnutí doručeném veřejnou vyhláškou začernil osobní údaje fyzických osob
16. 12. 2019 = KÚ JmK žádosti zčásti vyhovuje (doručeno 02.01.2020), nicméně za začernění osobních údajů fyzických osob v žádaném rozhodnutí je nutné do 60 dní zaplatit 2.432 Kč (8 hodin práce x 304 Kč/h)


II. Průběh územního řízení pro dálnici D5206 Perná – státní hranice v km 31,0-39,2 (8,2 km), resp. pro dálnici D5206.1 obchvat Mikulova v km 34,550-38,445 (3,895 km)


25.02.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí pro D5206 (8,2 km)
22.11.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206
18.06.2012 = KÚ v Brně územní rozhodnutí pro D5206 ruší
05.12.2012 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2013
06.01.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2014
18.12.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2015
28.12.2015 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2016
12.04.2016 = ŘSD ČR žádost zužuje na stavbu D5206.1 obchvat Mikulova (3,895 km)
28.12.2016 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 30.05.2017
26.06.2017 = MěÚ Mikulov oznamuje pokračování územního řízení pro D5206.1
11.09.2018 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206.1
12.10.2018 = Děti Země a další účastníci řízení proti územnímu rozhodnutí podávají odvolání
17.10.2019 = KÚ v Brně oznamuje první doplnění odvolacího spisu s možností se do 17.11.2019 vyjádřit
06.11.2019 = KÚ v Brně oznamuje druhé doplnění odvolacího spisu s možností se do 27.11.2019 vyjádřit
03.12.2019 = KÚ v Brně všechna odvolání zamítá a rozhodnutí MěÚ Mikulov částečně mění


III. Údaje o dálnici D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,093 km (ŘSD ČR, 10/2019)


* D5204.1 Pohořelice – Nová Ves = délka 3,100 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025

* D5204.2 Nová Ves – Vodní nádrž Nové Mlýny = délka 4,412 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2026

* D5205 přechod Vodní nádrže Nové Mlýny = délka 4,888 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2028

* D5206.4 Nové Mlýny – Bavory = délka 5,000 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2025

* D5206.3 Bavory – silnice II/414 = délka 1,050 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025

* D5206.1 obchvat Mikulova = délka 3,895 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2024

* D5206.2 MÚK Mikulov jih – státní hranice = délka 0,748 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Územní řízení pro D52 z Pohořelic do Nové Vsi je zastaveno (TZ, 28.11.2019)

Výjimka pro dálnici D5204.1 zrušena krajským soudem (TZ, 06.03.2019)

Umístění obchvatu Mikulova bude muset řešit krajský úřad (TZ, 15.10.2018)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-