-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Druhá pokuta za nezákonnou výstavbu spalovny v Chotíkově

9. ledna 2017
[Plzeňský kraj]

Plzeňská teplárenská opět stavěla bez stavebního povolení, pokuta je 180 tisíc korun

Společnost Plzeňská teplárenská, a. s., v čele s generálním ředitelem Tomášem Drápelou již podruhé dostala od stavebního úřadu v Nýřanech pokutu za nezákonnou výstavbu části spalovny komunálních odpadů v Chotíkově bez pravomocného stavebního povolení.

V květnu 2016 to bylo 50 tisíc korun, v listopadu 2016 již 180 tisíc korun. Podle Dětí Země jde o důkazy, že vedení této městské veřejné instituce úmyslně a účelově pohrdá zákony. Ve spalovně se odpad zkušebně spaluje již od srpna 2016.

„Vedení Plzeňské teplárenské má zřejmě pocit, že české zákony platí jen pro některé, takže se nemusí nijak starat o jejich dodržování, protože všechny pokuty stejně zaplatí obyvatelé Plzně. Přesto mě překvapuje, že již třetí porušení zákona plzeňská politická reprezentace trpí, neboť tím současně dává najevo své pohrdání principům právního státu,“ myslí si předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Stavební úřad v Nýřanech při kontrole stavby spalovny dne 14. října 2016 zjistil, že několik stavebních objektů, které byly změněny, bylo dokončeno, aniž existuje pravomocné stavební povolení.

Proto 27. října zahájil řízení o správním deliktu, které ukončil 28. listopadu udělením pokuty ve výši 180 tisíc korun. Stavební povolení pro tyto změněné objekty bylo sice vydáno již 7. červenec 2016, ale není dosud pravomocné.

„Očekávali jsme sice pokutu kolem tří set tisíc korun, nicméně údajně se v takových případech ukládají pokuty kolem sta tisíc korun. Stavební úřad ovšem přihlédl k opakovanému porušení zákona, takže pokutu zvýšil,“ doplňuje ještě Patrik, podle kterého stavební zákon umožňuje ukládat pokuty až do výše půl miliónu korun.

Plzeňská teplárenská, a. s., porušila zákon již nejméně třikrát. Poprvé to bylo v květnu 2015, neboť nevyřídila žádost Dětí Země poslat údaje o konzervaci spalovny, takže krajský soud jí v říjnu přikázal žádost vyřídit a zaplatit jim 12,2 tisíc korun.

Podruhé to bylo v dubnu 2016, neboť prováděla stavební práce bez pravomocného stavebního povolení, takže jí stavební úřad v Nýřanech v květnu uložil pokutu 50 tisíc korun.

Spalovna také vinou krajských úřadů v Plzni, v Praze a v Českých Budějovicích prohrála již šest soudních sporů. Krajský soud v Plzni totiž již třikrát zrušil pravomocné územní rozhodnutí, naposledy v prosinci 2016, a také již třikrát pravomocné stavební povolení, naposledy v srpnu 2016.

Výstavba spalovny za 2,1 miliardy korun byla zahájena v srpnu 2013, asi v polovině července 2016 byla dokončená a od poloviny srpna 2016 probíhá roční zkušební provoz. Spolky kritizují stavbu od roku 2010.


* * * * * * * * *


Hlavní rozhodovací procesy o spalovně komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně


Řízení o správním deliktu za dostavbu několika objektů spalovny bez pravomocného stavebního povolení:

1) 14.10.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zjistil, že ve spalovně byla provedena dostavba několika objektů bez pravomocného stavebního povolení
2) 27.10.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zahajuje řízení o správním deliktu a svolává ústní jednání
3) 28.11.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., pokutu 180.000 Kč za nezákonnou dostavbu několika objektů spalovny bez pravomocného stavebního povolení o změně stavby před její dokončením


Řízení o správním deliktu za pokračování výstavby spalovny bez pravomocného stavebního povolení:

1) 29.04.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zjistil, že ve spalovně probíhala výstavba části spalovny bez pravomocného stavebního povolení
2) 05.05.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany zahajuje řízení o správním deliktu a svolává ústní jednání
3) 30.05.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., pokutu 50.000 Kč za nezákonnou výstavbu spalovny v období od 20. 4. do 25. 4. 2016 bez pravomocného stavebního povolení


Řízení o poskytnutí informací o konzervačních pracích na spalovně odpadů v Chotíkově:

1) 29. 05. 2015 = Děti Země podávají žádost o informace u Plzeňské teplárenské, a. s.
2) 17. 06. 2015 = Děti Země podávají stížnost proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s.
3) 20. 07. 2015 = Děti Země proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s., podávají správní žalobu
4) 19. 10. 2015 = Krajský soud v Plzni v rozsudku spis. zn. 57A 90/2015 ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., žádost do deset dní vyřídit a zaplatit Dětem Země soudní náklady ve výši 12.200 Kč
5) 14. 12. 2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., žádosti Dětí Země vyhovuje a posílá požadované informace


Hodnocení vlivů spalovny odpadů v Chotíkově na životní prostředí:

1) 29.07.2010 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá oznámení EIA
2) 05.11.2010 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává závěry zjišťovacího řízení, že spalovna nemá vliv na ŽP
3) 17.02.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává odborné stanovisko EIA s 51 podmínkami


Územní řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 01.06.2012 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
3) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
4) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
5) 23.07.2015 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
6) 31.12.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí
7) 20.07.2016 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
8) 21.12.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí


Stavební řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
2) 18.01.2013 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
3) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
4) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
5) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
6) 30.09.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
7) 13.04.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
8) 22.08.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení


Řízení o změně stavby spalovny v Chotíkově před jejím dokončením:

1) 27.07.2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
2) 07.07.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením
3) 01.08.2016 = Děti Země podávají odvolání


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Za výstavbu spalovny v Chotíkově pokuta 50 tisíc korun (TZ, 26.08.2016)

Další výhra Dětí Země v právní bitvě o spalovnu v Chotíkově (TZ, 30.09.2016)

Zkušební provoz spalovny v Chotíkově provádí černá stavba (TZ, 02.11.2016)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-