-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Za výstavbu spalovny v Chotíkově pokuta 50 tisíc korun

26. srpna 2016
[Plzeňský kraj]

Plzeňská teplárenská, a. s., pět dní stavěla bez pravomocného stavebního povolení

Společnost Plzeňská teplárenská ve své honbě za rychlé spuštění spalovny komunálních odpadů v Chotíkově už nejméně dvakrát porušila zákon.

Loni v květnu nevyřídila žádost Dětí Země poslat údaje o konzervaci spalovny, takže Krajský soud v Plzni ji v říjnu 2015 přikázal žádost vyřídit a zaplatit Dětem Země 12,2 tisíc korun.

Letos v dubnu zase prováděla stavební práce bez pravomocného stavebního povolení, takže jí stavební úřad v Nýřanech v květnu uložil pokutu 50 tisíc korun za porušení zákona.

„Musíme ocenit stavební úřad v Nýřanech, že mu od spáchání deliktu v podobě pokračování výstavby spalovny bez pravomocného stavebního povolení trvalo asi měsíc ke svolání ústního jednání a k uložení pokuty ve výši 50 tisíc korun, neboť zákony platí pro všechny,“ komentuje situaci předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země nyní získaly rozhodnutí, podle kterého se Plzeňská teplárenská, a. s., vymlouvala na to, že na doložku pravomocnosti se nemusí čekat, takže do 25. dubna 2016 nezákonně prováděla pět dní dokončovací práce. Ty zase zlehčovala, že šlo jen o přípravu ke zkušebním zkouškám, k navážení odpadů, k úklidu staveniště apod.

Podle Dětí Země podobnými výmluvami loni krajskému soudu zase tvrdila, že není povinným subjektem, který má žádosti o informace vyřizovat. Toto tvrzení bylo ale soudem vyvrácené jako mylné, takže Plzeňská teplárenská, a. s., musela žádost řešit a zaplatit Dětem Země soudní náklady ve výši 12,2 tisíc korun.

„Nyní připravujeme podat třetí žalobu proti pravomocnému územnímu rozhodnutí, které 20. července 2016 vydal Krajský úřad Jihočeského kraje. Podle našeho názoru jde opět o nezákonný postup, neboť nedošlo k přezkumu všech závazných stanovisek na ochranu životního prostředí,“ vysvětluje další plány Patrik.

Spalovna dosud čelila celkem šesti žalobám spolků, přičemž všechny tyto soudní spory skončily jejich vítězstvím. Krajský soud totiž v letech 2014 a 2015 zrušil pravomocné územní rozhodnutí, v roce 2015 dvakrát a v roce 2016 jednu zrušil pravomocné stavební povolení a v říjnu 2015 přikázal účelově nečinné Plzeňské teplárenské, a. s., žádost Dětí Země o poskytnutí údajů o konzervačních pracích na stavbě spalovny vyřídit.

Výstavba spalovny za 2,1 miliardy korun byla zahájena v září 2013 a nyní je již hotová, resp. od poloviny srpna 2016 probíhají zkušební zkoušky technologie. Krajský soud v Plzni ovšem dne 22. srpna 2016 potřetí zrušil pravomocné stavební povolení, na důvody se ale čeká. Veřejnost a spolky kritizují spalovnu již od roku 2010.


* * * * * * * * * * *


Hlavní rozhodovací procesy o spalovně komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně


Řízení o správním deliktu za pokračování výstavby spalovny bez pravomocného stavebního povolení:

1) 05.05.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany svolává ústní jednání s firmou Plzeňská teplárenská, a. s.
2) 27.05.2016 = ústní jednání o správním deliktu
3) 30.05.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., pokutu 50.000 Kč za nezákonnou výstavbu spalovny v období od 20. 4. do 25. 4. 2016 bez pravomocného stavebního povolení


Hodnocení vlivů spalovny odpadů v Chotíkově na životní prostředí:

1) 29.07.2010 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá oznámení EIA
2) 05.11.2010 = Krajský úřad vydává závěry zjišťovacího řízení, že spalovna nemá významný vliv na ŽP
3) 17.02.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává odborné stanovisko EIA s 51 podmínkami
4) 21.01.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje vydává závazné stanovisko EIA s 37 podmínkami


Územní řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 01.06.2012 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
3) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
4) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
5) 23.07.2015 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
6) 31.12.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ Jihočeského kraje o potvrzení územního rozhodnutí
7) 20.07.2016 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje


Stavební řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
2) 18.01.2013 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
3) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
4) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
5) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
6) 30.09.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
7) 13.04.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
8) 22.08.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení


Řízení o změně stavby spalovny v Chotíkově před jejím dokončením:

1) 27.07.2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
2) 07.07.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením
3) 01.08.2016 = odvolání Dětí Země


Řízení o poskytnutí informací o konzervačních pracích na spalovně odpadů v Chotíkově:

1) 29. 05. 2015 = Děti Země podávají žádost o informace u Plzeňské teplárenské, a. s.
2) 17. 06. 2015 = Děti Země podávají stížnost proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s.
3) 20. 07. 2015 = Děti Země proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s., podávají správní žalobu
4) 19. 10. 2015 = Krajský soud v Plzni v rozsudku spis. zn. 57A 90/2015 ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., žádost do deset dní vyřídit a zaplatit Dětem Země soudní náklady ve výši 12.200 Kč
5) 14. 12. 2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., žádosti Dětí Země vyhovuje a posílá požadované informace

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

NSS potvrdil nezákonnost povolení spalovny v Chotíkově (TZ, 13.05.2016)

Spalovna v Chotíkově podruhé bez územního rozhodnutí (TZ, 14.03.2016)

Občanský vzdor v ohni (reportáž ČT2 o spalovně odpadů v Chotíkově, 10.01.2016)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-