-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
NSS potvrdil nezákonnost povolení spalovny v Chotíkově

13. května 2016
[Plzeňský kraj]

Plzeňská teplárenská už podruhé neuspěla s kasační stížností

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 6. května 2016 zamítl kasační stížnost firmy Plzeňská teplárenská, a. s., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze září 2015, kterým bylo zrušeno pravomocné stavební povolení pro spalovnu odpadů v Chotíkově u Plzně.

NSS tak podle očekávání Dětí Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov potvrdil, že Krajský úřad Středočeského kraje vydal v červnu 2015 stavební povolení v rozporu se zákonem.

Oba spolky teď připravují druhou žalobu proti tomuto krajskému úřadu, neboť podle nich v dubnu 2016 potvrdil stavení povolení opět nezákonně.

„Nejvyšší správní soud všechny námitky Plzeňské teplárenské zamítl a navíc můžeme jeho rozsudek použít i při podání třetí žaloby proti potvrzení stavebního povolení, protože krajský úřad stále ignoruje zákony a pohrdá našimi právy na efektivní účast,“ komentuje rozsudek předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle NSS bylo povinností krajského úřadu v Praze si obstarat závazné stanovisko EIA o hodnocení vlivů spalovny na životní prostředí a navíc řádně odůvodnit, proč použil podklady s ukončenou platností a nezajistil přezkum závazných stanovisek na ochranu přírody, jak Děti Země požadovaly.

Plzeňská teplárenská se svými kasačními stížnostmi neuspěla již třikrát, neboť NSS již svými rozsudky ze dne 14. května 2015 a z 2. června 2015 potvrdil nezákonnost potvrzení územního rozhodnutí a stavebního povolení z důvodu rizika systémové podjatosti krajského úřadu v Plzni.

O umístění spalovny pak musel rozhodovat krajský úřad v Českých Budějovicích a o jejím povolení právě krajský úřad v Praze.

„Už připravujeme třetí žalobu proti potvrzení stavebního povolení krajským úřadem v Praze, neboť stále odmítá respektovat české zákony, takže máme podezření na spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Povolení bylo totiž potvrzeno bez pravomocného územního rozhodnutí a opět bez přezkumu závazných stanovisek, což je v právním státě nemyslitelné,“ tvrdí Patrik.

Výstavba spalovny za dvě miliardy korun byla zahájena v září 2013 a asi od 20. dubna 2016 probíhá navážení odpadů a komplexní vyzkoušení celé technologie spalování. Nicméně tento proces začal před vydáním pravomocného stavebního povolení, takže investora za tento delikt čeká pokuta do výše až miliónu korun.

Spalovna dosud čelila pěti žalobám spolků, přičemž všechny tyto soudní spory skončily jejich vítězstvím. Krajský soud v Plzni nejprve v letech 2014 a 2015 zrušil pravomocné územní rozhodnutí, v roce 2015 dvakrát pravomocné stavební povolení a v říjnu 2015 přikázal účelově nečinné Plzeňské teplárenské řádně rozhodnout o žádosti Dětí Země o poskytnutí informací o stavu výstavby spalovny a o konzervačních pracích.


* * * * * * * * * * *


Hlavní rozhodovací procesy o spalovně komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně


Hodnocení vlivů spalovny odpadů v Chotíkově na životní prostředí:

01) 29.07.2010 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá oznámení EIA
02) 05.11.2010 = Krajský úřad vydává závěry zjišťovacího řízení, že spalovna nemá významný vliv na ŽP
03) 29.08.2011 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá dokumentaci EIA
04) 17.02.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává odborné stanovisko EIA s 51 podmínkami
05) 21.01.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje vydává závazné stanovisko EIA s 37 podmínkami


Územní řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

01) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
02) 01.06.2012 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
03) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
04) 17.12.2012 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 1
05) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
06) 23.07.2015 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
07) 12.09.2014 = Plzeňská teplárenská, a. s., a krajský úřad v Plzni podávají kasační stížnost k NSS
08) 14.05.2015 = Nejvyšší správní soud obě kasační stížnosti zamítá a zrušující rozsudek potvrzuje
09) 02.10.2015 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 2
10) 31.12.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí
11) 17.03.2016 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává kasační stížnost č. 2


Stavební řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

01) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
02) 18.01.2013 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
03) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
04) 28.08.2013 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 1
05) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
06) 09.03.2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává kasační stížnost
07) 02.06.2015 = Nejvyšší správní soud obě kasační stížnosti zamítá a zrušující rozsudek potvrzuje
08) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
09) 17.07.2015 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 2
10) 30.09.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
11) 20.11.2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává kasační stížnost č. 2
12) 13.04.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
13) 06.05.2016 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítá a zrušující rozsudek potvrzuje


Řízení o změně stavby spalovny v Chotíkově před jejím dokončením:

01) 27.07.2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o povolení změny stavby před dokončením
02) 15.12.2015 = stavební úřad MěÚ Nýřany přerušuje řízení do vydání pravomocného stavebního povolení


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Spalovna v Chotíkově podruhé bez územního rozhodnutí (TZ, 14.03.2016)

Občanský vzdor v ohni (reportáž ČT2 o spalovně odpadů v Chotíkově, 10.01.2016)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-