-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Zkušební provoz spalovny v Chotíkově provádí černá stavba

2. listopadu 2016
[Plzeňský kraj]

Spalovnu čeká druhá pokuta a řízení o částečném odstranění

Stavební úřad v Nýřanech na základě místního šetření ze dne 14. října 2016 zjistil, že firma Plzeňská teplárenská, a. s., má opět vážný problém se zákonem.

Ve spalovně komunálního odpadu v Chotíkově již asi dva měsíce probíhá zkušební provoz, ale několik jejích objektů, které byly změněny, nemá dosud pravomocné stavební povolení.

Podle zjištění Dětí Země čeká firmu další pokuta a řízení o odstranění části spalovny. Navíc podle nich spalovně hrozí i přerušení zkušebního provozu, než bude splňovat zákon.

„Jak je zřejmé, tak si šéf spalovny Tomáš Drápela s nějakým dodržováním zákonů příliš hlavu neláme, neboť jeho cílem je spíše co nejrychleji spalovat co nejvíce odpadů v kraji. Je to přitom absurdní, pokud veřejná instituce takto pohrdá zákony, ačkoliv by je měla příkladně ctít,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle nich část viny patří i stavebnímu úřadu v Nýřanech, který v polovině srpna 2016 podezřele rychle povolil spalovně zkušební provoz, ačkoliv měsíc před tím teprve nepravomocně povolil změnu několika jejích objektů před jejich dokončením.

Stavební úřad tak podle něho musel logicky předpokládat, že spalovna nebude několik měsíců čekat na pravomocné povolení o změně stavby, ale že se zkušebním provozem začne ihned.

„Plzeňská teplárenská podle nás vybrané změněné objekty dostavěla úmyslně bez stavebního povolení, aby po získání povolení ke zkušebnímu provozu mohla spalování ihned zahájit. Že se jí porušení zákona vyplácí, si totiž už ověřila v dubnu, kdy stavěla spalovnu bez pravomocného stavebního povolení. Občané Plzně pak za pokutu zaplatili padesát tisíc Kč. Nyní doufám, že pokuta bude aspoň půl miliónu Kč,“ upozorňuje dále Patrik, podle kterého by stavební úřad měl zkušební provoz spalovny urychleně zastavit.

Plzeňská teplárenská, a. s., přitom porušila zákon již nejméně třikrát. Poprvé to bylo v květnu 2015, neboť nevyřídila žádost Dětí Země poslat údaje o konzervaci spalovny, takže krajský soud jí v říjnu 2015 přikázal žádost vyřídit a zaplatit jim 12,2 tisíc korun.

Spalovna také prohrála již šest soudních sporů, přičemž výsledek sedmého se očekává na konci roku. Krajský soud totiž dvakrát zrušil pravomocné územní rozhodnutí, přičemž ho nyní zkoumá po třetí, dále třikrát zrušil pravomocné stavební povolení, naposledy v srpnu 2016, a v říjnu 2015 přikázal nečinné Plzeňské teplárenské, a. s., žádost Dětí Země o poskytnutí údajů o konzervačních pracích na stavbě spalovny vyřídit.

Výstavba spalovny za 2,1 miliardy korun byla zahájena v srpnu 2013, asi v polovině července 2016 byla dokončená a od poloviny srpna 2016 probíhá zkušební provoz. Spolky kritizují stavbu od roku 2010.


* * * * * * * * *


Hlavní etapy povolování spalovny komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně:


01) 18.01.2013 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává stavební povolení pro spalovnu (26 objektů)

02) 27.07.2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o povolení změny spalovny před jejím dokončením

03) 13.04.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje vydává třetí pravomocné stavební povolení pro spalovnu

04) 30.05.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., pokutu 50.000 Kč za nezákonnou výstavbu spalovny v období od 20. 4. do 25. 4. 2016 bez pravomocného stavebního povolení

05) 07.07.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany povoluje změnu spalovny před jejím dokončením

06) 11.07.2016 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o povolení zkušebního provozu spalovny

07) 20.07.2016 = Krajský úřad Jihočeského kraje vydává třetí pravomocné územní rozhodnutí pro spalovnu

08) 01.08.2016 = Dětí Země podávají odvolání proti povolení změny spalovny před jejím dokončením

09) 12.08.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany povoluje zkušební provoz spalovny na 1 rok pro 20 objektů

10) 22.08.2016 = Krajský soud v Plzni ruší třetí pravomocné stavební povolení pro spalovnu (rozsudek doručen 26.09.2016)

11) 25.08.2016 = Plzeňská teplárenská, a. s., má už všechny potřebné stavební objekty pro zkušební provoz vybudované a žádné další už stavět neplánuje, ačkoliv jí chybí pravomocné povolení

12) 14.10.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany na místním šetření ve spalovně zjišťuje, že nejméně 7 objektů bylo dostavěno bez pravomocného povolení o jejich změněDruhé řízení o správním deliktu Plzeňské teplárenské, a. s. (první proběhlo podle § 180 odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. s udělením pokuty 50.000 Kč):

Stavební úřad MěÚ Nýřany zahájil s Plzeňskou teplárenskou, a. s., řízení o druhém správním deliktu, jehož výsledkem může být udělení pokuty až 500.000 Kč za porušení § 180 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, podle kterého „.právnická... osoba se jako stavebník dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení...“.


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Další výhra Dětí Země v právní bitvě o spalovnu v Chotíkově (TZ, 30.09.2016)

Za výstavbu spalovny v Chotíkově pokuta 50 tisíc korun (TZ, 26.08.2016)

NSS potvrdil nezákonnost povolení spalovny v Chotíkově (TZ, 13.05.2016)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-