-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Další výhra Dětí Země v právní bitvě o spalovnu v Chotíkově

30. září 2016
[Plzeňský kraj]

Třetí stavební povolení zrušeno, třetí žaloba proti územnímu rozhodnutí podána

Krajský soud v Plzni na základě žaloby Dětí Země svým rozsudkem ze dne 22. srpna 2016, který byl doručen až v pondělí 26. září, potřetí zrušil pravomocné stavební povolení pro spalovnu odpadů v Chotíkově.

Soud uznal šest žalobních bodů ze sedmi, čímž prokázal zásadní neznalosti zákonů ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, kterému již podruhé zrušil jeho rozhodnutí.

Děti Země současně v 26. září podaly již třetí žalobu proti vydání územního rozhodnutí, o níž soud rozhodne do konce roku.

„Ačkoliv ve spalovně probíhá od půlky srpna zkušební provoz, tak pro nás právní bitva proti opakovanému a účelovému porušování českých zákonů ze strany úřadů a investora neskončila. Zákony platí pro všechny, i pro veřejné mocenské struktury v Plzni, v Praze a v Českých Budějovicích, kde k jejich porušování stále dochází,“ říká již k páté soudní výhře nad úřady předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Krajský soud v rozsudku o zrušení třetího pravomocného stavebního povolení uznal šest bodů žaloby Dětí Země, neboť krajský úřad v Praze se nezabýval jejich posledním vyjádřením, neměl k dispozici celý spis, řádně nezdůvodnil, proč nezajistil přezkum čtyř závazných stanovisek, z nichž dvě se týkají vlivů na životní prostředí, a nezákonně zamítl přezkum závazných stanovisek na ochranu krajinného rázu a okraje lesa.

Spalovna již šest soudních sporů se spolky prohrála, na výsledek sedmého se čeká na konci roku. Krajský soud totiž zrušil v letech 2014 a 2015 pravomocné územní rozhodnutí (nyní ho zkoumá po třetí), v roce 2015 zrušil dvakrát a v roce 2016 jednou pravomocné stavební povolení a v říjnu 2015 přikázal nečinné Plzeňské teplárenské, a. s., žádost Dětí Země o poskytnutí údajů o konzervačních pracích na stavbě spalovny vyřídit.

„V pondělí jsme ještě stihli poslat třetí žalobu proti potvrzení územního rozhodnutí Krajským úřadem Jihočeského kraje, neboť nám byl v rozporu se zákonem zamítnut přezkumu vydání čtyř závazných stanovisek, včetně dvou o hodnocení vlivů spalovny na životní prostředí,“ shrnuje Patrik tři body této žaloby.

Potíže se zákonem má také Plzeňská teplárenská, která ho dokázala porušit už nejméně dvakrát. Loni v květnu nevyřídila žádost Dětí Země poslat údaje o konzervaci spalovny, takže krajský soud jí v říjnu 2015 přikázal žádost vyřídit a zaplatit Dětem Země 12,2 tisíc korun.

Letos v dubnu zase prováděla stavební práce bez pravomocného stavebního povolení, takže jí stavební úřad v Nýřanech v květnu uložil pokutu 50 tisíc korun.

Výstavba spalovny za 2,1 miliardy korun byla zahájena v srpnu 2013, asi v polovině července 2016 byla dokončená a od poloviny srpna 2016 probíhá zkušební provoz. Spolky kritizují stavbu od roku 2010.


* * * * * * * * * *

Hlavní rozhodovací procesy o spalovně komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně


Hodnocení vlivů spalovny odpadů v Chotíkově na životní prostředí:

1) 29.07.2010 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá oznámení EIA
2) 05.11.2010 = Krajský úřad vydává závěry zjišťovacího řízení, že spalovna nemá významný vliv na ŽP
3) 29.08.2011 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá dokumentaci EIA
4) 22.12.2011 = vypracování posudku EIA
5) 25.01.2012 = veřejné projednání
6) 17.02.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje vydává odborné stanovisko EIA s 51 podmínkami
7) 21.01.2016 = Krajský úřad Středočeského kraje vydává závazné stanovisko EIA s 37 podmínkami


Územní řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

01) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
02) 01.06.2012 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
03) 15.10.2012 = Krajský úřad Plzeňského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
04) 17.12.2012 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 1
05) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
06) 31.10.2014 = o odvoláních proti územnímu rozhodnutí má rozhodnout Krajský úřad Jihočeského kraje
07) 23.07.2015 = Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí potvrzuje
08) 02.10.2015 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 2
09) 31.12.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Českých Budějovicích o potvrzení územního rozhodnutí
10) 26.09.2016 = Děti Země podávají žalobu č. 3


Stavební řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

01) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
02) 18.01.2013 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
03) 26.06.2013 = Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
04) 28.08.2013 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 1
05) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni pro podjatost pracovníků KÚ v Plzni ruší jeho rozhodnutí
06) 09.04.2015 = o odvoláních proti stavebnímu povolení má rozhodnout Krajský úřad Středočeského kraje
07) 26.06.2015 = Krajský úřad Středočeského kraje stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
08) 17.07.2015 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu č. 2
09) 30.09.2015 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení
10) 24.05.2016 = Děti Země podávají žalobu č. 3
11) 22.08.2016 = Krajský soud v Plzni ruší rozhodnutí KÚ v Praze o potvrzení stavebního povolení


Řízení o poskytnutí informací o konzervačních pracích na spalovně odpadů v Chotíkově:

1) 29. 05. 2015 = Děti Země podávají žádost o informace u Plzeňské teplárenské, a. s.
2) 17. 06. 2015 = Děti Země podávají stížnost proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s.
3) 20. 07. 2015 = Děti Země proti nečinnosti Plzeňské teplárenské, a. s., podávají správní žalobu
4) 19. 10. 2015 = Krajský soud v Plzni ukládá Plzeňské teplárenské, a. s., žádost do deset dní vyřídit
5) 14. 12. 2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., žádosti Dětí Země vyhovuje a posílá požadované informace


Řízení o změně stavby spalovny v Chotíkově před jejím dokončením:

1) 27.07.2015 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
2) 07.07.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany změnu povoluje
3) 01.08.2016 = odvolání Dětí Země


Řízení o povolení zkušebního provozu spalovny v Chotíkově:

1) 11.07.2016 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o povolení zkušebního provozu
2) 12.08.2016 = stavební úřad MěÚ Nýřany povoluje zkušební provoz spalovny na 1 rok
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Za výstavbu spalovny v Chotíkově pokuta 50 tisíc korun (TZ, 26.08.2016)

NSS potvrdil nezákonnost povolení spalovny v Chotíkově (TZ, 13.05.2016)

Spalovna v Chotíkově podruhé bez územního rozhodnutí (TZ, 14.03.2016)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-