-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Posouzení vlivů splavnění Labe se zaměří na sedm oblastí

1. února 2024
[Pardubický kraj,Ústecký kraj]

Spolky považují splavnění za dopravně nelogické, neekonomické a ekologicky škodlivé

Krajský úřad Pardubického kraje zveřejnil dne 18. prosince 2023 závěry zjišťovacího řízení, podle nichž se má dokumentace s vyhodnocením vlivů splavnění Labe z Chvaletic do Pardubic na životní prostředí zaměřit na sedm oblastí. Vyplynulo to z jedenácti doručených vyjádření.

Krajský úřad přitom akceptoval většinu požadavků Dětí Země. K nápadu splavnit Labe pro velké nákladní lodě se kriticky vyjádřil i spolek Zelená pro Pardubicko. Připomínky k procesu SEA naopak nevznesly například Pardubice nebo kraj.

„S uloženými sedmi požadavky na obsah dokumentace jsme spokojeni jen zčásti, neboť se výslovně nežádá posoudit více variant stavebních záměrů a ani doložit přesvědčivé dopravní a ekonomické důvody tohoto nápadu. Na druhou stranu se budou přísně hodnotit zásahy do přírody, bude se zkoumat soulad s Nařízením na obnovu přírody a také vlivy kanalizace této části Labe na celý tok řeky,“ uvádí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle krajského úřadu se mají podrobně posoudit například vlivy uvažované kanalizace Labe na intenzity hluku z dopravy, zejména v okolí uvažovaného přístaviště v Pardubicích, na ovzduší, včetně emisí skleníkových plynů, a hlavně na chráněné části přírody v řece a v jejím okolí.

To se týká i škodlivého zásahu do území NATURA 2000 u Přelouče s výskytem modráska očkovaného a bahenního v trase navrhovaného plavebního kanálu.

„U Přelouče sice existují tři nové trasy kanálu, které Slavíkovy ostrovy s výskytem asi padesáti zvláště chráněných druhů organismů neničí přímo, jako předchozí trasa z roku 1994, avšak pokud by existovala skutečně nějaká dopravní a ekonomická potřeba Labe splavnit, tak se má posoudit i varianta tokem,“ domnívá se Patrik.

Spolek Zelená pro Pardubicko ve svém vyjádření ze 4. prosince 2023 k provedení procesu SEA uvádí, že záměr splavnění Labe do Pardubic pro nákladní vodní dopravu by měl být opuštěn a uvolněné peníze využity tam, kde jsou více potřeba. Proto doporučuje, aby zpracovávání koncepce a další navazující dokumentace bylo ukončeno.

Ze samosprávných orgánů své zásadní připomínky zaslala Přelouč, Břehy a Rybitví. Překvapivě žádné vyjádření neposkytlo město Pardubice, ačkoliv na jeho území má být nový velký přístav. Kraj se rovněž nevyjádřil, přestože výsledek tohoto procesu SEA může ovlivnit krajský plán, který se má s novými stavbami aktualizovat.

Plavební kanál u Přelouče za asi 3,1 mld. Kč se má údajně stavět v letech 2030-32 a jez u Děčína s významným vlivem na území NATURA 2000 za asi 5,2 mld. Kč v letech 2029-31. Jde ale jen o laické odhady ŘVC ČR.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh hodnocení vlivů koncepce „Splavnění Labe do Pardubic“ na životní prostředí


14.11.2023 = KÚ Pardubického kraje zveřejňuje oznámení o zahájení procesu SEA
04.12.2023 = spolek Zelená pro Pardubicko zasílá vyjádření
04.12.2023 = spolek Děti Země zasílá vyjádření
18.12.2023 = KÚ Pardubického kraje vydává závěry zjišťovacího řízení se 7 požadavky na dokumentaci SEA, že koncepce projde podrobnému hodnocení vlivů na životní prostředí (vyjádření poslalo 11 subjektů)


II. Průběh řízení o povolení škodlivého zásahu stavby „Stupeň Přelouč II“ do biotopů 44 zvláště chráněných druhů organismů (2008-2021)


22.04.2008 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá žádost o povolení zásahu pro 4 druhy živočichů
01.04.2010 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá žádost o povolení zásahu pro 40 druhů organismů
30.06.2010 = KÚ Pardubického kraje oba škodlivé zásahy povoluje
27.07.2010 = Děti Země a Svoboda zvířat Hradec Králové zasílají odvolání

15.12.2010 = MŽP obě rozhodnutí o povolení škodlivého zásahu potvrzuje
17.02.2011 = Děti Země zasílají žalobu proti povolení zásahu pro 4 druhy živočichů
28.02.2011 = Děti Země zasílají žalobu proti povolení zásahu pro 40 druhů organismů
19.12.2014 = Městský soud v Praze žalobu ke 4 druhům živočichů zamítá (spis. zn. 3 A 22/2011

19.12.2014 = Městský soud v Praze žalobu ke 40 druhům organismů zamítá (spis. zn. 3 A 37/2011)
02.04.2015 = Děti Země zasílají kasační stížnost ke 40 druhům organismů
07.04.2015 = Přátelé Slavíkových ostrovů zasílají kasační stížnost ke 4 druhům živočichů
30.09.2015 = NSS kasační stížnost pro 40 druhů organismů uznává a rozhodnutí MŽP ruší (spis. zn. 6 As 73/2015)

02.10.2015 = NSS kasační stížnost pro 4 druhy živočichů uznává a rozhodnutí MŽP ruší (spis. zn. 2 As 84/2015)
16.12.2015 = MŽP obě rozhodnutí o povolení škodlivého zásahu ruší
23.02.2016 = MŽP pověřuje KÚ Královéhradeckého kraje vést obě řízení
23.04.2021 = KÚ Královéhradeckého kraje řízení o škodlivém zásahu zastavuje


III. Průběh třetího územního řízení pro stavbu „Stupeň Přelouč II“ (2004-2015)


25.08.2004 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá třetí žádost o vydání územního rozhodnutí
27.12.2004 = stavební úřad v Přelouči vydává územní rozhodnutí
06.05.2005 = KÚ Pardubického kraje územní rozhodnutí ruší
11.10.2005 = stavební úřad v Přelouči vydává územní rozhodnutí
14.12.2005 = KÚ Pardubického kraje územní rozhodnutí potvrzuje

27.02.2006 = Děti Země a Svoboda zvířat Hradec králové zasílají správní žalobu
13.06.2008 = Krajský soud v Pardubicích rozhodnutí KÚ Pardubického kraje ruší (spis. zn. 52 Ca 14/2006)
05.09.2008 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá kasační stížnost
25.02.2010 = NSS rozsudek Krajského soudu v Pardubicích ruší (spis. zn. 6 As 42/2008)

03.02.2011 = Krajský soud v Pardubicích rozhodnutí KÚ Pardubického kraje i stavebního úřadu v Přelouči ruší
21.02.2011 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá kasační stížnost
16.11.2011 = NSS potvrzuje jen zrušení rozhodnutí KÚ Pardubického kraje (spis. zn. 6 As 19/2011)
30.03.2012 = KÚ Pardubického kraje územní rozhodnutí ruší

17.12.2012 = stavební úřad v Přelouči vydává územní rozhodnutí
29.11.2013 = KÚ Pardubického kraje územní rozhodnutí ruší
16.07.2014 = stavební úřad v Přelouči vydává územní rozhodnutí
20.02.2015 = KÚ Pardubického kraje územní rozhodnutí ruší


- - - - - - - - - - - -


Stanovisko Správy NP České Švýcarsko k žádosti o stanovení kompenzačních opatření za jez u Děčína (13.11.2018)
https://www.npcs.cz/labe
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Posouzení koncepce „Splavnění Labe do Pardubic“ procesem SEA (od 11/2023)

Úřady zamítly zásahy dvou přístavišť na Labi do přírody (TZ, 20.07.2023)

Výsledky studie o jezu u Děčína jsou známé, chybí ale obsah (TZ, 29.06.2022)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-