-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Úřady zamítly zásahy dvou přístavišť na Labi do přírody

20. července 2023
[Středočeský kraj,Ústecký kraj]

Ředitelství vodních cest ČR neprokázalo jejich veřejný zájem

Děti Země uspěly se svými argumenty u Krajského úřadu Středočeského kraje a u Správy CHKO Českého středohoří, že výstavba nových přístavišť pro osobní lodní dopravu a pro soukromou rekreační plavbu v Kostelci nad Labem a v Malých Žernosekách na Labi nesplňuje kritérium o doložení veřejného zájmu.

Úřady proto obě žádosti Ředitelství vodních cest ČR o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny ke škodlivému zásahu do biotopů osmi a šesti zvláště chráněných druhů živočichů zamítly.

„ŘVC ČR v obou řízeních během asi dvaceti měsíců nedoložilo, v čem spočívá veřejný zájem umístit obě přístaviště do biotopů cenných druhů živočichů, ačkoliv tvrdilo, že se údajně sníží nehodovost stávající osobní plavby a nezaměstnanost a naopak se zvýší podnikání a rekreace. Ani jedno z těchto tvrzení nebylo podloženo konkrétními údaji, takže šlo jen o spekulace a o floskule,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Přístaviště v Kostelci nad Labem pro deset soukromých lodí za téměř 24 miliónů Kč se mělo stavět v letech 2022 až 2023 a přístaviště v Malých Žernosekách pro osmnáct lodí za asi 55 miliónů Kč již v letech 2021 až 2022.

Řízení o Kostelci nad Labem skončilo rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 26. června 2023 o zamítnutí odvolání ŘVC ČR proti rozhodnutí krajského úřadu ze dne 27. března 2023 o zamítnutí žádosti.

MŽP v něm uvádí mj. toto:
„Pokud je cílem záměru rozvíjet cestovní ruch, tak podklady... neuvádějí přímou souvislost (korelaci) mezi existencí a funkcí stávajících či nově postavených přístavišť a rozvojem cestovního ruchu (její neexistenci doložila kontrola NKÚ)... Pokud je cílem záměru ještě více snížit nízkou nezaměstnanost ve městě a v jeho okolí, tak podklady... neuvádějí korelaci... Pokud je cílem záměru podpořit soukromé podnikání ve městě a v jeho okolí, tak podklady... neuvádějí korelaci...“

Řízení o Malých Žernosekách je zatím ve fázi vydání rozhodnutí Správy CHKO České středohoří ze dne 27. června 2023 o zamítnutí žádosti, přičemž pokud by ŘVC ČR zaslalo odvolání, tak lze očekávat jeho zamítnutí.

Správa CHKO v něm uvádí mj. toto:
„Uvedené přínosy realizace přístaviště... spočívající ve snížení nezaměstnanosti, růstu HDP a podpoře podnikatelského prostředí... nebyly konkrétně doloženy. Uvedené přínosy pro podporu turismu a cestovního ruchu... nebyly podpořeny objektivně ověřitelnými fakty a nejsou věrohodné... Nebyla prokázána potřebnost... na vybudování veřejného přístaviště pro osobní lodní dopravu v lokalitě Malé Žernoseky, neboť tuto funkci dostatečně zajišťuje stávající přístaviště Velké Žernoseky.“

Všechny tři úřady se také opírají o materiál Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/03 s názvem „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby“, v němž se mj. uvádí toto:
„ŘVC při přípravě projektů a MD při jejich schvalování nevytvořily předpoklady pro objektivní vyhodnocení jejich výsledků a přínosů, tedy i účelnosti a efektivnosti peněžních prostředků vynaložených na jejich přípravu a realizaci.“


* * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 8 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „Přístaviště Kostelec nad Labem“ za 23,7 mil. Kč (11/2021 až 6/2023, tj. téměř 20 měsíců)


01.11.2021 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá na Krajský úřad Středočeského kraje žádost
02.12.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
05.04.2022 = krajský úřad v Praze rozhodnutím č. 1 žádosti ŘVC ČR vyhovuje a výjimku k zásahu povoluje
20.04.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání

09.05.2022 = Děti Země zasílají doplnění svého odvolání o důvody
25.08.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k odvolacímu spisu
14.09.2022 = Ministerstvo životního prostředí odvolání Dětí Země uznává a rozhodnutí KÚ ruší
01.12.2022 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti

28.12.2022 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti
25.01.2023 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2
27.03.2023 = krajský úřad v Praze rozhodnutím č. 2 žádost ŘVC ČR zamítá a výjimku k zásahu nepovoluje
14.04.2023 = ŘVC ČR zasílá „formální“ odvolání

04.05.2023 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1 k „formálnímu“ odvolání ŘVC ČR
05.05.2023 = ŘVC ČR zasílá doplnění svého „formálního“ odvolání o důvody
05.06.2023 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2 k doplněnému odvolání ŘVC ČR
26.06.2023 = Ministerstvo životního prostředí odvolání ŘVC ČR zamítá a rozhodnutí KÚ potvrzuje

Účelem záměru za 23,7 miliónů Kč je postavit přístaviště délky 100 m pro 10 soukromých rekreačních plavidel a přístaviště délky 84 m pro osobní lodní dopravu na levém břehu Labe (viz https://mapy.cz/s/mutugevaha), přičemž jeho součástí je i výstavba silnice s parkovištěm pro 10 automobilů.


II. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 6 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „Přístaviště Malé Žernoseky“ (zatím 9/2021 až 6/2023, tj. asi 21,5 měsíců)


09.09.2021 = Ředitelství vodních cest ČR zasílá na Správu CHKO České středohoří žádost
06.10.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
17.06.2022 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti
01.08.2022 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2

04.11.2022 = Děti Země zasílají vyjádření č. 3
30.11.2022 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti
16.01.2023 = Děti Země zasílají vyjádření č. 4
14.02.2023 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti

28.02.2023 = ŘVC ČR zasílá doplnění své žádosti
03.04.2023 = Děti Země zasílají vyjádření č. 5
27.06.2023 = Správa CHKO rozhodnutím žádost ŘVC ČR zamítá a výjimku k zásahu nepovoluje

Účelem záměru za 55,2 miliónů Kč je postavit přístaviště délky 90 m pro 18 soukromých rekreačních plavidel a molo pro osobní lodní dopravu na levém břehu Labe (viz mapa zde https://mapy.cz/s/cegofosega), přičemž jeho součástí je i výstavba silnice s parkovištěm pro 7 automobilů.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Zpráva NKÚ ze dne 14. 2. 2022 „Kontrolní závěr z kontrolní akce 21/03 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby“

Smlouva ŘVC ČR s AK HAVEL & Partners s. r. o. a advokátem Jindřichem Vítkem na poradenství ke správnímu řízení pro záměr „Přístaviště Kostelec nad Labem“ a „přístaviště Malé Žernoseky“ za 210 tisíc Kč, resp. 1.050 Kč/h (07.02.2023)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-