-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výsledky studie o jezu u Děčína jsou známé, chybí ale obsah

29. června 2022
[Ústecký kraj]

Ministr Kupka šíří spekulace, že bahnité náplavy na Labi lze kompenzovat


Ministerstvo dopravy 20. června 2022 zamítlo žádost Dětí Země o poskytnutí studie, která má dokládat, že výstavbou jezu u Děčína se sice zničí chráněné bahnité náplavy na Labi, avšak někteří odborníci podle očekávání prokázali, že je lze uměle vytvořit a udržet je funkční. Ministerstvo totiž zná její výsledky, i když studii nemá.

Podle Dětí Země je to absurdní, neboť ministr Martin Kupka se s jejími závěry chlubil již v březnu v Senátu při obhajobě podepsání česko-německé smlouvy o Labi. A ministerstvo je opakovaně šíří.

„Připadá nám, že Ministerstvo dopravy s novým vedením a pod vlivem stavební vodní lobby opět používá tvrdého politicko-mediálního nátlaku na rychlé zahájení výstavby dopravě zbytečného a ekonomicky neefektivního jezu u Děčína za více než pět miliard korun se škodlivými vlivy na území NATURA 2000, pokud čtyři měsíce zná výsledky jakési studie, kterou ale dodnes nemůže veřejnosti poskytnout k prostudování,“ kroutí hlavou předseda Dětí Země Miroslav Patrik nad tím, jak se nový ministr dopravy Kupka hladce začlenil mezi vodní betonáře.

Ministerstvo dopravy si totiž prostřednictvím Technické agentury ČR nechalo vypracovat studii s názvem „Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 v podmínkách Dolního Labe při respektování stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty“, jejímž cílem má být prokázání dlouhodobé hypotézy jezařů, že jez u Děčína lze postavit a současně bude možné kompenzovat zničené bahnité náplavy, které se po jeho vybudování přestanou na Labi na různých místech nepravidelně vytvářet.

„Pokud ministr Kupka před čtyřmi měsíci v Senátu tvrdil, že z výsledků této studie vyplývá to, co dlouho tvrdí zastánci výstavby dalších ekologicky škodlivých záměrů na Labi až do Pardubic za více než deset miliard korun s nevěrohodným cílem rozvíjet neekonomickou a neatraktivní nákladní vodní dopravu, aniž jeho tvrzení byla podložena ověřitelnými fakty, pak šlo o politický marketing ve stylu Karla Havlíčka,“ myslí si dále Patrik.

Děti Země také připomínají, že z odborného vyjádření Správy NP České Švýcarsko ze dne 16. listopadu 2018 vyplývá, že zničené bahnité náplavy případnou stavbou jezu u Děčína nelze u nás nikde nahradit. Toto vyjádření přitom vychází z podkladů čtyř respektovaných českých univerzit a ze stanovisek dvou odborných společností.

Pro skutečně odbornou diskusi o významu bahnitých náplavů na Labi bude podle Dětí Země daleko podstatnější okamžik, až Ostravská univerzita ve spolupráci s dalšími univerzitami a vědeckými pracovišti předloží výsledky probíhajícího tříletého výzkumu s názvem „Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie“.

„Nezaznamenali jsme, že by nějaký politik ve stylu žvanivého slimejše o průběhu prací na této vědecké studii zveřejňoval třeba její předběžné výsledky, neboť je nutné vyčkat až na její skutečné dokončení a na závěry nezávislé odborné oponentury, kterou již čtyři měsíce utajovaná ministerská studie jistě postrádá,“ uzavírá Patrik.


* * * * * * * * * * * * *


1. Stručné údaje (ze dne 21. 12. 2020) o podpoře tříletého vědeckého projektu č. 15 s názvem „Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie“, resp. Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život:

https://www.tacr.cz/dokumenty/vysledky-podporene


2. Stručné údaje (z 1/2021) o studii pro Ministerstvo dopravy o aplikovaném výzkumu s názvem „Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 v podmínkách Dolního Labe při respektování stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty“:

https://www.tacr.cz/konzultace-k-moznostem-reseni-vyzkumne-potreby-tirxmd041-analyza-a-vyhodnoceni-moznosti-vytvareni-a-plosneho-rozsirovani-prirodniho-stanoviste-3270-soustavy-natura-2000-v-podminkach-dolniho-labe-pr/


3. Tvrzení ministra dopravy Martina Kupky o získaných výsledcích studie (2) s údajným doložením vytvoření náhradních bahnitých náplavů, které uváděl během jednání v Senátu o vyslovení souhlasu s ratifikací dohody mezi vládou ČR a SRN o Labi (2. 3. 2022):

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=102760

„Problém, který vzniká v tom předmětném úseku, mezi Ústím nad Labem a Děčínem, resp. mezi Ústím nad Labem a státní hranicí, spočívá opravdu v ochraně životního prostředí, a to konkrétních společenstev rostlin, tzv. bahenních náplavách, které samozřejmě vznikly artificiálně, nevznikly přirozeně, ale je to období posledních 100 let, kdy podmínky regulace Labe následně umožnily rozšíření těchto rostlin, zejména drobnokvětu pobřežního, a od té doby se vede spor, zda je možné v případě další regulace, dalšího kroku v podobě děčínského stupně zajistit kompenzační opatření.

Proto také Technologická agentura ČR dostala výzkumný úkol, připravit návrh a ověřit ho vědecky, podložit ho, i pro všechny, kteří by se, ať už z řad odborníků, botaniků, ekologů, chtěli přesvědčit o tom, jaké jsou možnosti, tak aby taková studie ty jejich názory podložila a odpověděla na jejich otázky. Shodou okolností ten výzkumný úkol končil předevčírem, 28. února letošního roku.

Snažím se s těmi závěry seznámit. Zatím z nich vyplývá, že ona kompenzační opatření možná jsou. Jsou možná na základě opravdu vědeckého ověření, kdy Ředitelství vodních cest vytvořilo podobné podmínky umělé jakési hokejky, zálivy v těch říčních březích, opravdu se tam v poměrně krátkém čase vyskytl i onen drobnokvět pobřežní a další velmi podobná společenstva rostlin.“


4. Tvrzení mluvčího Ministerstva dopravy Martina Brychty o získaných výsledcích studie (2) v článku s názvem „Vláda kanál Dunaj–Odra–Labe odmítá. Kritizované části projektu však sama připravuje“ (24. 5. 2022):

https://cnn.iprima.cz/vlada-udajne-nechce-kanal-dunaj-odra-labe-kritizovane-casti-projektu-vsak-sama-pripravuje-108727?fbclid=IwAR0YXYoR7SSR1QlhpTP6pokVIDzcPf0-vxFhgz2RwSzg1fxnGNHoMfZWWEg

„Vláda se roku 2019 zavázala, že nepříznivé dopady stavby na krajinu by měly být nahrazeny kompenzačními opatřeními. Podle studie Správy národního parku České Švýcarsko však nejsou taková opatření možná. Evropská komise navíc dříve uvedla, že Česká republika nemůže ekologické dopady kompenzovat ani v zahraničí. Přesto Kupkovo ministerstvo na základě studie tvrdí, že našlo místo, kde ekologické dopady stavby kompenzovat, a tak projekt umožnit.

„Projekt v programu Technologické agentury TAČR BETA2 vymezuje podmínky pro realizaci kompenzačních opatření, vytvořil typologii těchto opatření a na modelu ověřil jejich funkčnost a možnosti umístění v úseku řeky Labe pod Střekovským jezem. Projekt navrhuje ve velice dostatečné míře kompenzace přímo na Labi v úsecích řeky, které navazují na vlivy investiční akce označené jako Plavební stupeň Děčín,“ vysvětlil Brychta.“


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Vyjádření Správy NP České Švýcarsko k možnosti stanovení kompenzačních opatření... (TZ, 16. 11. 2018)

Martin Kupka v Senátu o vyslovení souhlasu s ratifikací dohody mezi vládou ČR a SRN o Labi (2. 3. 2022)

Dohoda o parametrech Labe je pokus o švindl rezortu dopravy (TZ, 05.05.2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-