-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Oslavovaná rekonstrukce dálnice D1 je stále nedodělkem

4. října 2021
[Česká republika]

Stát opět převedl chyby v přípravě, povolování i ve výstavbě

Slavnostní ukončení rekonstrukce dálnice D1 délky 160 km za téměř 22 mld. Kč v sobotu 2. října 2021 i za účasti předsedy hnutí ANO Andreje Babiše bylo jen komické divadlo. Stále totiž chybí rozšíření mostu Šmejkalka a další dokončovací práce.

Navíc stát se vrhnul do stavby, s níž původně nepočítal, takže ji neměl řádně připravenou, nebyly vykoupené pozemky, povolování probíhalo pomalu a s chybami a stavělo se chaoticky.

A i když se Děti Země téměř čtyři roky povolování stavby neúčastní, přesto rezort dopravy, který od ledna 2014 patří hnutí ANO, se opakovaně demagogicky vymlouvá, že byly údajně hlavní brzdou.

„Musím odmítnout demagogické tvrzení, že jsme svou účastí v jedenácti stavebních řízeních údajně blokovali povolování dálnice asi 444 dní, neboť všechny lhůty pro podání námitek i deseti rozkladů jsme dodrželi, což se o různých úřadech, včetně ministerstva v rukou hnutí ANO, říci nedá. Navíc jsme uspěly ve čtyřech případech, neboť tři stavební povolení byly změněné a jedno bylo zrušené,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Patrik připomíná, že rekonstrukce mohla být už dávno. Stát totiž chtěl původně dálnici rozšířit o dva pruhy na šestipruh, takže od dubna 2007 do března 2010 probíhal proces EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí.

Pak ale v roce 2011 došlo k náhlému obratu, neboť se rozhodl dálnici jen rekonstruovat a ještě ji rozšířit o 1,5 metrů. Tím podle Patrika nastal chaos v přípravě, neboť se řešila metoda rekonstrukce, nebyly potřebné průzkumy vozovky apod. Na tyto nedostatky upozornila i zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu z roku 2017.

Mezi odbornou veřejností bylo tehdy také známo, že rekonstrukce by se mohla provést rychleji a levněji s použitím metody fragmentace a frézování povrchu vozovky i s jejím rozšířením do dělícího pruhu dálnice.

Metoda se úspěšně použila např. pro úsek dálnice Praha – Mirošovice. Náklady na rekonstrukci by tak místo 22 mld. Kč mohly být jen asi do 8 mld. Kč a místo sedmi let by se stavělo asi čtyři roky. ŘSD ČR ji ovšem striktně zamítlo.

„Při povolování rekonstrukce pak docházelo k chybám a k nezákonnostem, které jsme zjistili v rámci naší účasti v jedenácti stavebních řízeních od prosince 2013 do prosince 2017, v nichž jsme žádali zohlednit vlivy na životní prostředí. Navíc třeba stavební řízení pro úsek 2 z Mirošovic do Hvězdonic probíhalo dokonce až tři roky, neboť státní investor řádně nekomunikoval s místními občany,“ upozorňuje Patrik, podle kterého se stát pro pouhou rekonstrukci D1 zřejmě rozhodl z důvodu rychlejšího získání evropských dotací z OP Doprava.

Příkladem účelového ohýbání zákona bylo podle Dětí Země povolování úseku 11 z Koberovic do Humpolce, které vinou ŘSD ČR i ministerstva trvalo čtyři roky.

Tehdejší ministr dopravy Dan Ťok sice rozklad Dětí Země z prosince 2015 i dvou osob 25. února 2019 zamítl, nicméně rozkladové řízení místo asi 4 měsíců trvalo 39 měsíců.

Ministerstvo totiž vydalo stavební povolení i na pozemek, který ŘSD ČR nevlastnilo, takže dodatečně probíhalo vyvlastňovací řízení. Šlo tak o klasickou ukázku arogance a neschopnosti rezortu dopravy v rukou ANO.

Špatnou přípravu rekonstrukce dálnice D1 v roce 2017 kritizoval také Nejvyšší kontrolní úřad, který ve své tiskové zprávě z 30. ledna 2017 mj. uvádí následující:

„19 z 21 staveb nabralo zpoždění kvůli nedostatkům v přípravě. Na zpoždění se podepsal například nedostatečný geotechnický průzkum... Modernizace dálnice měla být původně dokončena v roce 2018, v současnosti se počítá s dokončením v roce 2020... Srovnání více variant modernizace nechalo ( ŘSD ČR) zpracovat až v roce 2013... Toto posouzení... neporovnává například náklady na údržbu možných povrchů dálnice, náklady jednotlivých variant jsou v něm zase neporovnatelné...“


* * * * * * * * * * * *


Přehled 21 stavebních řízení o rekonstrukci dálnice D1


I. Průběh 11 stavebních řízení (včetně úseku 23) o rekonstrukci D1 s účastí Dětí Země


úsek 03: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek

04.07.2013 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
18.12.2013 = námitky Dětí Země
24.01.2014 = MD vydává stavební povolení
24.02.2014 = rozklad Dětí Země
18.12.2014 = ministr dopravy mění dvě podmínky stavebního povolení a zbytek potvrzuje
výstavba = 07/2014 až 12/2015 (1,5 roku), náklady = 505 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 03 trvalo 6,5 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 18: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 124 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí západ

19.07.2013 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
04.12.2013 = námitky Dětí Země
17.01.2014 = MD vydává stavební povolení
16.02.2014 = rozklad Dětí Země
11.12.2014 = ministr dopravy mění dvě podmínky stavebního povolení a zbytek potvrzuje
výstavba = 07/2014 až 12/2016 (2,5 roku), náklady = 860 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 18 trvalo 6 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 06: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice

21.01.2014 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
06.05.2014 = námitky Dětí Země
19.09.2014 = MD vydává stavební povolení
20.10.2014 = rozklad Dětí Země
29.10.2015 = ministr dopravy vypouští dvě podmínky stavebního povolení a zbytek potvrzuje
výstavba = 07/2015 až 12/2016 (1,6 roku), náklady = 993 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 06 trvalo 8 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 10: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

26.03.2015 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
24.08.2015 = námitky Dětí Země
09.12.2015 = MD vydává stavební povolení
07.01.2016 = rozklad Dětí Země
10.01.2017 = ministr dopravy rozklad Dětí Země zamítá a stavební povolení potvrzuje
výstavba = 03/2016 až 12/2019 (3,8 roku), náklady = 860 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 10 trvalo 8,5 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 20: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 146 Velké Meziříčí.východ – EXIT 153 Lhotka

10.04.2015 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
31.08.2015 = námitky Dětí Země
11.02.2016 = MD vydává stavební povolení
14.03.2016 = rozklad Dětí Země
19.01.2017 = ministr dopravy rozklad Dětí Země zamítá a stavební povolení potvrzuje
výstavba = 09/2016 až 12/2018 (2,3 roku), náklady = 787 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 20 trvalo 10 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 04: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

16.06.2015 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
14.09.2015 = námitky Dětí Země
13.05.2016 = MD vydává stavební povolení, které se stalo současně pravomocným
výstavba = 06/2017 až 12/2019 (2,5 roku), náklady = 930 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 04 trvalo 11 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 02: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

03.08.2015 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
05.02.2016 = námitky Dětí Země
10.07.2017 = MD vydává stavební povolení
09.08.2017 = rozklad Dětí Země
25.07.2018 = ministr dopravy rozklad Dětí Země zamítá a stavební povolení potvrzuje
výstavba = 03/2018 až 12/2020 (2,3 roku), náklady = 1,455 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 02 trvalo 23,5 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 12-13: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

09.03.2016 = ŘSD ČR podává žádost č. 1 o vydání stavebního povolení
24.04.2016 = námitky Dětí Země
16.11.2016 = MD vydává stavební povolení
16.12.2016 = rozklad Dětí Země
20.12.2017 = ministr dopravy rozklad Dětí Země zamítá a stavební povolení potvrzuje
výstavba = 07/2016 až 12/2019 (3,4 roku), náklady = 2,050 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 12-13 trvalo 8 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 16-17: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín

29.07.2016 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
17.07.2017 = námitky Dětí Země
31.10.2017 = MD vydává stavební povolení
01.12.2017 = rozklad Dětí Země
07.11.2018 = ministr dopravy rozklad Dětí Země zamítá a stavební povolení potvrzuje
výstavba = 07/2018 až 12/2020 (2,5 roku), náklady = 2,030 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 16-17 trvalo 15 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 23: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 168 Devět Křížů – EXIT 178 Ostrovačice (řízení č. 1)

31.05.2017 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení č. 1
02.10.2017 = námitky Dětí Země
08.11.2017 = MD vydává stavební povolení č. 1
08.12.2017 = rozklad Dětí Země
05.04.2018 = ŘSD ČR žádost o vydání stavebního povolení č. 1 stahuje
20.04.2018 = MD rozkladové řízení zastavuje a stavební povolení č. 1 ruší
výstavba = 03/2018 až 07/2020 (2,3 roku), náklady = 1,447 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 23 trvalo 6 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 11: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec

27.02.2015 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
07.07.2015 = námitky Dětí Země
02.11.2015 = MD vydává stavební povolení
19.11.2015 = rozklad K. Mošnové
30.11.2015 = rozklad J. Kroupy
03.12.2015 = rozklad Dětí Země
27.03.2018 = ministr dopravy přerušuje rozkladové řízení do 31.10.18, neboť ve spisu chybí pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění pozemků K. Mošnové, které začalo 08.11.16 a nebylo dokončeno
07.11.2018 = ministr dopravy přerušuje rozkladové řízení do 31.01.19, neboť ve spisu stále chybí pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění pozemků K. Mošnové, které začalo 08.11.16 a nebylo dokončeno
22.02.2019 = ministr dopravy rozklady K. Mošnové, J. Kroupy a Dětí Země zamítá a stavební povolení potvrzuje
výstavba = 03/2018 až 12/2021 (3,8 roku), náklady = 812 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 11 trvalo 8,5 měsíců, místo 2 měsíců.


II. Průběh 10 stavebních řízení (včetně úseku 23) o rekonstrukci D1 bez účasti Dětí Země


úsek 05: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře

16.01.2012 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
20.04.2012 = MD vydání stavební povolení
výstavba = 07/2012 až 12/2013 (1,5 roku), náklady = 692 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 05 trvalo 3 měsíce, místo 2 měsíců.


úsek 09: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice

16.01.2012 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
13.06.2012 = MD vydává stavební povolení
výstavba = 09/2012 až 12/2014 (2,3 roku), náklady = 1.004 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 09 trvalo 5 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 14: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava

16.01.2012 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
28.06.2012 = MD vydává stavební povolení
výstavba = 09/2012 až 12/2014 (2,3 roku), náklady = 900 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 14 trvalo 5 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 21: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš

16.01.2012 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
22.03.2012 = MD vydává stavební povolení
výstavba = 07/2012 až 12/2013 (1,5 roku), náklady = 798 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 21 trvalo 2 měsíce.


úsek 22: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů

16.01.2012 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
18.07.2012 = MD vydává stavební povolení
výstavba = 09/2012 až 12/2014 (2,3 roku), náklady = 526 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 22 trvalo 6 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 25: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka

18.07.2013 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
07.02.2014 = MD vydává stavební povolení
výstavba = 08/2014 až 12/2015 (1,2 roku), náklady = 478 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 25 trvalo 7 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 15: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 112 EXIT Jihlava – EXIT 119 Velký Bernov

02.06.2014 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
10.10.2014 = MD vydává stavební povolení
výstavba = 03/2016 až 08/2017 (1,6 roku), náklady = 529 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 15 trvalo 4 měsíce, místo 2 měsíců.


úsek 7: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket

27.02.2018 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
22.06.2018 = MD vydává stavební povolení
04.07.2018 = rozklad obce Hulice
08.11.2018 = ministr dopravy rozklad obce Hulice zamítá a stavební povolení potvrzuje
výstavba = 03/2019 až 11/2020 (1,7 roku), náklady = 1.531 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 07 trvalo 4 měsíce, místo 2 měsíců.


úsek 19: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 Velké Meziříčí-východ

11.04.2018 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
31.05.2018 = MD vydává stavební povolení
výstavba = 03/2019 až 03/2021 (2,0 roku), náklady = 1.422 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 19 trvalo 1,5 měsíce, místo 2 měsíců.


úsek 23: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 168 Devět Křížů – EXIT 178 Ostrovačice (řízení č. 2)

30.05.2018 = ŘSD ČR podává žádost č. 2 o vydání stavebního povolení
21.08.2018 = MD vydává stavební povolení č. 2
10.09.2018 = rozklad Marty Konečné
19.12.2018 = ministr dopravy rozklad Marty Konečné zamítá a stavební povolení č. 2 potvrzuje
výstavba = 03/2019 až 10/2021 (2,6 roku), náklady = 1,447 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení č. 2 pro úsek 23 trvalo 3 měsíce, místo 2 měsíců


III. Možný alternativní způsob rekonstrukce dálnice D1 do 8 mld. Kč během asi 4 let


Existovala rychlejší a levnější metoda rekonstrukce dálnice D1, kterou mohla být tzv. fragmentace povrchu tělesa dálnice D1 s rozšířením vozovky směrem do dělícího pruhu.

Náklady by mohly být o dvě třetiny nižší a doba stavebních prací mohla být i o polovinu kratší, takže místo 22 mld. Kč mohly být náklady do asi 8 mld. Kč a stavební práce by místo 7 let mohly probíhat asi 4 roky.

Metodou vybranou ŘSD ČR došlo k rozšíření dálnice D1 o 1,5 metru na jejích okrajích a ke zbourání velkého množství ze 40 dálničních nadjezdů, které ještě nedosáhly ani poloviny své životnosti.

Výsledkem je tak jen nový povrch a nová svodidla a parametry dálnice D 28/120 místo původních D 26,5/120. Rozšíření dálnice D1 o třetí pruh se tak plánuje nejdříve za 40-50 let, kdy budou nové nadjezdy již opět v polovině své životnosti.

Mezi odbornou veřejností bylo přitom tehdy známo, že rekonstrukce dálnice se mohla provést rychleji a levněji s použitím metody fragmentace povrchu vozovky a s jejím rozšířením směrem do dělícího pruhu dálnice.

Ministerstvo dopravy od ledna 2013 disponovalo stanoviskem skupinou odborníků pod vedením Jiřího Petráka, z něhož vyplývá, že dálnice D1 byla projektována způsobem, který po dožití jejich povrchů předpokládal opravu betonových vozovek překrytím novými asfaltovými vrstvami.

Tento způsob opravy mohl být rychlejší a levnější a při dobré kontrole kvality díky navýšení tloušťky vozovky by zajišťoval její dlouhodobou životnost a umožňoval by zavedení optimálního systému hospodaření s vozovkami.

Příkladem deset let staré opravy překrytím fragmentované betonové vozovky (fragmentací se rozumí rozbití stávající betonové desky na malé kry, cca do jednoho metru čtverečního) je rekonstrukce přivaděče Benešov – Mirošovice, který byl ještě v horším stavu, než byla dálnice D1.

Výhodou metody fragmentace a následného překrytí asfaltovými vrstvami byla dále prakticky neomezená doba životnosti vozovky. Každých 12 až 15 let se na vozovce vymění povrchová vrstva asfaltu (4 cm) a vozovka by opět získala požadované vlastnosti.

Metoda fragmentace stávajícího povrchu dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka by zahrnovala shodné práce, jako má vybraná metoda ŘSD ČR, jak dokládá níže uvedený přehled prací:
- navýšení příčného sklonu na 2,5 % a v obloucích
- zlepšení délky vzestupnic a sestupnic
- rozšíření přídatných pruhů u Exitů a odpočívek
- modernizace zádržného systému
- ochrana pevných překážek, pilířů atd.
- telepatické dovybavení dálnice, SOS-DIS
- oplocení dálnice proti průniku živočichů
- ponechání stávajících rozhledů pro zastavení
- moderní bezpečná svodidla a moderní kolektory pro sítě
- nová podélná kanalizace

Důkazem mohou být i tyto mediální výstupy odborníků:

8. 11. 2011, časopis Silnice a železnice č. 4/2011, autoři: Doc. Ing. Luxemburk František CSc., Ing. Valentin Jan Ph.D. a Ing. Mondschein Petr Ph.D.
http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/rekonstrukce-d1-z-jineho-pohledu-duvody-a-rizika-zamysleneho-reseni/

„Výsledné řešení lze v zásadě považovat za konsensuální hybrid, který s uplatněním nejlepší technické praxe nemá příliš společného... Z našeho pohledu je diskutabilní, jakým způsobem bude technicky rekonstrukce provedena, zda předpokládané rozšíření o 1 m je smysluplné a zda je skutečně v budoucnosti reálná dostavba dalších 2 m budoucího nového odstaveného pruhu. Navržený způsob opravy totiž v tuto chvíli vůbec neřeší kapacitní možnosti dálnice D1. Obecně by mělo být zvažováno takové řešení, které bude technicky i ekonomicky obhajitelné a nepovede k dalšímu diskutabilnímu a mediálně vděčnému případu přiměřenosti investovaných veřejných prostředků.“

3. 7. 2012, Hospodářské noviny, rozhovor pana Emila Šlachty, otce dálnice D1:
http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/rekonstrukce-d1-z-jineho-pohledu-duvody-a-rizika-zamysleneho-reseni/

* HN: Ministerstvo dopravy navrhuje opravit dálnici tak, že se kompletně odstraní její povrch. Je to podle vás správné?
Takhle se to dělá jen výjimečně, že by se vykopal ten cementobeton úplně. Jen když je úplně špatný podklad silnice. Chci tím říct, že není potřeba cementobeton z povrchu odstraňovat, že by byl sám o sobě špatný.

* HN: Čili je zbytečné odstraňovat nerovný povrch dálnice?
V Německu po válce řešili stejné problémy. Dělali to ale tak, že povrch staré dálnice rozbili na kusy, aby se spáry neprokopírovaly, když na ni pak položili nový kryt. Jinak ve světě se to obvykle opravuje tak, že se položí nový povrch rovnou na ten starý. To vyžaduje patnáct nebo dvacet centimetrů asfaltového betonu. Existuje také předpjatý beton, kde nemusí být tolik spár.

* HN: Takže by se D1 mohla opravovat jinak a levněji?
Šlo by to udělat za výrazně nižší náklady.

* HN: A když se D1 bude nyní opravovat stejně, jako když jste ji tehdy stavěli, budou tam tedy za 40 let stejné hrboly jako nyní?
Ty schody na spárách můžou vzniknout i dřív. Rozhodující je, jak navrhnou konstrukci a jaké použijí stavební materiály.

22.–23. 11. 2012, přednáška na akci „Seminár Ivana Poliačka“ v Bratislavě. Autoři Zuzana Formanová, doc. Ing. František Luxemburk, CSc., Ing. Bohuslav Novotný, DrSc.

„Nejzásadnější připomínkou ovšem zůstává to, že navrhované řešení vůbec nepřihlíží ke zkušenostem z opravy vozovky dálnice D1 v úseku Praha – Mirošovice a rychlostní silnice I/3 Mirošovice – Benešov prováděné v letech 1996 – 1999, resp. 2002. Zde bylo využito technologie často užívané v zahraničí, která je založena na principu segmentace breakerem, která se provede po odbroušení degradované povrchové vrstvy betonové desky. Na takto ošetřený povrch se provede buď asfaltová membrána, nebo se položí pružná mezivrstva SAL, na kterou se položí dvouvrstvý asfaltový kryt... Použití technologie osvědčené na prvních kilometrech stejné dálnice by mohlo vést k zásadnímu snížení finanční náročnosti.“Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Pomalá modernizace D1 je typický příklad neschopnosti státu (TZ, 09.03.2020)

ŘSD si nevyjasnilo, jak zmodernizovat D1. Varianty posuzovalo ještě v době, kdy už se pracovalo na čtyřech úsecích (TZ NKÚ, 30.01.2017)

Modernizace dálnice D1 je zbytečně drahá a komplikovaná (TZ, 06.03.2014)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-