-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země vyhrály dva soudní spory o dálnici D8

1. července 2021
[Ústecký kraj]

Krajský úřad Ústeckého kraje opakovaně porušuje zákony

Děti Země obdržely dva úspěšné rozsudky, které se týkají dálnice D8 přes České středohoří.

Krajský soud v Ústí nad Labem jednak po dvou letech od podání žaloby rozhodl, že Krajský úřad Ústeckého kraje je dlouhodobě nečinný, pokud od února 2018 opakovaně odmítá vyhovět jejich žádosti na obnovení stavebního řízení pro trasu dálnice D8 délky 4,66 km, a jednak po třech letech rozhodl, že krajský úřad jejich účast v řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro tři objekty odmítl nezákonně.

„Stát při povolování dálnice D8 dosud prohrál šestnáct soudních sporů z celkových třiceti a nejčastěji to byl právě Krajský úřad Ústeckého kraje, který ve prospěch dálnice vytrvale vydává nezákonná rozhodnutí nebo je nečinný,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle kterého je šance na nápravu téměř nemožná, neboť úředníci za své nezákonné postupy nejsou nijak výrazně sankcionováni.

Podle Patrika se dá očekávat, že pokud by platil Dostálové nový stavební zákon, tak amatérismus a opakované porušování zákona, zvláště proti spolkům, tímto krajským úřadem při povolování staveb může dále pokračovat, i když ministryně tvrdí, že na krajských úřadech budou pracovat špičkoví odborníci a neúplatní lidé.

„Oba případy jsou přitom banální, neboť první se týká naší žádosti z dubna 2013 na obnovení stavebního řízení pro část trasy dálnice, což krajský úřad směsicí nezákonností a nečinnosti osm let odmítá, ačkoliv tak měl učinit do jednoho měsíce, a druhý je stejně bizarní, neboť krajský úřad v dubnu 2018 rozhodl, že Děti Země prý nejsou účastníky řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro tři objekty,“ upřesňuje dále Patrik.

Na opakované porušování zákona se v řízení na obnovení stavebního řízení v roce 2013 podílely Zdenka Švehlová a Naděžda Studenovská a od roku 2018 pak Hana Bergmannová, která dokonce v červnu 2021 v rozporu se dvěma rozsudky žádost Dětí Země na obnovu zamítla.

Spor tak bude na Ministerstvu pro místní rozvoj zřejmě opět řešit Hana Bahenská, které ale zákon od roku 2018 také porušuje, neboť krajský úřad brání.

Děti Země proto počítají i s tím, že si na oprávněnou obnovu stavebního řízení pro dálnici D8 počkají třeba i deset nebo dvanáct let či možná až hnutí ANO opustí Ministerstvo pro místní rozvoj.

„V řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro tři objekty nezákonně v dubnu 2018 rozhodl Jiří Smrčka, který si absurdně vymyslel, že Děti Země nejsou účastníky řízení. Nyní tedy bude muset krajský úřad o našem odvolání z listopadu 2017 rozhodnout věcně, což sice má trvat asi čtyři měsíce, ale opět počítáme s účelovou nečinností krajského úřadu, takže rozhodnutí by mohl být vydáno spíše za rok,“ uzavírá Patrik.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh snahy Dětí Země o obnovení stavebního řízení pro 4,66 km dálnice D8-0805 u Řehlovic od 4/2013


01) 12.04.2013 = Děti Země podávají žádost o obnovení stavebního řízení
02) 27.08.2013 = Ministerstvo pro místní rozvoj vytýká Krajskému úřadu Ústeckého kraje nečinnost
03) 25.09.2013 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o obnovení stavebního řízení poprvé zamítá
04) 14.10.2013 = Děti Země proti zamítnutí žádosti podávají první odvolání
05) 05.03.2014 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání Dětí Země proti zamítnutí žádosti zamítá

06) 07.05.2014 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu
07) 25.07.2017 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu Dětí Země zamítá
08) 14.08.2017 = Děti Země podávají k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
09) 23.02.2018 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost Dětí Země uznává a ruší rozsudek krajského soudu i rozhodnutí MMR a KÚ
10) 04.07.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje do konce srpna 2018

11) 24.07.2018 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 1 a žádají stavební řízení obnovit
12) 07.09.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců
13) 17.09.2018 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 2 a žádají stavební řízení obnovit
14) 02.11.2018 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 1 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá
15) 04.01.2019 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 2 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá

16) 14.03.2019 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti nečinnosti KÚ
17) 27.03.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců
18) 01.04.2019 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 3 a žádají stavební řízení obnovit
19) 15.07.2019 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 3 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá
20) 19.09.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení přerušuje do skončení nového procesu EIA

21) 09.10.2019 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 4 a žádají stavební řízení obnovit
22) 22.01.2020 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 4 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá
23) 25.05.2020 = Ministerstvo životního prostředí vydává nové závazné stanovisko EIA
24) 27.07.2020 = Krajský úřad Ústeckého kraje umožňuje se vyjádřit k závaznému stanovisku EIA do 30 dní
25) 09.08.2020 = Děti Země k závaznému stanovisku EIA nemají žádné námitky

26) 28.08.2020 = ŘSD ČR / AK Hartman, Jelínek, Fráňa a partneři posílá vyjádření č. 1
27) 25.09.2020 = ŘSD ČR / AK Hartman, Jelínek, Fráňa a partneři posílá vyjádření č. 2
28) 05.10.2020 = Krajský úřad Ústeckého kraje umožňuje Dětem Země se vyjádřit k vyjádření ŘSD ČR
29) 05.11.2020 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení přerušuje na 60 dní
30) 04.01.2021 = Děti Země ke dvěma vyjádřením ŘSD ČR podávají vyjádření

31) 18.05.2021 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu Dětí Země proti nečinnosti KÚ uznává
32) 22.06.2021 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o obnovení stavebního řízení podruhé zamítá


II. Průběh stavebního řízení o povolení 9 stavebních objektů pro část dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice od 3/2009 a průběh řízení o vydání dodatečného stavebního povolení jen pro 3 stavební objekty od 4/2013


01) 25.03.2009 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení pro 9 stavebních objektů
02) 25.09.2009 = MěÚ Lovosice vydává stavební povolení pro 9 objektů
03) 14.10.2009 = Děti Země podávají proti stavebnímu povolení pro 9 objektů odvolání
04) 02.02.2010 = Krajský úřad Ústeckého kraje odvolání Dětí Země zamítá
05) 19.04.2010 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu

06) 24.10.2012 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí MěÚ Lovosice i KÚ v Ústí nad Labem ruší
07) 12.11.2012 = MěÚ Lovosice stavební řízení pro 9 objektů zastavuje
08) 13.11.2012 = MěÚ Lovosice zahajuje řízení o odstranění 9 objektů a vyzývá ŘSD ČR, aby do 30.04.2013 podalo žádost o vydání dodatečného stavebního povolení pro 9 objektů
09) 29.04.2013 = ŘSD ČR posílá žádost o vydání dodatečného stavebního povolení pro 9 objektů
10) 02.12.2016 = ŘSD ČR posílá zúženou žádost o vydání dodatečného stavebního povolení jen pro 3 objekty

11) 25.05.2017 = MěÚ Lovosice řízení na odstranění 6 objektů zastavuje, neboť jsou již zkolaudovány
12) 03.07.2017 = MěÚ Lovosice oznamuje zahájení řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro 3 objekty
13) 10.07.2017 = Děti Země zasílají přihlášku do řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro 3 objekty
14) 30.10.2017 = MěÚ Lovosice vydává dodatečné stavební povolení pro 3 objekty
15) 15.11.2017 = Děti Země podávají proti vydání dodatečného stavebního povolení pro 3 objekty odvolání

16) 10.04.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje odvolání Dětí Země zamítá, neboť nebyly účastníky řízení
17) 29.05.2018 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti vyloučení z řízení
18) 07.06.2021 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu Dětí Země uznává a rozhodnutí KÚ o vyloučení ruší


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Děti Země oslavily osm let čekání na rozhodnutí o dálnici D8 (TZ, 07.05.2021)

Část dálnice D8 získala nové závazné stanovisko EIA (TZ, 04.06.2020)

Úřady již šest let odmítají obnovit stavební řízení pro D8 (TZ, 31.07.2019)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-