-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
ŘSD ČR vzdalo přípravu D5204.1 z Pohořelic do Nové Vsi

2. září 2020
[Jihomoravský kraj]

Úsek dálnice je zatím bez výjimky ze zákona i bez územního rozhodnutí

Ministerstvo životního prostředí svým usnesením ze dne 27. srpna 2020 na žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR zastavilo řízení o povolení výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů 29 zvláště chráněných druhů živočichů v trase dálnice D52 z Pohořelic do Nové Vsi délky 3,1 km.

Řízení probíhalo třináct a půl roku a zúčastněným spolkům se třikrát podařilo soudním rozhodnutím výjimku zrušit, neboť ministerstvo rozhodovalo nezákonně. Podle Dětí Země je postup státního investora překvapivý.

„Krajský soud v Brně letos v červenci zrušil třetí pokus o povolení výjimky, takže jsme očekávali, že po více než třinácti letech probíhajícího řízení rozhodnou úřady konečně v souladu se zákonem. Je proto pro nás velkou záhadou, proč to investor nakonec vzdal a co tedy bude,“ kroutí hlavou předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Soud zrušil třetí potvrzující rozhodnutí MŽP z března 2019 ze dvou důvodů. Jednak došlo k rozporu mezi výrokem rozhodnutí a jeho odůvodněním, přičemž ministerstvo stejnou chybu udělalo i v předchozím svém rozhodnutí z března 2017, které soud zrušil v únoru 2019.

A jednak nebyla správně aplikována novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která při povolení výjimky požaduje uvádět větší podrobnosti. Úspěšnými žalobci byly Ekologický právní servis (žaloba z roku 2009) a Voda z Tetčic (žaloby z roku 2017 a 2019).

„Bez pravomocné výjimky nelze dálnici umístit, přičemž souběžně probíhající územní řízení musel stavební úřad v Pohořelicích po dvanácti a půl letech v listopadu 2019 zastavit, neboť investor svou žádost z května 2007 ve stanovené lhůtě nedoplnil o chybějící podklady,“ upozorňuje Patrik na další prohru ŘSD ČR při povolování dálnice D52 z Pohořelic do Nové Vsi, přičemž ještě upřesňuje, že nepravomocné územní rozhodnutí musel krajský úřad dvakrát zrušit a stavební úřad musel řízení pětkrát přerušovat, než ho zastavil.

ŘSD ČR u dálnice D52 z Pohořelic ke státní hranici délky 23,1 km od vydání stanoviska EIA v květnu 2005 po patnácti letech přípravy získalo jen územní rozhodnutí pro obchvat Mikulova délky téměř 3,9 km (prosinec 2019).

Jeho zákonnost od dubna 2020 řeší Krajský soud v Ostravě, který zkoumá i zákonnost Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Územního plánu Mikulova. Rozsudek lze očekávat do konce roku.


* * * * * * * * *


I. Průběh řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů v trase dálnice R5204.1 Pohořelice – Nová Ves (3,1 km) během 13,5 roku


13.03.2007 = ŘSD ČR podává žádost o povolení výjimky pro dálnici R5204 Pohořelice – Ivaň
20.04.2009 = AOPK ČR – Správa CHKO Pálava povoluje výjimku k zásahu do biotopů 20 druhů živočichů
28.08.2009 = MŽP všechna odvolání zamítá (1)
02.11.2009 = Ekologický právní servis podává žalobu
28.06.2013 = Městský soud v Praze rozhodnutí MŽP pro dálnici R5204 ruší (spis. zn. 7 Ca 311/2009)
12.02.2014 = MŽP rozhodnutí AOPK ČR – Správy CHKO Pálava ruší a věc posílá na KÚ JmK
27.07.2016 = KÚ JmK povoluje výjimku k zásahu do biotopů 29 druhů živočichů stavbou R5204.1
13.03.2017 = MŽP všechna odvolání zamítá (2)
07.07.2017 = Voda z Tetčic podává žalobu
25.02.2019 = Krajský soud v Brně rozhodnutí MŽP pro dálnici R5204.1 ruší (spis. zn. 31 A 190/2017)
14.03.2019 = MŽP všechna odvolání zamítá (3)
13.05.2019 = Voda z Tetčic podává žalobu
14.07.2020 = Krajský soud v Brně rozhodnutí MŽP pro dálnici R5204.1 ruší (spis. zn. 31 A 72/2019)
20.08.2020 = Ředitelství silnic a dálnic ČR stahuje žádost
27.08.2020 = MŽP rozhodnutí KÚ JmK z roku 2016 o povolení výjimky ruší a řízení zastavuje


II. Průběh územního řízení pro dálnici R5204.1 Pohořelice – Nová Ves (3,1 km) během 12,5 roku


10.05.2007 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
30.06.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí č. 1
23.05.2011 = KÚ JmK územní rozhodnutí č. 1 ruší
31.10.2012 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 2
06.01.2014 = KÚ JmK územní rozhodnutí č. 2 ruší
24.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.07.2015
07.08.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2016
23.01.2017 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2017
22.01.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2018
12.12.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.10.2019
06.11.2019 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť ŘSD ČR nedoplnilo řádně žádost


III. Údaje o dálnici D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,093 km (ŘSD ČR, 10/2019)


D5204.1 Pohořelice – Nová Ves = délka 3,100 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025
D5204.2 Nová Ves – Vodní nádrž Nové Mlýny = délka 4,412 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2026
D5205 přechod Vodní nádrže Nové Mlýny = délka 4,888 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2028
D5206.4 Nové Mlýny – Bavory = délka 5,000 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2025
D5206.3 Bavory – silnice II/414 = délka 1,050 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025
D5206.1 obchvat Mikulova = délka 3,895 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2024
D5206.2 MÚK Mikulov jih – státní hranice = délka 0,748 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Výjimka pro dálnici D5204.1 opět krajským soudem zrušena (TZ, 27.07.2020)

Územní řízení pro D52 z Pohořelic do Nové Vsi je zastaveno (TZ, 28.11.2019)

Výjimka pro dálnici D5204.1 zrušena krajským soudem (TZ, 06.03.2019)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-