-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Plavební kanál u Přelouče stále doprovázejí velké komplikace

23. května 2019
[Pardubický kraj]

Řízení o výjimce ze zákona zahájené v dubnu 2008 se přerušilo do dubna 2021

Krajský úřad v Hradci Králové na žádost Ředitelství vodních cest ČR přerušil dne 15. dubna 2019 na další dva roky řízení o povolení výjimky ke škodlivému zásahu plánovaného plavebního kanálu u Přelouče do biotopů 44 zvláště chráněných druhů organismů.

Řízení se od května 2016 přerušilo již třikrát na celkem pět let, neboť stále chybějí podklady pro zahájení nového hodnocení vlivů na životní prostředí. Děti Země hlavně očekávají, že budou předložené varianty mimo cenné Slavíkovy ostrovy.

„Prosazování plavebního kanálu u Přelouče během dvaceti pěti let je klasickou ukázkou směsice opakovaného porušování zákonů státními úřady, předkládání nepravdivých argumentů státním investorem a neúčelného utrácení veřejných prostředků na neužitečnou stavbu,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Patrik dále připomíná, že ŘVC ČR s Ministerstvem dopravy z politických důvodů od roku 2005 blokují zařazení Slavíkových ostrovů s výskytem vzácných modrásků bahenních a očkovaných mezi evropsky chráněné území NATURA 2000, ačkoliv nezávislí odborníci a spolky tuto lokalitu k ochraně jednoznačně doporučili.

„Navíc od roku 2004, kdy se Děti Země začaly stavbou aktivně zabývat, čekáme na předložení odborně kvalitní dokumentace EIA s variantami tras kanálu, které nebudou likvidovat biotopy více než 70 vzácných druhů organismů na Slavíkových ostrovech, neboť ta z roku 2000 měla nízkou odbornou úroveň,“ upozorňuje Patrik.

Děti Země mají také trvale silné a důvodné pochybnosti, že by do roku 2030 mohla na Labi od státní hranice do Pardubic existovat nějaká ekonomicky efektivní nákladní doprava, neboť hrozba klimatických změn, hlavně sucho, se dotýká i českého státu.

Podle odhadů ČHMÚ se průměrné průtoky na mnoha povodích mohou v pesimistických scénářích snížit o 25 až 40 %, takže v Labi nemusí být nutný objem vody pro lodní dopravu.

„Odpor veřejnosti proti stavbám na Labi za téměř 11 miliard korun je stále trvalý, jak dokazují i výsledky ankety Ropák 2018, neboť titul největšího ničitele životního prostředí a přírody získal lobbista Jan Skalický, který prosazuje i ekologicky škodlivý plavební kanál Dunaj-Odra-Labe za 582 miliard korun,“ shrnuje ještě Patrik.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče délky 3,2 km za téměř 3,1 mld. Kč snaží od roku 1994. Podle údajů SFDI z května 2019 se za projektanty, odborníky, advokáty a pozemky utratilo již asi 310 mil. Kč. Výstavba kanálu má proběhnout po roce 2022 a stavebníkem je podle smlouvy z roku 2007 firma SKANSKA.


* * * * * * * * * *


Průběh řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu stavby Stupeň Přelouč II do biotopů 44 druhů zvláště chráněných druhů organismů v letech 2008 až 2019:

01) 22.04.2008 = ŘVC ČR podává žádost o výjimku pro 4 druhy
02) 01.04.2010 = ŘVC ČR podává žádost o výjimku pro 40 druhů
03) 30.06.2010 = KÚ PaK výjimku pro 4 druhy a pro 40 druhů povoluje
04) 15.12.2010 = MŽP rozhodnutí o výjimce pro 4 druhy zamítá a pro 40 druhů ho mění
05) 30.09.2015 = NSS kasační stížnost pro 40 druhů uznává (spis. zn. 6 As 73/2015) a rozhodnutí MŽP ruší
06) 02.10.2015 = NSS kasační stížnost pro 4 druhy uznává (spis. zn. 2 As 84/2015) a rozhodnutí MŽP ruší
07) 16.12.2015 = MŽP obě rozhodnutí KÚ PaK pro 4 a 40 druhů ruší
08) 23.02.2016 = MŽP pověřuje vést obě řízení o výjimce na KÚ HK
09) 11.04.2016 = KÚ HK oznamuje pokračování sloučeného řízení pro 44 druhů
10) 10.05.2016 = ŘVC ČR podává žádost o přerušení řízení na 1 rok
11) 13.05.2016 = KÚ HK řízení o výjimce přerušuje do 10.05.2017
12) 13.12.2016 = MŽP vydává nesouhlasné závazné stanovisko EIA pro stavbu plavebního kanálu
13) 09.05.2017 = ŘVC ČR podává žádost o přerušení řízení na 2 roky
14) 05.06.2017 = KÚ HK řízení o výjimce přerušuje do 09.05.2019
15) 10.04.2019 = ŘVC ČR podává žádost o přerušení řízení na 2 roky
16) 15.04.2019 = KÚ HK řízení o výjimce přerušuje do 22.04.2021


Průběh třetího územního řízení pro stavbu Stupeň Přelouč II v letech 2004 až 2015:


01) 25. 08. 2004 = třetí žádost ŘVC ČR o vydání územního rozhodnutí
02) 27. 12. 2004 = územní rozhodnutí č. 1 stavebního úřadu v Přelouči
03) 06. 05. 2005 = zrušení územního rozhodnutí č. 1 krajským úřadem v Pardubicích
04) 11. 10. 2005 = územní rozhodnutí č. 2 stavebního úřadu v Přelouči
05) 14. 12. 2005 = potvrzení územního rozhodnutí č. 2 krajským úřadem v Pardubicích
06) 27. 02. 2006 = správní žaloba dvou občanských sdružení proti územnímu rozhodnutí
07) 13. 06. 2008 = Krajský soud v Pardubicích ruší rozhodnutí č. 2 krajského úřadu
08) 25. 02. 2010 = Nejvyšší správní soud ruší zrušující rozsudek Krajského soudu v Pardubicích
09) 03. 02. 2011 = Krajský soud v Pardubicích ruší rozhodnutí č. 2 krajského úřadu a MěÚ Přelouč
10) 16. 11. 2011 = Nejvyšší správní soud potvrzuje rozsudek KS jen o zrušení rozhodnutí č. 2 KÚ
11) 22. 03. 2012 = Ústavní soud odmítá stížnost ŘVC ČR proti rozsudku NSS
12) 30. 03. 2012 = zrušení územního rozhodnutí č. 2 krajským úřadem v Pardubicích
13) 17. 12. 2012 = územní rozhodnutí č. 3 stavebního úřadu v Přelouči
14) 29. 11. 2013 = zrušení územního rozhodnutí č. 3 krajským úřadem v Pardubicích
15) 16. 07. 2014 = územní rozhodnutí č. 4 stavebního úřadu v Přelouči
16) 20. 02. 2015 = zrušení územního rozhodnutí č. 4 krajským úřadem v Pardubicích


Plánované stavby na Labi podle neschválené Koncepce vodní dopravy 2016 až 2023


Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n. L. - státní hranice plavební stupeň Děčín = 5150 mil. Kč
Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice = 88 mil. Kč
Stupeň Přelouč II = 3063 mil. Kč
Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi = 223 mil. Kč
Modernizace plavebního stupně Srnojedy = 418 mil. Kč
Veřejný přístav Pardubice = 224 mil. Kč
Úprava plavebního značení el. vedení na Labi = 1 mil. Kč
Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku = 24 mil. Kč
Ochranné stání Žernosecké jezero = 18 mil. Kč
Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice = 112 mil. Kč
Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží = 19 mil. Kč
Přístaviště Malé Žernoseky = 51 mil. Kč
Přístaviště Roudnice nad Labem = 19 mil. Kč
Přístaviště Štětí = 16 mil. Kč
Přístaviště Mělník = 38 mil. Kč
Přístaviště Neratovice - Lobkovice = 20 mil. Kč
Přístaviště Brandýs nad Labem = cca 20 mil. Kč
Přístaviště Čelákovice = 20 mil. Kč
Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD = 17 mil. Kč
Přístaviště Poděbrady = 20 mil. Kč
Přístaviště Oseček = 18 mil. Kč
Rekreační přístav Kolín = 44 mil. Kč
Přístaviště Brná = cca 20 mil. Kč
Modernizace plavebního značení na plavebních komorách dolního Labe = cca 10 mil. Kč
Čekací stání pro malá plavidla na Labi = cca 164 mil. Kč
Veřejný přístav Lázně Toušeň = cca 300 mil. Kč
Veřejný přístav Nymburk = cca 250 mil. Kč
Rekreační přístav Pardubice = cca 150 mil. Kč
Sjezdy do vody na Labi = cca 20 mil. Kč
Další síť přístavišť a servisních center na Labi = cca 150 mil. Kč
Ochranná stání na Labské vodní cestě = cca 300 mil. Kč

CELKEM = cca 10 987 mil. Kč


Dokončené stavby na Labi

modernizace komory Brandýs nad Labem = cca 110 mil. Kč
modernizace komory Velký Osek = cca 104 mil. KčVydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Výsledky anket „Ropák 2018“ a „Zelená perla 2018“ (TZ, 26.04.2019)

Schvalování kanálu u Přelouče stojí již dva roky na místě (TZ, 08.06.2017)

Schvalování Stupně Přelouč II se vrátilo před rok 2004 (TZ, 22.10.2015)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-