-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Schvalování kanálu u Přelouče stojí již dva roky na místě

8. června 2017
[Pardubický kraj]

Řízení o výjimce ze zákona zahájené v roce 2008 se přerušilo do května 2019

Krajský úřad v Hradci Králové na žádost Ředitelství vodních cest ČR přerušil dne 5. června 2017 na dva roky řízení o povolení výjimky ke škodlivému zásahu plánovaného plavebního kanálu u Přelouče do biotopů 44 zvláště chráněných druhů organismů, neboť stavba nemá souhlasné závazné stanovisko EIA a novou dokumentaci pro územní řízení.

Podle Dětí Země jde o správný postup, neboť bez ekologického posouzení různých variant kanálu, a to i mimo cenné Slavíkovy ostrovy, nelze toto řízení vést.

„Původní povolené výjimky ze zákona z roku 2010 byly Nejvyšším správním soudem zrušeny na podzim roku 2015, neboť nebylo prokázané, že neexistuje jiná varianta trasy kanálu, která by se těmto biotopům, které se nacházejí především na Slavíkových ostrovech, vyhnula, takže od té doby se schvalování stavby zastavilo,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho bude teď několik let probíhat nové hodnocení vlivů různých variant kanálu na životní prostředí, včetně varianty mimo Slavíkovy ostrovy, přičemž např. proces EIA pro jez u Děčína probíhá od roku 2004.

Děti Země také upozorňují, že území Slavíkových ostrovů s výskytem evropsky cenných modrásků bahenních a očkovaných a dalších téměř 70 zvláště chráněných druhů organismů české důležitosti mělo být od roku 2004 zahrnuto do soustavy NATURA 2000. Tomu se ale zatím rezort dopravy a politici urputně brání.

„Ministr dopravy Dan Ťok se právě i za podíl na rozhodnutí české vlády loni v květnu nezařadit lokalitu Louky u Přelouče, včetně Slavíkových ostrovů, do soustavy chráněných území NATURA 2000, ačkoliv to požadují nezávislé odborné posudky a Evropská komise, stal Ropákem 2016,“ připomíná ještě Patrik.

Schvalování kanálu u Přelouče se v únoru 2015 zastavilo i v případě územního řízení, neboť územní rozhodnutí pro nezákonnost zrušil krajský úřad v Pardubicích. ŘVC ČR o toto územní rozhodnutí žádá od roku 2004 a dosud bylo čtyřikrát zrušeno.

Bez něho přitom nelze vydat asi desítku povolení ke kácení mimolesních dřevin a ani vydat stavební povolení, takže všechna tato řízení jsou stále přerušená.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 mld. Kč snaží již od roku 1994. Za projektanty, odborníky, advokáty a za pozemky se odhadem mohlo již utratit kolem 310 mil. Kč. Výstavba kanálu má proběhnout někdy po roce 2020, stavebníkem je podle smlouvy z roku 2007 firma SKANSKA.


* * * * * * * * * * * *


Průběh řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do biotopů 44 druhů organismů kanálem v letech 2008 až 2017:


01) 22.04.2008 = ŘVC ČR podává žádost o výjimku pro 4 druhy
02) 01.04.2010 = ŘVC ČR podává žádost o výjimku pro 40 druhů
03) 30.06.2010 = KÚ PaK výjimku pro 4 druhy a pro 40 druhů povoluje
04) 15.12.2010 = MŽP rozhodnutí o výjimce pro 4 druhy zamítá a pro 40 druhů ho mění
05) 30.09.2015 = NSS kasační stížnost pro 40 druhů uznává (spis. zn. 6 As 73/2015) a rozhodnutí MŽP ruší
06) 02.10.2015 = NSS kasační stížnost pro 4 druhy uznává (spis. zn. 2 As 84/2015) a rozhodnutí MŽP ruší
07) 16.12.2015 = MŽP obě rozhodnutí KÚ PaK pro 4 a 40 druhů ruší
08) 23.02.2016 = MŽP pověřuje vést obě řízení o výjimce na KÚ HK
09) 11.04.2016 = KÚ HK oznamuje pokračování sloučeného řízení pro 44 druhů
10) 10.05.2016 = ŘVC ČR podává žádost o přerušení řízení na 1 rok
11) 13.05.2016 = KÚ HK řízení o výjimce přerušuje do 10.05.2017
12) 13.12.2016 = MŽP vydává nesouhlasné závazné stanovisko EIA pro stavbu plavebního kanálu
13) 09.05.2017 = ŘVC ČR podává žádost o přerušení řízení na 2 roky
14) 05.06.2017 = KÚ HK řízení o výjimce přerušuje do 09.05.2019


Průběh třetího územního řízení pro stavbu Stupeň Přelouč II v letech 2004 až 2015:


01) 25. 08. 2004 = třetí žádost ŘVC ČR o vydání územního rozhodnuti
02) 27. 12. 2004 = územní rozhodnuti č. 1 stavebního úřadu v Přelouči
03) 06. 05. 2005 = zrušení územního rozhodnuti č. 1 krajským úřadem v Pardubicích
04) 11. 10. 2005 = územní rozhodnutí č. 2 stavebního úřadu v Přelouči
05) 14. 12. 2005 = potvrzení územního rozhodnutí č. 2 krajským úřadem v Pardubicích
06) 27. 02. 2006 = správní žaloba dvou občanských sdružení proti územnímu rozhodnutí
07) 13. 06. 2008 = Krajský soud v Pardubicích ruší rozhodnutí č. 2 krajského úřadu
08) 25. 02. 2010 = Nejvyšší správní soud ruší zrušující rozsudek Krajského soudu v Pardubicích
09) 03. 02. 2011 = Krajský soud v Pardubicích ruší rozhodnutí č. 2 krajského úřadu a MěÚ Přelouč
10) 16. 11. 2011 = Nejvyšší správní soud potvrzuje rozsudek KS jen o zrušení rozhodnutí č. 2 KÚ
11) 22. 03. 2012 = Ústavní soud odmítá stížnost ŘVC ČR proti rozsudku NSS
12) 30. 03. 2012 = zrušení územního rozhodnuti č. 2 krajským úřadem v Pardubicích
13) 17. 12. 2012 = územní rozhodnuti č. 3 stavebního úřadu v Přelouči
14) 29. 11. 2013 = zrušení územního rozhodnuti č. 3 krajským úřadem v Pardubicích
15) 16. 07. 2014 = územní rozhodnuti č. 4 stavebního úřadu v Přelouči
16) 20. 02. 2015 = zrušení územního rozhodnuti č. 4 krajským úřadem v Pardubicích

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Výsledky anket „Ropák 2016“ a „Zelená perla 2016“ (TZ, 28.04.2017)

Kanál u Přelouče: Ústavní soud odmítnul třetí stížnost ŘVC ČR (TZ, 03.05.2016)

Schvalování Stupně Přelouč II se vrátilo před rok 2004 (TZ, 22.10.2015)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-