-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Kanál u Přelouče: Ústavní soud odmítnul třetí stížnost ŘVC ČR

3. května 2016
[Pardubický kraj]

ŘVC ČR rezignovalo na ekologická kompenzační opatření

Ústavní soud svým usnesením ze dne 20. dubna 2016, spis. zn. I. ÚS 3555/15 odmítnul ústavní stížnost Ředitelství vodních cest ČR proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. září 2015, kterým byla zrušena výjimka ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů 40 zvláště chráněných druhů organismů v trase plavebního kanálu u Přelouče.

Jde už o třetí soudní prohru ŘVC ČR s touto stavbou u Ústavního soudu. Příprava kanálu za 3,1 mld. Kč je tak bez územního rozhodnutí a bez výjimky na mrtvém bodě.

„Stížnost byla samozřejmě absurdní a soud se jí v podstatě vysmál, neboť si nelze stěžovat na rozhodnutí, které není konečné. ŘVC ČR v souladu s rozsudkem NSS musí v novém řízení o výjimce doložit, že neexistuje jiná varianta kanálu, než přes cenné Slavíkovy ostrovy s modrásky, a dále bude nutné zpřesnit ekologická kompenzační opatření,“ vysvětluje obsah usnesení předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

ŘVC ČR ve své ústavní stížnosti bizarně tvrdilo, že došlo k porušení jeho práva na vlastnictví, na spravedlivý proces a na zákonného soudce.

Ústavní soud v březnu 2012 pro neopodstatněnost také odmítnul ústavní stížnost proti zrušení územního rozhodnutí a v srpnu 2012 i proti zrušení stavební povolení pro zařízení staveniště.

„ŘVC ČR nám navíc napsalo, že od získání výjimky v prosinci 2015 až dosud zcela rezignovalo na plnění vágně uložených kompenzačních opatření, neboť se žádné náhradní lokality na přesun dotčených živočichů a rostlin nepřipravovaly a ani nebyl vypracován žádný plán náhradní výsadby,“ upozorňuje dále Patrik.

Podle Dětí Země a Přátel Slavíkových ostrovů plavební kanál u Přelouče délky téměř 3,2 km přes Slavíkovy ostrovy zbytečně zničí biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů, zejména evropsky chráněných modrásků očkovaných a bahenních.

„Pokud nebudou Slavíkovy ostrovy součástí evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, tak České republice vinou ŘVC ČR a Ministerstva dopravy hrozí soudní řízení před Evropským soudním dvorem, pokuty až 270 tisíc korun denně a zastavení dotace ve výši sedmi miliard korun,“ myslí si ještě Patrik.

ŘVC ČR se o prosazení kanálu u Přelouče za cca 3,1 mld. Kč snaží od roku 1994. Za projektanty, odborníky, advokáty a za pozemky se do března 2016 utratilo buď 262 mil. Kč (ŘVC ČR) nebo 303 mil. Kč (SFDI).

Podle návrhu rozpočtu SFDI na rok 2015 se má stavět od ledna 2015 do června 2018. Stavebníkem je SKANSKA.


Přehled tří neúspěšných ústavních stížností ŘVC ČR k plavebnímu kanálu u Přelouče


Řízení o výjimce ze zákona pro zásah do biotopů 40 zvláště chráněných druhů organismů

19.12.2014 = Městský soud v Praze zamítá žalobu Dětí Země proti povolení výjimky ze zákona
30.09.2015 = NSS kasační stížnost Dětí Země uznává a rozsudek i výjimku MŽP ruší
20.04.2016 = Ústavní soud odmítá ústavní stížnost ŘVC ČR


Stavební řízení pro skrývku na zařízení staveniště

03.02.2011 = krajský soud podruhé ruší stavební povolení
19.01.2012 = NSS kasační stížnost ŘVC ČR zamítá
23.08.2012 = Ústavní soud odmítá ústavní stížnost ŘVC ČR


Územní řízení

03.02.2011 = krajský soud podruhé ruší územní rozhodnutí
16.11.2011 = NSS kasační stížnost ŘVC ČR zamítá
22.03.2012 = Ústavní soud odmítá ústavní stížnost ŘVC ČR
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

O kanálu u Přelouče už krajský úřad v Pardubicích nerozhoduje (TZ, 24.03.2016)

Schvalování Stupně Přelouč II se vrátilo před rok 2004 (TZ, 22.10.2015)

Ústavní soud odmítl stížnosti státu ve sporu o stupeň Přelouč (TZ, 03.12.2012)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-