-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Poslední řízení na modernizaci D1 s účastí Dětí Země skončilo

7. března 2019
[Česká republika]

Děti Země připomínkovaly celkem jedenáct stavebních řízení

Ministerstvo dopravy dne 25. února 2019 oznámilo, že ministr dopravy Dan Ťok zamítl rozklad Dětí Země z prosince 2015 a dalších dvou osob proti vydání stavebního povolení na modernizaci úseku 11 Koberovice – Humpolec.

Rozkladové řízení místo asi čtyř měsíců trvalo rekordně tři a čtvrt roku, neboť ministerstvo vydalo povolení i na pozemek, k němuž Ředitelství silnic a dálnic ČR nemělo žádný právní nárok, takže probíhalo vyvlastňovací řízení.

Děti Země modernizaci D1 připomínkovaly v jedenácti stavebních řízeních z celkových dvaceti, mimo most Šmejkalka, v nichž žádaly zohlednit vlivy na přírodu a veřejné zdraví.

„Průběh stavebního řízení pro úsek 11 z Koberovic do Humpolce je klasickou ukázkou obrovského selhání rezortu dopravy, neboť státní investor ŘSD ČR nejprve v rozporu se zákonem nevykoupí všechny pozemky, Ministerstvo dopravy pak opět v rozporu se zákonem vydá stavební povolení pro stavbu i na cizím pozemku a nakonec ministr dopravy Dan Ťok v tichosti a utajeně několik let vyčkává, jak dopadne vyvlastňovací řízení, místo toho, aby veřejně tyto chyby přiznal a stavební povolení zrušil,“ zlobí se předseda Dětí Země Miroslav Patrik, neboť stát tak podle něho ukazuje občanům, že porušování zákona je normální.

Úsek 11 se tak povoloval nezákonným způsobem a navíc dokonce rekordní čtyři roky.

Děti Země se od prosince 2013 do prosince 2017 účastnily jedenácti stavebních řízení z celkových dvaceti, mimo úsek 1 s přestavbou mostu Šmejkalka, v nichž žádaly zohlednit vlivy modernizace dálnice D1 na okolí a dále v rámci přezkumu podkladových závazných stanovisek na ochranu přírody a krajiny, okraje lesa, vod nebo veřejného zdraví navrhovaly některé jejich podmínky změnit upřesněním a řadu podmínek doplnit, aby lépe ochránily veřejné zájmy a byly vymahatelné a kontrolovatelné.

„Celkem jsme podali deset rozkladů, z nich čtyři lze považovat za oprávněné, neboť ministr dopravy Dan Ťok jednak u stavebních povolení pro úseky 3, 6 a 18 provedl změnu jejich podmínek a jednak dokonce stavební povolení pro úsek 23 v dubnu 2018 zrušil a stavební řízení zastavil,“ připomíná Patrik, podle kterého navíc samo ministerstvo řadu doporučení Dětí Země, např. o monitoringu stavu přírody během modernizace D1, zahrnulo již do podmínek stavebních povolení.

Děti Země také za úspěch považují dohodu s ŘSD ČR z 10. září 2018 o důsledné ochraně ptáků před zbytečnými nárazy do průhledných protihlukových stěn na úseku 2 z Mirošovic do Hvězdonic, neboť státní orgány ochrany přírody nezajistily provedení účinné povrchové úpravy těchto stěn, jak podle České společnosti ornitologické požaduje odborná literatura, takže tyto úpravy budou domluveny přímo se stavební firmou.

„Úsek 2 kromě vlivů na ptáky řešil i vlivy hluku. Obec Hvězdonice a Mirošovice a mnozí občané se totiž obávali nadlimitních intenzit hluku, takže probíhala náročná jednání a proto ministerstvo vydalo stavební povolení rekordně až za téměř dva roky od podání žádosti v srpnu 2015. Rozkladové řízení pak trvalo asi jeden rok, avšak během něho se krajský úřad v Praze opakovaně odmítal zabývat reálným rizikem zbytečných nárazů ptáků do průhledných protihlukových stěn, takže jsme problém vyřešili s investorem,“ vysvětluje Patrik.

Podle plánu se na modernizaci dálnice D1 má utratit asi 22 miliard korun a má skončit kolem roku 2021. Děti Země přitom od roku 2014 kritizují vybraný způsob modernizace, který může být až třikrát dražší a řidiči budou obtěžování dvakrát delší dobu, než kdyby se použila metoda fragmentace a frézování povrchu. Stejný názor mají i odborníci, jak vyplývá z reportáže České televize s názvem „Přesolená dálnice“ z 9. března 2014.


* * * * * * * * * *


Přehled 20 stavebních řízení o modernizaci dálnice D1


I. Průběh 1 dílčího stavebního řízení o modernizaci D1 bez účasti Dětí Země


úsek 12: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 90 Humpolec – km 98 Slavníč

14.05.2018 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení pro 2 PHS
10.07.2018 = ústní jednání


II. Průběh 11 stavebních řízení (včetně úseku 23) o modernizaci D1 s účastí Dětí Země


úsek 03: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek

04.07.2013 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
18.12.2013 = námitky Dětí Země
24.01.2014 = MD vydává stavební povolení
24.02.2014 = rozklad Dětí Země
18.12.2014 = ministr dopravy mění dvě podmínky stavebního povolení a zbytek potvrzuje
výstavba = 07/2014 až 12/2015 (1,5 roku), náklady = 505 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 03 trvalo 6,5 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 18: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 124 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí západ

19.07.2013 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
04.12.2013 = námitky Dětí Země
17.01.2014 = MD vydává stavební povolení
16.02.2014 = rozklad Dětí Země
11.12.2014 = ministr dopravy mění dvě podmínky stavebního povolení a zbytek potvrzuje
výstavba = 07/2014 až 12/2016 (2,5 roku), náklady = 860 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 18 trvalo 6 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 06: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice

21.01.2014 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
06.05.2014 = námitky Dětí Země
19.09.2014 = MD vydává stavební povolení
20.10.2014 = rozklad Dětí Země
29.10.2015 = ministr dopravy vypouští dvě podmínky stavebního povolení a zbytek potvrzuje
výstavba = 07/2015 až 12/2016 (1,6 roku), náklady = 993 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 06 trvalo 8 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 10: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

26.03.2015 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
24.08.2015 = námitky Dětí Země
09.12.2015 = MD vydává stavební povolení
07.01.2016 = rozklad Dětí Země
10.01.2017 = ministr dopravy rozklad Dětí Země zamítá a stavební povolení potvrzuje
výstavba = 03/2016 až 12/2019 (3,8 roku), náklady = 860 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 10 trvalo 8,5 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 20: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 146 Velké Meziříčí.východ – EXIT 153 Lhotka

10.04.2015 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
31.08.2015 = námitky Dětí Země
11.02.2016 = MD vydává stavební povolení
14.03.2016 = rozklad Dětí Země
19.01.2017 = ministr dopravy rozklad Dětí Země zamítá a stavební povolení potvrzuje
výstavba = 09/2016 až 12/2018 (2,3 roku), náklady = 787 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 20 trvalo 10 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 04: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

16.06.2015 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
14.09.2015 = námitky Dětí Země
13.05.2016 = MD vydává stavební povolení, které se stalo současně pravomocným
výstavba = 06/2017 až 12/2019 (2,5 roku), náklady = 930 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 04 trvalo 11 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 02: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

03.08.2015 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
05.02.2016 = námitky Dětí Země
10.07.2017 = MD vydává stavební povolení
09.08.2017 = rozklad Dětí Země
25.07.2018 = ministr dopravy rozklad Dětí Země zamítá a stavební povolení potvrzuje
výstavba = 03/2018 až 12/2020 (2,3 roku), náklady = 1,455 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 02 trvalo 23,5 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 12-13: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

09.03.2016 = ŘSD ČR podává žádost č. 1 o vydání stavebního povolení
24.04.2016 = námitky Dětí Země
16.11.2016 = MD vydává stavební povolení
16.12.2016 = rozklad Dětí Země
20.12.2017 = ministr dopravy rozklad Dětí Země zamítá a stavební povolení potvrzuje
výstavba = 07/2016 až 12/2019 (3,4 roku), náklady = 2,050 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 12-13 trvalo 8 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 16-17: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín

29.07.2016 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
17.07.2017 = námitky Dětí Země
31.10.2017 = MD vydává stavební povolení
01.12.2017 = rozklad Dětí Země
07.11.2018 = ministr dopravy rozklad Dětí Země zamítá a stavební povolení potvrzuje
výstavba = 07/2018 až 12/2020 (2,5 roku), náklady = 2,030 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 16-17 trvalo 15 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 23: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 168 Devět Křížů – EXIT 178 Ostrovačice (řízení č. 1)

31.05.2017 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení č. 1
02.10.2017 = námitky Dětí Země
08.11.2017 = MD vydává stavební povolení č. 1
08.12.2017 = rozklad Dětí Země
05.04.2018 = ŘSD ČR žádost o vydání stavebního povolení č. 1 stahuje
20.04.2018 = MD rozkladové řízení zastavuje a stavební povolení č. 1 ruší
výstavba = 03/2018 až 07/2020 (2,3 roku), náklady = 1,447 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 23 trvalo 6 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 11: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec

27.02.2015 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
07.07.2015 = námitky Dětí Země
02.11.2015 = MD vydává stavební povolení
19.11.2015 = rozklad K. Mošnové
30.11.2015 = rozklad J. Kroupy
03.12.2015 = rozklad Dětí Země
27.03.2018 = ministr dopravy přerušuje rozkladové řízení do 31.10.18, neboť ve spisu chybí pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění pozemků K. Mošnové, které začalo 08.11.16 a nebylo dokončeno
07.11.2018 = ministr dopravy přerušuje rozkladové řízení do 31.01.19, neboť ve spisu stále chybí pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění pozemků K. Mošnové, které začalo 08.11.16 a nebylo dokončeno
22.02.2019 = ministr dopravy rozklady K. Mošnové, J. Kroupy a Dětí Země zamítá a stavební povolení potvrzuje
výstavba = 03/2018 až 12/2021 (3,8 roku), náklady = 812 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 11 trvalo 8,5 měsíců, místo 2 měsíců.


III. Průběh 10 stavebních řízení (včetně úseku 23) o modernizaci D1 bez účasti Dětí Země


úsek 05: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře

16.01.2012 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
20.04.2012 = MD vydání stavební povolení
výstavba = 07/2012 až 12/2013 (1,5 roku), náklady = 692 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 05 trvalo 3 měsíce, místo 2 měsíců.


úsek 09: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice

16.01.2012 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
13.06.2012 = MD vydává stavební povolení
výstavba = 09/2012 až 12/2014 (2,3 roku), náklady = 1.004 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 09 trvalo 5 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 14: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava

16.01.2012 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
28.06.2012 = MD vydává stavební povolení
výstavba = 09/2012 až 12/2014 (2,3 roku), náklady = 900 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 14 trvalo 5 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 21: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš

16.01.2012 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
22.03.2012 = MD vydává stavební povolení
výstavba = 07/2012 až 12/2013 (1,5 roku), náklady = 798 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 21 trvalo 2 měsíce.


úsek 22: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů

16.01.2012 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
18.07.2012 = MD vydává stavební povolení
výstavba = 09/2012 až 12/2014 (2,3 roku), náklady = 526 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 22 trvalo 6 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 25: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka

18.07.2013 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
07.02.2014 = MD vydává stavební povolení
výstavba = 08/2014 až 12/2015 (1,2 roku), náklady = 478 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 25 trvalo 7 měsíců, místo 2 měsíců.


úsek 15: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 112 EXIT Jihlava – EXIT 119 Velký Bernov

02.06.2014 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
10.10.2014 = MD vydává stavební povolení
výstavba = 03/2016 až 08/2017 (1,6 roku), náklady = 529 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 15 trvalo 4 měsíce, místo 2 měsíců.


úsek 7: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket

27.02.2018 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
22.06.2018 = MD vydává stavební povolení
04.07.2018 = rozklad obce Hulice
08.11.2018 = ministr dopravy rozklad obce Hulice zamítá a stavební povolení potvrzuje
výstavba = 03/2019 až 11/2020 (1,7 roku), náklady = 1.531 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení pro úsek 07 trvalo 4 měsíce, místo 2 měsíců.


úsek 19: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 Velké Meziříčí-východ

11.04.2018 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
31.05.2018 = MD vydává stavební povolení
výstavba = 03/2019 až 03/2021 (2,0 roku), náklady = 1.422 mil. Kč
Pozn.: Vydání stavebního povolení pro úsek 19 trvalo 1,5 měsíce, místo 2 měsíců.


úsek 23: D1 Mirošovice – Kývalka, EXIT 168 Devět Křížů – EXIT 178 Ostrovačice (řízení č. 2)

30.05.2018 = ŘSD ČR podává žádost č. 2 o vydání stavebního povolení
21.08.2018 = MD vydává stavební povolení č. 2
10.09.2018 = rozklad Marty Konečné
19.12.2018 = ministr dopravy rozklad Marty Konečné zamítá a stavební povolení č. 2 potvrzuje
výstavba = 03/2019 až 10/2021 (2,6 roku), náklady = 1,447 mil. Kč
Pozn.: Vydání nepravomocného stavebního povolení č. 2 pro úsek 23 trvalo 3 měsíce, místo 2 měsíců

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

ŘSD ČR podepsalo s Dětmi Země dohodu v rámci modernizace dálnice D1 Mirošovice – Hvězdonice (TZ, 18.09.2018)

Proti rekonstrukci D1 podaly Děti Země další dva rozklady (TZ, 11.12.2017)

Děti Země podaly rozklad proti rekonstrukci D1 u Hvězdonic (TZ, 10.08.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-