-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Pro část hotové dálnice D8 proběhne nové stavební řízení

23. února 2018
[Ústecký kraj]

Děti Země vyhrály další právní bitvu a prosadily nový proces EIA

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 23. února 2018 uznal oprávněnost žádosti Dětí Země ze dne 12. dubna 2013, v níž Krajský úřad Ústeckého kraje požádaly o obnovu stavebního řízení pro část trasy dálnice D8 přes České středohoří v délce 4,66 km u Řehlovic.

Jde o úsek, který v srpnu 2012 jako poslední získal stavební povolení a který byl dokončen v prosinci 2016. Podle NSS se v novém stavebním řízení musejí posoudit vlivy na životní prostředí novým procesem EIA a vydat nové stavební povolení.

„Z rozsudku vyplývá, že krajský úřad v Ústí nad Labem i Ministerstvo pro místní rozvoj porušily zákon a právo veřejnosti účastnit se procesu hodnocení vlivů dálnice D8 na životní prostředí, které v roce 1996 proběhlo nezákonným způsobem, takže kvůli tomu nemá trasa dálnice žádné pravomocné územní rozhodnutí,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik předmět právního sporu, který trval pět let.

Podle NSS musí nyní krajský úřad žádosti Dětí Země o obnovu stavebního řízení pro trasu délky 4,66 km vyhovět. Pak bude následovat nový proces EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. s účastí veřejnosti a vydané závazné stanovisko bude podkladem pro nové dílčí stavební řízení. Oba procesy mohou probíhat i současně.

„Spolky proti dálnici D8 přes CHKO České středohoří podaly v letech 2003 až 2014 celkem dvacet sedm žalob, z nichž čtrnáct vyhrály. Tyto soudní spory ovšem neměly žádný významný vliv na délku přípravy a výstavby dálnice, neboť téměř všem žalobám nebyly přiznávány odkladné účinky,“ připomíná dále Patrik.

Podle něho se rozsudkem NSS opět prokázalo, jak je činnost spolků při povolování různých staveb důležitá, neboť v těchto řízeních upozorňují investora a úřady na mnohá rizika, chyby a na nezákonnosti. Spolky tímto způsobem hájí veřejné zájmy, jakými jsou ochrana přírody a životního prostředí a zákonnost rozhodování.

„Příkladem je právě dálnice D8, u níž jsme na nezákonný výběr koridoru a trasy přes sesuvné území délky asi 2 km, která navíc poškozuje krajinný ráz Českého středohoří se vzácnými organismy, upozorňovali od roku 1996. Stát si ale dálnici D8 prosadil švindlem, takže stát má dálnici a Děti Země měly pravdu,“ upozorňuje Patrik.

Dálnici D8-0805 délky 16,4 km stavělo sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., přičemž původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšila na cca 15 mld. Kč (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se posunul na 2017-8: předčasné užívání je platné do 31. 12. 2018.


* * * * * * * * * * * *


Průběh snahy Dětí Země o obnovu stavebního řízení pro 4,66 km dálnice D8-0805 u Řehlovic:

1) 12.04.2013 = Děti Země podávají žádost o obnovení stavebního řízení
2) 27.08.2013 = Ministerstvo pro místní rozvoj vytýká krajskému úřadu v Ústí nad Labem nečinnost
3) 25.09.2013 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o obnovení stavebního řízení zamítá
4) 14.10.2013 = Děti Země podávají odvolání
5) 05.03.2014 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání zamítá
6) 07.05.2014 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti MMR
7) 25.07.2017 = Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu zamítá
8) 23.02.2018 = Nejvyšší správní soud žalobu Dětí Země uznává a ruší zamítavý rozsudek krajského soudu, rozhodnutí MMR a zamítavé rozhodnutí krajského úřadu

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí správních orgánů o zamítnutí žádosti spolku Děti Země o obnovu stavebního řízení na část dálnice D8 (TZ, 23.02.2018)

Děti Země požádaly o odstranění části dálnice D8 (TZ, 22.11.2017)

Proti dálnici D8 přes České středohoří podána žaloba č. 27 (TZ, 13.05.2014)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-