-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země požádaly o odstranění části dálnice D8

22. listopadu 2017
[Ústecký kraj]

Soud v říjnu 2012 zrušil stavební povolení, ale nové stále chybí

Děti Země dne 6. listopadu 2017 požádaly odbor dopravy v Lovosicích o odstranění šesti stavebních objektů na dálnici D8-0805 z Lovosic do Řehlovic, neboť od října 2012, kdy Krajský soud v Ústí nad Labem stavební povolení zrušil, nebyly odstraněny a ani nezískaly dodatečné stavební povolení.

Další tři objekty, kterým soud zrušil v roce 2012 povolení, sice dodatečné stavební povolení získaly 30. října 2017, ale rozhodnutí není pravomocné, neboť se proti němu Děti Země dne 15. listopadu 2017 odvolaly.

„Jestliže krajský soud v říjnu 2012 zrušil stavební povolení pro devět objektů na dálnici D8, tak jsme očekávali, že dodatečné stavební povolení bude vydáno tak do šesti měsíců. Jak jsme ale zjistili, tak ŘSD ČR si samo neuvěřitelných pět let jeho vydání pro tři objekty blokovalo. Stále mu ale chybí dodatečné stavební povolení pro zbývajících šest objektů,“ popisuje peripetie se stavebním povolením předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Pokud podle Patrika získaly tři stavební objekty na dálnici D8-0805 po pěti letech obstrukcí ŘSD ČR dne 30. října 2017 nepravomocné dodatečné stavební povolení, nezbylo Dětem Země, než dne 6. listopadu 2017 požádat odbor dopravy v Lovosicích o odstranění zbývajících šesti stavebních objektů, které ani po pěti letech od zrušení stavebního povolení nejsou podle stavebního zákona a judikatury řádně povoleny.

„Odbor dopravy v Lovosicích i odbor dopravy krajského úřadu v Ústí nad Labem dosud v rozporu se zákonem tvrdí, že těch šest stavebních objektů dodatečné povolení nepotřebují, tak jsme se po pěti letech marného čekání rozhodli oficiálně požádat o jejich odstranění, neboť bez pravomocného stavebního povolení, třeba i dodatečného, nelze u nás žádnou stavbu řádně užívat,“ upřesňuje dále Patrik.

Úsek dálnice D8-0805 z Bílinky do Řehlovic získal v prosinci 2016 povolení k předčasnému užívání, které je platně do 31. prosince 2018. Děti Země a řada nezávislých odborníků toto rozhodnutí kritizují jako populistické gesto, neboť dálnice není zcela dokončená.

Stále totiž mj. za stovky miliónů korun probíhají sanační stavební práce v jižní části estakády Prackovice, která je nestabilní a ujíždí do řeky Labe.

„Od roku 1996 jsme upozorňovali na nezákonný výběr koridoru a trasy dálnice D8 přes sesuvné území v délce asi 2 km, která navíc poškozuje krajinný ráz chráněného území Českého středohoří se vzácnými organismy. Stát si ale dálnici prosadil švindlem,“ připomíná ještě Patrik, který se povolováním a výstavbou D8 zabývá 23 let.

Dálnici D8-0805 délky 16,4 km stavělo sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., přičemž původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšila na cca 15 mld. Kč (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se posunul na 2017-8: předčasné užívání je platné do 31. 12. 2018.


* * * * * * * * * * *


Průběh povolování devíti stavebních objektů (A122, A123, A124, A152, A164, A167, A221, A223 a A820) na dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice:

25. 03. 2009 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení pro 9 objektů
25. 09. 2009 = MěÚ Lovosice vydává stavební povolení
14. 10. 2009 = Děti Země posílají odvolání
02. 02. 2010 = KÚ v Ústí nad Labem rozhodnutí MěÚ Lovosice potvrzuje
19. 04. 2010 = Děti Země zasílají žalobu ke krajskému soudu
24. 10. 2012 = krajský soud rozhodnutí MěÚ i KÚ pro nezákonnost ruší
13. 11. 2012 = MěÚ Lovosice zahajuje řízení o odstranění 9 objektů
29. 04. 2013 = ŘSD ČR posílá žádost o vydání dodatečného stavebního povolení pro 9 objektů
02. 12. 2016 = ŘSD ČR posílá žádost o zúžení vydání dodatečného stavebního povolení jen pro 3 objekty (A152, A164 a A167)
25. 05. 2017 = MěÚ Lovosice řízení na odstranění 6 objektů (A122, A123, A124, A221, A223 a A820) zastavuje
30. 10. 2017 = MěÚ Lovosice vydává dodatečné stavební povolení jen pro 3 objekty (A152, A164 a A167)
06. 11. 2017 = Děti Země posílají na MěÚ Lovosice podnět k zahájení řízení o odstranění 6 objektů (A122, A123, A124, A221, A223 a A820)
15. 11. 2017 = Děti Země podávají odvolání proti vydání dodatečného stavebního povolení pro 3 objekty (A152, A164 a A167)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Zemanovo tvrzení o vydírání stále postrádá důkazy (TZ, 04.09.2017)

Ministr Ťok do června nepředložil forenzní audit o dálnici D8 (TZ, 24.07.2017)

Policie trestní oznámení Dětí Země o sesuvu na D8 odložila (TZ, 22.06.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-