-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Policie trestní oznámení Dětí Země o sesuvu na D8 odložila

22. června 2017
[Ústecký kraj]

Nejde o trestní čin, ale o náhodnou souhru nepředvídatelných událostí

Policie ČR v Praze 4 z Odboru obecné kriminality informovala Děti Země, že jejich trestní oznámení ze dne 6. června 2016 proti neznámým osobám, které mohly zavinit sesuv zeminy, jenž dne 7. června 2013 zničil 200 metrů železniční trati č. 097 a zasypal stejně dlouhou rozestavěnou část dálnice D8 v Českém středohoří, bylo odloženo, neboť nešlo o trestný čin.

Podle ní projektování i výstavba dálnice proběhly odborným a zákonným způsobem, takže sesuv a miliardová škoda je jen náhodným přírodním úkazem.

„Postupem policie jsme velmi zaskočeni, pokud příčiny sesuvu svádí na neočekávatelné přírodní podmínky a navíc ještě i na probíhající bizarní soudní spor Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty s firmou Kámen Zbraslav, která je majitelem lomu Dobkovičky, takže pokud prý nedodáme nové důvody nebo dokud neskončí tento spor, nebude už nic dělat,“ říká rozhořčeně předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země přitom loni v červnu při podání rozsáhlého trestního oznámení předložily seznam téměř třiceti osob, které by bylo vhodné vyslechnout.

Policie ovšem zřejmě nikoho nevyslechla a spokojila se jen s názory státních organizací a s obsahem několika náhodných podkladů, že viníkem je „Matka Příroda“ či lomaři.

„Zkoumání našeho trestního oznámení považujeme za fušeřinu, neboť právě při projektování a výstavbě dálnice zcela selhalo ŘSD ČR a najatí odborníci, takže k sesuvu nemuselo dojít, pokud by se postavil dlouhý tunel mimo sesuvné území, nebo kdyby se D8 stavěla podle norem a kvalitních podkladů,“ tvrdí dále Patrik, který připomíná, že jen získat od policie seznam podkladů trvalo o 2,5 měsíce déle, než povoluje zákon.

Podle něho je hlavním viníkem sesuvu celý rezort dopravy, neboť zajišťoval přípravu, povolování a výstavbu dálnice D8 a také dozor na stavbě.

Patrik proto považuje soudní spor s lomaři za zástupný, neboť má jen odvést pozornost od skutečných viníků na Ministerstvu dopravy, na ŘSD ČR v čele s Janem Kroupou či mezi projektovými a stavebními firmami. Přitom několik znaleckých posudků tvrdí, že lomaři viníky nejsou.

„Během léta chceme podat nové trestní oznámení za vznik sesuvu a zřejmě k němu přidáme další obrovské finanční škody za nestabilní estakádu Prackovice, která několik let ujíždí do Labe, takže dálnice je od svého zkušebního provozu v prosinci 2016 v jejím okolí v délce asi 3 km v jednom tahu nefunkční,“ uvádí ještě Patrik.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., přičemž původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšila na cca 15 mld. Kč (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se posunul na 2017-8: předčasné užívání je od 17. 12. 2016.


* * * * * * * * * * * *


Hlavní argumenty Policie ČR z Prahy 4 z Odboru obecné kriminality ze sdělení ze dne 13. února 2017 o odložení trestního oznámení Děti Země ze dne 6. června 2016 proti neznámým osobám, které mohly zavinit sesuv asi 500.000 m3 zeminy dne 7. červnu 2013 v CHKO České středohoří, jenž zničil železniční trať v délce asi 200 m a rozestavěnou D8 v délce asi 200 m, čímž mohlo dojít k trestnému činu obecného ohrožení, obecného ohrožení z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby či maření úkolu úřední osoby:


1. Policie ČR v Praze 4 se ztotožňuje se zjištěními SKPV, ÚO Litoměřice.

2. Zvolená varianta dálnice D8 přes rozsáhlá sesuvná území nebyla odborníky nikdy vyloučena.

3. Výstavba tunelové varianty by byla dražší a její dostavba by byla později.

4. Výstavbu zvolené varianty přes sesuvná území doprovázela potřebná technická zabezpečení.

5. Zvolená varianta dálnice D8 přes rozsáhlá sesuvná území stabilitu svahu zajistila, nikoliv že by ji zhoršila.

6. Příčinami sesuvu bylo několik nepředvídatelných faktorů, např. geologické, geomorfologické a antropogenní.

7. Názory odborníků před zahájením výstavby zvolené varianty dálnice D8 přes rozsáhlá sesuvná území byly při výstavbě zohledněny.

8. Podle státu je hlavním viníkem sesuvu majitel lomu Dobkovičky, takže ŘSD ČR a SŽDC proti němu od roku 2016 vedou soudní spor o náhradu škody. Do skončení tohoto sporu je tak zbytečné souběžné vést ještě trestní řízení.

9. Policie trestní oznámení Dětí Země velmi pečlivě vyšetřila a zjistila, že o trestní čin nejde.


Podklady ve spisu, na základě kterých Policie ČR v Praze 4 trestní oznámení odložila, přičemž konkrétní seznam podkladů, který by podle správního řádu obsahoval datum jeho vložení do spisu a jeho stručný popis neexistuje (jde tak spíše o chaotický spis):


a) trestní oznámení Dětí Země ze dne 6. 6. 2016 s 21 přílohami
b) doplnění trestního oznámení Dětí Země ze dne 29. 11. 2016 s 34 přílohami
c) doplnění trestního oznámení Dětí Země ze dne 13. 1. 2017 s 1 přílohou
d) dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení od ŘSD ČR
e) podrobné vyčíslení škody na majetku ŘSD ČR sesuvem
f) posudek č. 12/2014 VUT Brno, Fakulty stavební pro bývalého majitele lomu Dobkovičky
g) analýza příčin sesuvu na dálnici D8 od AV ČR z května 2016
h) informace o procesu hodnocení vlivů dálnice na životní prostředí od MŽP
i) spis Služby kriminální policie a vyšetřování, ÚO Litoměřice

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Děti Země za sesuv na dálnici D8 podaly trestní oznámení (TZ, 06.06.2017)

Podle profesora Jaroslava Paška sesuvy na D8 nehrozily (TZ, 25.07.2013)

Dálnici D8 ve Středohoří mohou ohrozit sesuvy (TZ, 28.12.2004)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-