-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Na územní rozhodnutí pro odsun nádraží se čeká již čtyři roky

4. ledna 2018
[Jihomoravský kraj]

Zahájení výstavby varianty „Řeka“ je stále vzdálené, tvrdí Děti Země

Ani po uplynutí více než čtyř let od podání odvolání v říjnu 2013 proti vydání územního rozhodnutí pro odsunované nádraží v Brně spolky Děti Země a Stará Osada – Židenice a jednou osobou Krajský úřad Jihočeského kraje o jejich námitkách nerozhodl.

Územní řízení bylo zahájená v prosinci 2005, takže ani po dvanácti letech odsunovaná varianta nemá definitivní rozhodnutí. Studie proveditelnosti z října 2017 přitom prokázala reálnost a výhodnost varianty s nádražím v centru s názvem „Petrov“.

„Je zřejmé, že územní řízení je komplikovanější, než si zastánci odsunu nádraží v Brně vůbec dokázali v roce 2006 připustit, takže s lehkostí tvrdili, že nové nádraží u řeky Svratky bude funkční již za šest let v září 2012. Nyní se objevuje opět virtuální termín, že prý bude hotové nejpozději za deset let v roce 2027, ačkoliv varianta „Řeka“ je jiná, než varianta, která se právě umisťuje,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho je třetí územní rozhodnutí opět vydané nezákonně, neboť například ve spise chyběl schválený krajský územní plán, závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu nebo kvalitnější hluková studie.

Úřady už ale uznaly námitku proti podjatosti primátora Brna, takže o odvolání má místo magistrátu rozhodnout Krajský úřad Jihočeského kraje. Ten ovšem odvolací řízení v září 2017 přerušil kvůli přezkumu stanoviska EIA.

„Další prosazování odsunu nádraží v Brně nemá žádné logické a odborné opodstatnění, neboť aktuální studie proveditelnosti z října 2017 prokázala, že varianta s novým moderním nádražím v centru „Petrov“ je reálná, má nejméně dvanáct let výraznou podporu občanů Brna a zachová velmi kvalitní systém MHD v Brně s velkým přestupním uzlem před stávajícím nádražím,“ upozorňuje dále Patrik.

Pro cestující veřejnost z Brna a okolí je totiž varianta „Petrov“ jasně lepší, neboť jim získá více času. Navíc pro Brno znamená úsporu nejméně 1,6 mld. Kč na investicích a také provozních nákladů za použití MHD. Tato varianta je sice investičně dražší, než varianta „Řeka“, nicméně při jejím delším provozování je ziskovější.

„Podle nás má být při rozhodování politiků nejdůležitější, aby nové nádraží zajistilo potřeby cestujících na rychlou, pohodlnou a bezpečnou železniční dopravu s efektivní návazností na unikátní systém MHD v Brně, nikoliv aby se rychle a snadno stavělo, jak často argumentují zastánci odsunu nádraží,“ uzavírá Patrik.

O variantách modernizace železničního uzlu Brna mají zastupitelé Jihomoravského kraje jednat již 15. ledna 2018 a zastupitelé Brna buď 30. ledna 2018, nebo až v únoru, neboť stále nejsou výsledky veřejného průzkumu.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh územního řízení pro odsunované nádraží během více než 12 let

1) 09.12.2005 = podání žádosti o vydání územního rozhodnutí SŽDC, s. o., a Statutárním městem Brno
2) 27.11.2006 = vydání územního rozhodnutí č. 1 stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed (141 stran, 66 podmínek)
3) 31.05.2007 = brněnský magistrát územní rozhodnutí č. 1 potvrzuje
4) 12.12.2008 = Krajský soud v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
5) 02.07.2010 = vydání územního rozhodnutí č. 2 stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed (214 stran, 59 podmínek)
6) 28.11.2011 = brněnský magistrát územní rozhodnutí č. 2 ruší a řízení vrací zpět na stavební úřad
7) 18.09.2013 = vydání územního rozhodnutí č. 3 stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed (254 stran, 61 podmínek)
8) 25.10.2013 = s námitkou podjatosti všech osob na MM Brna podávají Děti Země, spolek Stará Osada – Židenice a jeden občan odvolání, čtvrté podává ještě jedna firma
9) 06.03.2014 = KÚ JmK sděluje, že primátor Brna Roman Onderka není podjatý
10) 13.01.2015 = primátor Brna Petr Vokřál sděluje ředitelce KÚ JmK Věře Vojáčkové, že je podjatý
11) 03.02.2015 = ředitelka KÚ JmK Věra Vojáčková sděluje MMR, že je podjatá
12) 16.07.2015 = MMR ukládá KÚ Zlínského kraje rozhodnout o podjatosti primátora Brna Petra Vokřála
13) 30.07.2015 = SM Brno podává proti usnesení MMR rozklad
14) 18.12.2015 = ministryně Karla Šlechtová rozhoduje, že primátor Brna Petr Vokřál i ředitelka KÚ JmK Věra Vojáčková jsou podjatí, takže o odvolání rozhodne jiný úřad
15) 03.03.2016 = MMR usnesením pověřuje KÚ JčK rozhodnout o všech odvoláních
16) 17.06.2016 = KÚ JčK na žádost SŽDC, s. o., a SM Brna odvolací řízení do 31.08.16 přerušuje
17) 01.09.2016 = KÚ JčK na žádost SŽDC, s. o., a SM Brna odvolací řízení do 31.12.16 přerušuje
18) 02.01.2017 = KÚ JčK na žádost SŽDC, s. o., a SM Brna odvolací řízení do 31.03.17 přerušuje
19) 31.03.2017 = KÚ JčK na žádost SŽDC, s. o., a SM Brna odvolací řízení do 30.06.17 přerušuje
20) 10.07.2017 = KÚ JčK na žádost SŽDC, s. o., a SM Brna odvolací řízení do 31.08.17 přerušuje
21) 05.09.2017 = KÚ JčK na žádost SŽDC, s. o., a SM Brna odvolací řízení přerušuje do vyřízení přezkumu závazného stanoviska EIAII. Stručná historie diskusí o poloze nádraží v Brně a jeho schvalování

1987 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 1 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2002 (06.05.) = usnesení vlády č. 457 o poloze nádraží podle územního plánu Brna
2002 (04.07.) = smlouva mezi MDS, SM Brnem a JMK o financování nového nádraží

2004 (leden) = studie proveditelnosti č. 2 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně
2004 (11.03.) = zahájení sběru podpisů za referendum pro nádraží v centru
2004 (20.04.) = kritické prohlášení 19 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (1)
2004 (21.06.) = změna ÚP Brna pro výstavbu odsunutého nádraží
2004 (19.07.) = předání petice s 24.686 podpisy za referendum s volbami do JmK
2004 (09.10.) = místní referendum č. 1 o poloze nádraží (25 % účast, 86 % pro nádraží v centru= 67.440 voličů)
2004 (15.-16. 10.) = volby do zastupitelstva JmK

2005 (13.01.) = stanovisko SEA pro odsun nádraží: 4 varianty
2005 (14.10.) = stanovisko EIA pro odsun nádraží: 1 varianta
2005 (09.12.) = zahájení územního řízení pro odsunuté nádraží (1. etapa = 20,4 mld. Kč)

2006 (duben) = dostavba odsunutého nádraží podle plánu Brna má být v září 2012
2006 (listopad) = studie proveditelnosti č. 3 (aktualizace č. 2) ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2007 (březen) = studie OK NvC a externích expertů o nádraží v centru u Nových Sadů
2007 (září) = multikriteriální analýza o výhodnosti nádraží v centru, než odsunutém
2007 (říjen) = kritický expertní posudek CDV o odsunutém nádraží
2007 (01.11.) = kritické prohlášení 30 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (2)

2008 (12.12.) = Krajský soud v Brně ruší územní rozhodnutí č. 1 (žalobci: 2 občanská sdružení a 13 osob)

2011 (březen) = studie proveditelnosti č. 2 pro SJ kolejový diametr
2011 (září) = urbanistická a architektonická studie o nádraží v centru
2011 (listopad) = finanční studie o modernizaci nádraží v centru v 1. etapě za 10 mld. Kč

2011 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 4 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2012 (leden) = kritické prohlášení 27 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (3)
2012 (30.09.) = termín dostavby odsunutého nádraží podle plánu Brna z dubna 2006
2012 (květen) = zahájení prací na dopracování varianty odsunuté a v centru pro studii proveditelnosti č. 5
2013 (18.09.) = vydání územního rozhodnutí č. 3
2013 (25.10.) = odvolání proti územnímu rozhodnutí č. 3, o němž má rozhodnout Magistrát města Brna
2014 (21.01.) = zahájení sběru podpisů za referendum č. 2 o nádraží
2014 (březen) = dokončení prací na dopracování varianty odsunuté a v centru pro studii proveditelnosti č. 5
2014 (01.08.) = předání petice s 21.083 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014
2014 (01.09.) = předání petice s dalšími 5.813 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014
2014 (17.10.) = Krajský soud v Brně prohlašuje návrh na vyhlášení referenda č. 2 za bezvadný
2014 (22.10.) = Rada města Brna doporučuje svolat referendum č. 2 na sobotu 24. 1. 2015 od 8 do 22 hodin
2014 (25.11.) = Zastupitelstvo města Brna vyhlašuje referendum č. 2 společně s volbami do zastupitelstva JmK

2015 (20.05.) = smlouva mezi SŽDC, s. o., a firmami SUDOP Brno, s.r.o., Moravia Consult Olomouc, a.s., a AF-CityPlan, s.r.o., o vypracování studie proveditelnosti č. 5 o nádraží v Brně (vyřazenou firmou je HELIKA, a. s.)
2015 (červen) = kritické prohlášení 24 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (4)

2016 (září) = stanovisko 6 autorů varianty „Pod Petrovem“, že jde o jednu z variant nádraží v centru
2015 (04.10.) = kritické prohlášení 32 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (5)
2016 (07.-08.10) = volby do zastupitelstva JmK společně s referendem č. 2 o poloze nádraží a o způsobu výběru varianty (24 % účast, 81 % pro nádraží v centru= 59.211 voličů)

2017 (05.09.) = KÚ JčK odvolací řízení o územním rozhodnutí č. 3 přerušuje do výsledku přezkumu stanoviska EIA
2017 (31.10.) = SŽDC, s. p., předává studii proveditelnosti č. 5 Brnu, JmK, SFDI, MD a JASPERS k vyjádření

2018 (15.01.) = zastupitelé JmK mají rozhodnout o variantě nádraží: doporučující, přijatelná, nedoporučující
2018 (30.01.) = zastupitelé Brna mají rozhodnout o variantě nádraží: doporučující, přijatelná, nedoporučující


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Vlaky se v Brně vrátily od „řeky“ zpět do centra (TZ, 11.09.2017)

Hašek zřejmě lhal o nákladech za odsun nádraží (TZ, 10.10.2016)

Územní rozhodnutí pro odsun nádraží je stále nepravomocné (TZ, 18.09.2016)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-