-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Územní rozhodnutí pro odsun nádraží je stále nepravomocné

18. září 2016
[Jihomoravský kraj]

Stát za stavbu utratil již 600 miliónů korun, Brno v letech 2010-4 kolem 15 miliónů korun

Dnes uplynuly přesně tři roky, kdy stavební úřad ÚMČ Brno-střed na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, s. o., a Statutárního města Brna ze dne 9. prosince 2005 vydal třetí územní rozhodnutí pro odsunované nádraží.

Ovšem ani po těchto třech letech není pravomocné, neboť úřady i žadatelé si stále nevědí rady s odvoláními Dětí Země, spolku Židenice – Stará Osada a jedné osoby. O odvolání má místo magistrátu rozhodnout Krajský úřad Jihočeského kraje, který ale odvolací řízení do konce roku přerušil.

„Je zřejmé, že úřady mají s našimi odvoláními stále potíže, neboť to první v roce 2008 uznal krajský soud, druhé v roce 2011 raději sám brněnský magistrát a to třetí není vyřešené ani po třech letech od jeho podání v říjnu 2013. Projekt odsunu nádraží je totiž od počátku technicky vadný, neboť se musí stále opravovat, aby byl v souladu se zákonem,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho je třetí územní rozhodnutí opět vydané nezákonně, neboť například ve spise chyběl schválený krajský územní plán, závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu nebo kvalitnější hluková studie.

Úřady už ale uznaly námitku proti podjatosti primátora Brna, takže o odvolání má místo magistrátu rozhodnout Krajský úřad Jihočeského kraje. Ten ale musel odvolací řízení na žádost obou investorů do konce roku přerušit.

„Jsme rádi, že o odvolání nebude rozhodovat magistrát, protože jsme měli silné podezření, že o stavbě rozhodují spíše politické a lobbyistické tlaky, než české zákony. Město Brno totiž za vlády ČSSD a ODS od listopadu 2010 do listopadu 2014 za odsun nádraží utratilo kolem 15 miliónů korun,“ upozorňuje dále Patrik, který ještě připomíná, že stát za přípravu odsunutého nádraží utratil asi již 600 miliónů korun.

V červnu 2014 si dokonce tehdejší vedení Brna v čele s primátorem Romanem Onderkou a s náměstkem Robertem Kotzianem (ODS) objednalo od advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, s. r. o., právní analýzu, podle které by mělo být územní rozhodnutí bez problému potvrzené.

Zřejmé se ale mýlí, pokud stále pravomocné územní rozhodnutí neexistuje. Podle odhadu Dětí Země stála tato analýza asi 900 tisíc korun.

„Velkou nadějí na prosazení nádraží v centru je pro nás referendum o jeho poloze a o způsobu výběru variant otevřenými návrhovými soutěžemi, které proběhne ve dnech 7. až 8. října 2016,“ uzavírá Patrik, který připomíná, že v říjnu 2004 přišlo k prvnímu referendu 25 % voličů, z nichž 86 % bylo proti odsunu nádraží.


* * * * * * * * * *


I. Průběh územního řízení pro odsunované nádraží během téměř 11 let:

1) 09.12.2005 = podání žádosti o vydání územního rozhodnutí SŽDC, s. o., a Statutárním městem Brno
2) 27.11.2006 = vydání územního rozhodnutí č. 1 stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed (141 stran, 66 podmínek)
3) 31.05.2007 = brněnský magistrát územní rozhodnutí č. 1 potvrzuje
4) 12.12.2008 = Krajský soud v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
5) 02.07.2010 = vydání územního rozhodnutí č. 2 stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed (214 stran, 59 podmínek)
6) 28.11.2011 = brněnský magistrát územní rozhodnutí č. 2 ruší a řízení vrací zpět na stavební úřad
7) 18.09.2013 = vydání územního rozhodnutí č. 3 stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed (254 stran, 61 podmínek)
8) 25.10.2013 = s námitkou podjatosti všech osob na MM Brna podávají Děti Země, spolek Stará Osada – Židenice a jeden občan odvolání, čtvrté podává ještě jedna firma
9) 06.03.2014 = KÚ JmK sděluje, že primátor Brna Roman Onderka není podjatý
10) 13.01.2015 = primátor Brna Petr Vokřál sděluje ředitelce KÚ JmK Věře Vojáčkové, že je podjatý
11) 03.02.2015 = ředitelka KÚ JmK Věra Vojáčková sděluje MMR, že je podjatá
12) 16.07.2015 = MMR ukládá KÚ Zlínského kraje rozhodnout o podjatosti primátora Brna Petra Vokřála
13) 30.07.2015 = SM Brno podává proti usnesení MMR rozklad
14) 18.12.2015 = ministryně Karla Šlechtová rozhoduje, že primátor Brna Petr Vokřál i ředitelka KÚ JmK Věra Vojáčková jsou podjatí, takže o odvolání rozhodne jiný úřad
15) 03.03.2016 = MMR usnesením pověřuje KÚ JčK rozhodnout o všech odvoláních
16) 17.06.2016 = KÚ JčK na žádost SŽDC, s. o., a SM Brna odvolací řízení do 31.08.16 přerušuje
17) 01.09.2016 = KÚ JčK na žádost SŽDC, s. o., a SM Brna odvolací řízení do 31.12.16 přerušuje


II. Výtah z činnosti advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, s. r. o., za období červen až listopad 2014 za 1,94 milionu korun podle smlouvy s městem Brna ze dne 27. června 2014:


Právní rady (odhadem za 940 tisíc Kč) o odvoláních proti územnímu rozhodnutí ze dne 18. září 2013:

1) analýza rizika systémové podjatosti zaměstnanců magistrátu a města Brna, včetně rešerše judikatury a návrhu dalšího postupu
2) analýza rizik způsobu řešení podaných odvolání
3) analýza změny odvolacího orgánu místo magistrátu Brna
4) analýza a příprava stanoviska proti všem odvoláním, včetně rešerše judikatury


Právní rady (odhadem za 1 mil. Kč) o místním referendu o poloze nádraží v Brně:

1) příprava dopisu zástupci přípravného výboru za vyhlášení referenda
2) revize vyjádření magistrátu k žalobě přípravného výboru o kvalitě návrhu
3) příprava vyjádření města Brna k třetímu soudnímu sporu o kvalitě návrhu
4) příprava vyjádření města Brna ke dvěma kasačním stížnostem přípravného výboru
5) analýza judikatury o místním referendu
6) analýza třetího rozsudku krajského soudu o tom, že návrh je bezvadný
7) analýza rozhodnutí NSS o námitce podjatosti
8) analýza o navržených dvou otázkách referenda (Děti Země ji mají k dispozici)
9) analýza o možnosti doplnit návrh o nový termín konání referenda (Děti Země ji mají k dispozici)


III. Stručná historie diskusí o poloze nádraží v Brně a jeho schvalování


1987 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 1 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2002 (06.05.) = usnesení vlády č. 457 o poloze nádraží podle územního plánu Brna

2002 (04.07.) = smlouva mezi MDS, SM Brnem a JMK o financování nového nádraží

2004 (leden) = studie proveditelnosti č. 2 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2004 (11.03.) = zahájení sběru podpisů za referendum pro nádraží v centru

2004 (20.04.) = kritické prohlášení 19 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (1)

2004 (21.06.) = změna ÚP Brna pro výstavbu odsunutého nádraží

2004 (19.07.) = předání petice s 24.686 podpisy za referendum s volbami do JmK

2004 (09.10.) = místní referendum č. 1 o poloze nádraží (25 % účast / 86 % pro nádraží v centru= 67.440 voličů)

2004 (15.-16. 10.) = volby do zastupitelstva JmK

2005 (13.01.) = stanovisko SEA pro odsun nádraží: 4 varianty

2005 (14.10.) = stanovisko EIA pro odsun nádraží: 1 varianta

2005 (09.12.) = zahájení územního řízení pro odsunuté nádraží (1. etapa = 20,4 mld. Kč)

2006 (duben) = dostavba odsunutého nádraží podle plánu Brna má být v září 2012

2006 (listopad) = studie proveditelnosti č. 3 (aktualizace č. 2) ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2007 (březen) = studie OK NvC a externích expertů o nádraží v centru u Nových Sadů

2007 (září) = multikriteriální analýza o výhodnosti nádraží v centru, než odsunutém

2007 (říjen) = kritický expertní posudek CDV o odsunutém nádraží

2007 (01.11.) = kritické prohlášení 30 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (2)

2008 (12.12.) = Krajský soud v Brně ruší územní rozhodnutí č. 1 (žalobci: 2 občanská sdružení a 13 osob)

2011 (březen) = studie proveditelnosti č. 2 pro SJ kolejový diametr

2011 (září) = urbanistická a architektonická studie o nádraží v centru

2011 (listopad) = finanční studie o modernizaci nádraží v centru v 1. etapě za 10 mld. Kč

2011 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 4 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2012 (leden) = kritické prohlášení 27 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (3)

2012 (30.09.) = termín dostavby odsunutého nádraží podle plánu Brna z dubna 2006

2012 (květen) = zahájení prací na dopracování varianty odsunuté a v centru pro studii proveditelnosti č. 5

2013 (18.09.) = vydání územního rozhodnutí č. 3

2013 (25.10.) = odvolání proti územnímu rozhodnutí č. 3, o němž má rozhodnout Magistrát města Brna

2014 (21.01.) = zahájení sběru podpisů za referendum č. 2 o nádraží

2014 (březen) = dokončení prací na dopracování varianty odsunuté a v centru pro studii proveditelnosti č. 5

2014 (01.08.) = předání petice s 21.083 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014

2014 (01.09.) = předání petice s dalšími 5.813 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014

2014 (17.10.) = Krajský soud v Brně prohlašuje návrh na vyhlášení referenda č. 2 za bezvadný

2014 (22.10.) = Rada města Brna doporučuje svolat referendum č. 2 na sobotu 24. 1. 2015 od 8 do 22 hodin

2014 (25.11.) = Zastupitelstvo města Brna vyhlašuje referendum č. 2 společně s volbami do zastupitelstva JmK

2015 (20.05.) = smlouva mezi SŽDC, s. o., a firmami SUDOP Brno, s.r.o., Moravia Consult Olomouc, a.s., a AF-CityPlan, s.r.o., o vypracování studie proveditelnosti č. 5 o nádraží v Brně (vyřazenou firmou je HELIKA, a. s.)

2016 (červen) = kritické prohlášení 24 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (4)

2016 (07.-08.10) = volby do zastupitelstva JmK spolu s referendem č. 2 o poloze nádraží a o způsobu výběru varianty

2016 (31.12.) = ukončení přerušení odvolacího řízení, které rozhodne o odvolání proti územnímu rozhodnutí č. 3

2017 (červen?) = termín dokončení studie proveditelnosti č. 5 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně (?)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

O umístění nádraží v Brně má rozhodnout Krajský úřad Jihočeského kraje (TZ, 21.03.2016)

Pátá studie proveditelnosti o poloze nádraží je opět riziková (TZ, 08.06.2015)

Brno v boji proti referendu o nádraží utratilo milion korun, (TZ, 22.12.2014)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-