-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Rozkladové řízení o dálnici D1106 stále bez výsledku

20. listopadu 2017
[Královehradecký kraj]

Ministr dopravy Dan Ťok nezvládá zákonné lhůty

Ani po uplynutí čtyř a půl měsíců od podání rozkladu Dětí Země dne 3. července 2017 proti dálnici D1106.1 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem není zřejmý žádný výsledek. Podle zákonných lhůt by mělo být o něm rozhodnuto asi do čtyř měsíců.

Přitom ministr Dan Ťok na své tiskové konferenci dne 27. července 2017 tvrdil, že rozklad neobsahuje žádné připomínky na ochranu přírody, takže jeho rychlé zamítnutí by se dalo očekávat. Navazující úsek D1106.2 do Smiřic na stavební povolení stále ještě čeká.

„Jak je zřejmé, tak s dodržováním lhůt si Ministerstvo dopravy v čele s ministrem Ťokem nijak neláme hlavu, ačkoliv bych očekával, že se u této prioritní dálnice, důrazně zasadí, aby vyřízení našich připomínek k závazným stanoviskům trvalo měsíc a za další měsíc by pak rozkladová komise vydala své rozhodnutí,“ diví se předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který připomíná, že zahájení výstavby dálnice D1106.1 do konce roku, jak slibovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, bylo zcela nereálné, neboť až nyní byla vybrána stavební firma.

Děti Země v rozkladu žádají hlavně přezkum asi patnácti závazných stanovisek, přičemž do tří z nich navrhují doplnit nové podmínky, které lépe ochrání životní prostředí a přírodu během výstavby dálnice. Týká se to i závazného stanoviska EIA, které MŽP vydalo bez účasti veřejnosti, což je podle Dětí Země závažná chyba.

Ministerstvo dopravy o podání rozkladu Dětí Země a ještě dvou majitelek pozemků 3. července 2017 oznámilo účastníkům stavebního řízení až 20. července 2017, takže pak až za další měsíc mělo kompletní spis. Ačkoliv dva měsíce na vyřízení námitek uplynuly již 20. října 2017, tak výsledek je stále v nedohlednu.

„Podle našich zkušeností délku správního řízení z poloviny ovlivňují správní orgány, které nerespektují zákonné lhůty, a téměř z druhé poloviny pak investoři, jejichž žádosti o vydání rozhodnutí nejsou v pořádku, takže se musejí doplňovat. Účastníci řízení tak délku správních řízení ovlivňují nepatrně,“ připomíná dále Patrik.

Příkladem je kromě dálnice D1106.1 také stavební řízení pro navazující úsek D1106.2 do Smiřic, které začalo v červnu 2016, ale ani po uplynutí téměř jednoho a půl roku nebylo stavební povolení vydáno. Přitom Děti Země do řízení nepředložily žádné námitky a jen trpělivě čekají na rozhodnutí ministerstva.

Ještě větší „časové“ problémy má dálnice D1107 ze Smiřic do Jaroměře, u které stavební řízení začalo v prosinci 2013, tj. před téměř čtyřmi lety. Podle Dětí Země lze stavební povolení očekávat spíše až příští rok.


* * * * * * * * * *


Průběh dvou stavebních řízení pro dálnici D1106 Hradec Králové – Smiřice


1) Dálnice D1106.1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem

12.05.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení řízení veřejnosti
04.04.2017 = ústní jednání
01.06.2017 = MD vydává stavební povolení
03.07.2017 = Děti Země a dvě majitelky pozemků z Dolan podávají rozklad
20.07.2017 = MD sděluje, že do 20.08.17 lze k oběma rozkladům zaslat vyjádření
23.10.2017 = MD sděluje, že odvolací řízení je přerušené do doby získání stanovisek jiných úřadů

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu ve svém rozkladu ze dne 3. 7. 2017 žádají následující:
- změnit podmínku č. 24 stavebního povolení, která se týká hlučnosti při výstavbě dálnice
- přezkoumat zákonnost všech závazných stanovisek, aby bylo prokazatelné, že jsou vydána podle zákona
- v závazném stanovisku na ochranu zdraví dopracovat hlukovou studii a doplnit dvě nové podmínky
- v závazném stanovisku na ochranu významných krajinných prvků změnit jednu podmínku o kácení dřevin a doplnit čtyři nové podmínky
- v závazném stanovisku EIA (o hodnocení vlivů dálnice na životní prostředí) změnit čtyři podmínky, přičemž jeho vydání je problematické, neboť neproběhlo řádným procesem EIA s účastí veřejnosti


2) Dálnice D1106.2 Předměřice nad Labem – Smiřice

13.06.2016 = ŘSD ČR podává žádost
02.03.2017 = MD oznamuje zahájení řízení veřejnosti
04.04.2017 = ústní jednání
11.08.2017 = MD sděluje, že do 10.09.17 lze zaslat námitky ke shromážděným podkladům
25.10.2017 = MD sděluje, že do 14.11.17 lze zaslat námitky k dalším shromážděným podkladům


Průběh stavebního řízení pro dálnici D1107 Smiřice – Jaroměř


06.12.2013 = ŘSD ČR podává žádost
10.03.2015 = ústní jednání
02.11.2017 = MD sděluje, že do 24.11.17 lze zaslat námitky ke shromážděným podkladům
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Dálnice D11: ještě stále nelze v ČR řídit spolky jako firmu! (stanovisko DZ k tiskové konferenci dne 27. 7. 2017 ministra dopravy Dana Ťoka, 23.08.2017)

Dálnice D1106.2 čeká na stavební povolení už čtrnáct měsíců (TZ, 15.08.2017)

Ministr Dan Ťok: Děti Země účelově blokují výstavbu bezpečnějších dálnic a škodí lidem (TZ, 27.07.2017)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-