-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
-
-
www.detizeme.cz >  > kampaň
OK

Referendum o výši jízdného v plzeňské MHD [kampaň skončena]


V říjnu 2003 rozhodla Rada města Plzně o zvýšení ceny jízdného v plzeňské MHD z 8 na 12 Kč za jednotlivou nepřestupní jízdenku (zvýšení ceny o 50%!) a zdražení všech druhů předplatného jízdného o 30%. Toto rozhodnutí by způsobilo další nárůst automobilové dopravy v již nyní zahlcené Plzni a s ním spojené zhoršení životního prostředí (nárůst hluku, emisí...). V červenci 2002 slíbil primátor Jiří Šneberger zavedení přestupného jízdného, to však dodnes není, ani se nepřipravuje.

Děti Země v reakci na toto zdražení zahájily kampaň za vyhlášení místního referenda s těmito otázkami:

1. Souhlasíte s tím, aby město Plzeň jako jediný akcionář společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., rozhodlo, že nejpozději od 1.7.2004 budou platit ceny jízdného platné v roce 2003?* ANO/NE

2. Souhlasíte s tím, aby město Plzeň jako jediný akcionář společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., nejpozději do konce roku 2004 zavedlo jednorázové přestupné jízdné v ceně maximálně 12 Kč? ANO/NE

3. Souhlasíte s tím, aby se snižovala četnost spojů Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.? ANO/NE

[* Ceny jízdného PMDP v roce 2003: Jednorázová plnocenná 8 Kč (zlevněná 4 Kč), jednodenní 40 Kč, měsíční 270 Kč (110 Kč), čtvrtletní 760 Kč (300 Kč), pololetní 1400 Kč (560 Kč), roční 2380 Kč (1080 Kč).]

Na začátku roku 2004 shromáždili po dvouměsíčním úsilí dobrovolníci plzeňské pobočky Dětí Země 14.750 podpisů pod návrh na vyhlášení referenda. Ty měly podle zákona o místním referendu stačit na vyhlášení lidového hlasování. 30. ledna byl tento návrh podán Magistrátu. Ten okolo tří tisíc podpisů vyřadil kvůli formálním nedostatkům - nejčastěji se osobní údaje podporovatelů neshodovaly s údaji z databáze obyvatelstva. K té však nemá veřejnost přístup, a proto tyto informace nelze ověřit. Během magistrátem stanovené desetidenní lhůty nebylo možné více než dva tisíce podpisů opravit.

Děti Země poté oslovily zastupitelstvo města Plzně se žádostí, aby přihlédli k množství lidí podporujících referendum a vyhlásilo ho z vlastní vůle. Svůj vztah k názoru občanů demonstrovali plzeňští zastupitelé ukázkově: nejen, že nikdo nehlasoval pro referendum, ale ani jediný ze zastupitelů nebyl dokonce ochoten hlasování navrhnout.

Podrobnější informace naleznete v tiskových zprávách níže.

P O B O Č K Y zapojené do kampaně:
Děti Země - Plzeň 
-
Související akce Nyní nemáme související akce

Kalendář akcíVŠECHNY AKCE
-
Související dokumenty
 Článek z MF Dnes 6.11.2003
 Článek z MF Dnes 7.11.2003

Související odkazy
O místním referendu

Společnost pro veřejnou dopravu
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-