-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Podzemní stanice SJ kolejového diametru v Brně je umístěna

20. července 2020
[Jihomoravský kraj]

Územní řízení probíhalo více než osm a půl roku

Stavební úřad ÚMČ Brno-střed svým rozhodnutím ze dne 2. března 2020 po více než osmi a půl letech od podání žádosti v srpnu 2011 Jihomoravským krajem vydal rozhodnutí o umístění podzemní stanice Severojižního kolejového diametru v Brně dlouhé 550 metrů pod budoucím odsunutým železničním osobním nádražím.

Řízení bylo přitom devětkrát přerušené, neboť žádost nebyla úplná. Podle Dětí Země jde o další důkaz, že za délku správních řízení spolky nemohou, neboť hlavním viníkem je často investor.

„Opakovaná tvrzení vlády, včetně ministryně pro místní rozvoj a Ropáka 2019 Kláry Dostálové, že hlavní příčinou značné délky povolování staveb u nás je aktivní účast spolků, nevycházejí ze žádných objektivních odborných analýz, neboť problém bývá často v nedostatečnosti žádosti, jak dokládá i toto řízení o umístění tří podzemních částí kolejišť stanice diametru,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který doplňuje, že ze spolků byly účastníky řízení Děti Země a Židenice pro občany, přičemž námitky a ani odvolání nikdo nepodal.

Podle Dětí Země by ani abnormálně rychle připravovaný nový stavební zákon, který Dostálová vehementně prosazuje a za který získala titul Ropák 2019, toto územní řízení délky téměř devíti let jen stěží zkrátil. Podle tohoto nového zákona se přitom mají všechna povolovací řízení změnit na jedno, které by trvalo nanejvýš rok.

Mezi dvaceti podmínkami rozhodnutí, které je od 10. dubna 2020 pravomocné, jsou např. tyto: vypracovat podrobnou hlukovou studii, výrazně omezit prašnost při výstavbě, vyřešit vytěžený materiál, zhotovit povodňové plány během výstavby a při provozování stanice, neboť stavba se nachází v záplavovém území, atd.

Podle studie proveditelnosti z března 2011 by měla nově postavená železniční trať v podobě Severojižního kolejového diametru propojit Řečkovice, odsunuté osobní nádraží a Chrlice, a to hlavně podzemní tratí. Do budoucna se ovšem počítá s přepravou osob z Tišnova do Křenovic.

Celkové stavební náklady na realizaci SJKD mají být 22,3 miliard korun a dalších 1,4 miliardy korun tvoří vlaková souprava. Výstavba měla probíhat v letech 2021 až 2030 s tím, že s prvním úsekem z Moravského náměstí do Chrlic se mělo začít do roku 2025.

„Ještě před tím se ale mělo v letech 2014 až 2016 za asi 1,1 miliardu korun pod budoucí stanicí odsunutého osobního nádraží postavit podzemní kolejiště dlouhé 550 metrů s nástupištěm délky 100 metrů, což se Jihomoravskému kraji s hejtmany Haškem a Šimkem v čele prokazatelně nepovedlo,“ připomíná dále Patrik.

Územní rozhodnutí pro odsunované nádraží ze září 2013 potvrdil Krajský úřad Jihočeského kraje v prosinci 2018, přičemž podle studie proveditelnosti z října 2017 by se nové nádraží mohlo stavět v letech 2020 až 2026. Podle Patrika šlo ze strany „odsunovačů“ o čirou demagogii. Územní řízení pro nové nádraží trvalo třináct let.


* * * * * * * * * *


I. Průběh umisťování stavby „Přestavba železničního uzlu Brno – Zajištění průchodu Severojižního kolejového diametru prostorem nového hlavního nádraží“ (2011 až 2020: 8,6 let)


15.08.2011 = Jihomoravský kraj podává žádost o vydání územního rozhodnutí
31.08.2011 = ÚMČ Brno-střed oznamuje zahájení územního řízení
07.09.2011 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 30.09.2012 přerušuje (1)
01.10.2012 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 30.04.2013 přerušuje (2)
09.05.2013 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 31.12.2013 přerušuje (3)
07.01.2014 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 31.12.2014 přerušuje (4)
??.??.2015 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 31.12.2015 přerušuje (5)
??.??.2016 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 31.12.2016 přerušuje (6)
??.??.2017 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 31.12.2017 přerušuje (7)
20.12.2017 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 31.12.2018 přerušuje (8)
16.01.2019 = ÚMČ Brno-střed usnesením územní řízení zastavuje
01.02.2019 = Jihomoravský kraj proti usnesení o zastavení řízení podává odvolání
26.04.2019 = MM Brna usnesení o zastavení ruší a věc vrací k dalšímu řízení
17.07.2019 = ÚMČ Brno-střed územní řízení do 31.10.2019 přerušuje (9)
30.10.2019 = Jihomoravský kraj žádost doplňuje
10.01.2020 = ÚMČ Brno-střed oznamuje zahájení územního řízení
20.02.2020 = probíhá ústní jednání
02.03.2020 = ÚMČ Brno-střed vydává územní rozhodnutí, které 10. dubna 2020 nabylo právní moci


II. Průběh povolování nového odsunutého nádraží v Brně v letech 2002 až 2018


06.05.2002 = usnesení vlády č. 457 o poloze nádraží podle územního plánu Brna
04.07.2002 = smlouva mezi MDS, SM Brnem a JmK o financování nového nádraží
21.06.2004 = změna ÚP Brna pro výstavbu odsunutého nádraží
13.01.2005 = stanovisko SEA pro odsun nádraží: 4 varianty
14.10.2005 = stanovisko EIA pro odsun nádraží: 1 varianta
09.12.2005 = zahájení územního řízení pro odsunuté nádraží (1. etapa = 20,4 mld. Kč)
30.09.2012 = termín dostavby odsunutého nádraží podle plánu Brna z dubna 2006
31.10.2017 = SŽDC, s. o., předává studii proveditelnosti SM Brna, JmK, SFDI, MD a JASPERS k vyjádření
15.01.2018 = zastupitelé JmK doporučují variantu Ac
27.02.2018 = zastupitelé Brna doporučují variantu Ac s výstavbou Severojižního kolejového diametru
30.05.2018 = Centrální komise Ministerstva dopravy doporučuje variantu Ab za cca 43 mld. Kč bez SJKD
10.07.2018 = česká vláda doporučuje odsun nádraží ve variantě Ab za cca 43 mld. Kč bez SJKD
10.12.2018 = Krajský úřad Jihočeského kraje potvrzuje vydání územního rozhodnutí ze dne 18.09.2013
??.??.2020 = odhadovaný termín zahájení výstavby odsunutého nádraží podle studie proveditelnosti z 10/2017


III. Průběh řízení o kácení 476 ks dřevin na místě odstavného nádraží (2007 až 2019: 12,5 roku)


24.05.2007 = SŽDC, s. o., podává žádost o vykácení 476 ks dřevin
28.01.2009 = Krajský soud v Brně žalobu č. 1 DZ uznává a ruší žalované rozhodnutí = spis. zn. 31 Ca 221/2007
28.06.2012 = Krajský soud v Brně žalobu č. 2 DZ uznává a ruší žalované rozhodnutí = spis. zn. 31 A 5/2010
01.03.2013 = MM Brna ruší rozhodnutí č. 2 ÚMČ Brno-jih
31.07.2013 = MM Brna ruší rozhodnutí č. 3 ÚMČ Brno-jih
26.05.2016 = Krajský soud v Brně žalobu SŽDC uznává a ruší žalované rozhodnutí = spis. zn. 29 A 22/2014
17.04.2019 = Krajský soud v Brně žalobu č. 3 DZ uznává a ruší žalované rozhodnutí = spis. zn. 29 A 58/2017
22.08.2019 = ÚMČ Brno-jih ukládá vysadit 480 ks dřevin, přičemž zohledňuje již vysázených 408 ks dřevin
07.09.2019 = Děti Země podávání odvolání č. 7
11.11.2019 = MM Brna odvolání č. 7 Dětí Země zamítá a rozhodnutí ÚMČ Brno-jih potvrzuje

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Letos by se mohlo začít stavět odsunuté nádraží v Brně (TZ, 03.02.2020)

Již osm let trvá územní řízení pro SJ kolejový diametr v Brně (TZ, 20.08.2019)

Děti Země potřetí vyhrály soudní spor o kácení dřevin v Brně (TZ, 16.05.2019)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-