-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Letos by se mohlo začít stavět odsunuté nádraží v Brně

3. února 2020
[Jihomoravský kraj]

Podle plánů Brna z dubna 2004 mělo být ale zprovozněné již v září 2012

Letos by se v Brně konečně mohlo začít stavět odsunuté nádraží za asi 43 miliard korun ve variantě Ab, kterou vláda schválila v červenci 2018.

Vyplývá to ze studie proveditelnosti z října 2017 a z veřejného prohlášení městského architekta Michala Sedláčka z 9. ledna 2018. Dokončení nádraží se předpokládá v roce 2026.

Vláda, město Brno i Jihomoravský kraj přitom před dvěma lety zamítly variantu s novým nádražím v centru, neboť by výstavba začala až v roce 2026 či dokonce později a bylo by dražší.

Děti Země upozorňují, že tato varianta je pro Brno investičně levnější a zároveň má vyšší ekonomické přínosy.

„Tvrzení studie proveditelnosti i architekta Sedláčka, že by se mohlo letos začít odsunuté nádraží v Brně stavět, se nám ihned zdálo jako silně spekulativní. Stavba má sice od prosince 2018 pravomocné územní rozhodnutí, ale neslyšeli jsme, že by už měla stavební povolení a měla v rozpočtu vyčleněné peníze. Z tohoto pohledu jsou taková tvrzení spíše jen účelovou manipulací veřejného mínění,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Patrik připomíná, že po zveřejnění studie proveditelnosti se dvěma variantami nádraží na konci roku 2017 začaly v Brně velké odborné, politické i mediální diskuse, kterou z nich zvolit.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 15. ledna 2018 schválilo odsun nádraží ve variantě Ac za 45 mld. Kč. Zastupitelstvo Brna pak dne 27. února 2018 bylo sice také pro variantu Ac s výstavbou Severojižního kolejového diametru, ale nevyloučilo i nádraží v centru s variantu B1b za 48 mld. Kč.

Vláda pak 10. července 2018 prosadila variantu Ab, ale bez SJKD.

Politici se přitom opírali nejen o studii proveditelnosti, ale i o doporučení Kanceláře architekta města, které na tiskové konferenci dne 9. ledna 2018 hájil architekt Michal Sedláček takto: „Stavba nádraží u řeky může začít už v roce 2020 a je v souladu s platným Územním plánem města Brna. Začátek stavby pod Petrovem odhaduje studie proveditelnosti na rok 2026, to ale není jisté. Petrov totiž vyžaduje vypracování nového územního plánu, vydání územního rozhodnutí a dalších povolení, to je proces nejméně na dalších deset až patnáct let.“

Architekt Sedláček pak v únoru a v březnu 2018 na osmi místech Brna uspořádal besedy pro veřejnost, na nichž výsledky studie proveditelnosti podpořil jako kvalitní, ale současně je i zpochybnil jako nekvalitní.

„Pan Sedláček na těch besedách s občany předvedl falešnou hru, neboť když se mu to hodilo, tak výsledky studie proveditelnosti považoval za svaté a když ne, tak je zpochybnil. Například odsunuté nádraží se mohlo reálně začít stavět v roce 2020, kdežto nádraží v centru se v roce 2026 začít stavět údajně nemohlo, takže svévolně šířil rok 2028. Tohle vůbec nebyl korektní přístup,“ upozorňuje Patrik, který ještě připomíná, že magistrát Brna v dubnu 2006 tvrdil, že odsunuté nádraží bude zprovozněno v září 2012, což se ale nestalo.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh územního řízení pro odsunované nádraží (9. prosinec 2005 – 10. prosinec 2018)


09.12.2005 = SŽDC a SMB podávají žádost o vydání územního rozhodnutí
27.11.2006 = stavební úřad vydává územní rozhodnutí č. 1
29.12.2006 = Děti Země a další účastníci řízení podávají odvolání
31.05.2007 = Magistrát města Brna všechna odvolání zamítá
15.08.2007 = Děti Země, další spolek a 13 osob podávají žalobu ke Krajskému soudu v Brně
12.12.2008 = Krajský soud v Brně svým rozsudkem ruší prvostupňové i žalované rozhodnutí
02.07.2010 = stavební úřad vydává územního rozhodnutí č. 2
09.08.2010 = Děti Země a další účastníci řízení podávají odvolání
28.11.2011 = Magistrát města Brna územní rozhodnutí č. 2 ruší
18.09.2013 = stavební úřad vydává územní rozhodnutí č. 3
25.10.2013 = Děti Země a další účastníci řízení podávají odvolání
10.12.2018 = Krajský úřad Ú JčK odvolání zamítá, takže územní rozhodnutí se stává pravomocnýmII. Stručná historie diskusí o poloze nádraží v Brně a jeho schvalování (1987 – 2018)


1987 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 1 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2002 (06.05.) = usnesení vlády č. 457 o poloze nádraží podle územního plánu Brna
2002 (04.07.) = smlouva mezi MDS, SM Brnem a JMK o financování nového nádraží

2004 (leden) = studie proveditelnosti č. 2 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně
2004 (11.03.) = zahájení sběru podpisů za referendum pro nádraží v centru
2004 (20.04.) = kritické prohlášení 19 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (1)
2004 (21.06.) = změna ÚP Brna pro výstavbu odsunutého nádraží
2004 (19.07.) = předání petice s 24.686 podpisy za referendum s volbami do JmK
2004 (09.10.) = místní referendum č. 1 o poloze nádraží (25 % účast, 86 % pro nádraží v centru= 67.440 voličů)
2004 (15.-16. 10.) = volby do zastupitelstva JmK

2005 (13.01.) = stanovisko SEA pro odsun nádraží: 4 varianty
2005 (14.10.) = stanovisko EIA pro odsun nádraží: 1 varianta
2005 (09.12.) = zahájení územního řízení pro odsunuté nádraží (1. etapa = 20,4 mld. Kč)

2006 (duben) = dostavba odsunutého nádraží podle plánu Brna má být v září 2012
2006 (listopad) = studie proveditelnosti č. 3 (aktualizace č. 2) ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2007 (březen) = studie OK NvC a externích expertů o nádraží v centru u Nových Sadů
2007 (září) = multikriteriální analýza o výhodnosti nádraží v centru, než odsunutém
2007 (říjen) = kritický expertní posudek CDV o odsunutém nádraží
2007 (01.11.) = kritické prohlášení 30 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (2)

2008 (12.12.) = Krajský soud v Brně ruší územní rozhodnutí č. 1 (žalobci: 2 občanská sdružení a 13 osob)

2011 (březen) = studie proveditelnosti č. 2 pro SJ kolejový diametr
2011 (září) = urbanistická a architektonická studie o nádraží v centru
2011 (listopad) = finanční studie o modernizaci nádraží v centru v 1. etapě za 10 mld. Kč
2011 (prosinec) = studie proveditelnosti č. 4 ve prospěch odsunutého nádraží v Brně

2012 (leden) = kritické prohlášení 27 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (3)
2012 (30.09.) = termín dostavby odsunutého nádraží podle plánu Brna z dubna 2006
2012 (květen) = zahájení prací na dopracování varianty odsunuté a v centru pro studii proveditelnosti č. 5

2013 (18.09.) = vydání územního rozhodnutí č. 3
2013 (25.10.) = odvolání proti územnímu rozhodnutí č. 3, o němž má rozhodnout Magistrát města Brna

2014 (21.01.) = zahájení sběru podpisů za referendum č. 2 o nádraží
2014 (březen) = dokončení prací na dopracování varianty odsunu a v centru pro studii proveditelnosti č. 5
2014 (01.08.) = předání petice s 21.083 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014
2014 (01.09.) = předání petice s dalšími 5.813 podpisy na vyhlášení referenda č. 2 s volbami do obcí v říjnu 2014
2014 (17.10.) = Krajský soud v Brně prohlašuje návrh na vyhlášení referenda č. 2 za bezvadný
2014 (22.10.) = Rada města Brna doporučuje svolat referendum č. 2 na sobotu 24. 1. 2015 od 8 do 22 hodin
2014 (25.11.) = Zastupitelstvo města Brna vyhlašuje referendum č. 2 společně s volbami do zastupitelstva JmK

2015 (20.05.) = smlouva mezi SŽDC, s. o., a firmami SUDOP Brno, s.r.o., Moravia Consult Olomouc, a.s., a AF-CityPlan, s.r.o., o vypracování studie proveditelnosti č. 5 o nádraží v Brně (vyřazenou firmou je HELIKA, a. s.)
2015 (červen) = kritické prohlášení 24 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (4)

2016 (září) = stanovisko 6 autorů varianty „Pod Petrovem“, že jde o jednu z variant nádraží v centru
2016 (04.10.) = kritické prohlášení 32 expertů k Železničnímu uzlu Brno v odsunuté variantě (5)
2016 (07.-08.10) = volby do zastupitelstva JmK společně s referendem č. 2 o poloze nádraží a o způsobu výběru varianty (24 % účast, 81 % pro nádraží v centru= 59.211 voličů)

2017 (05.09.) = KÚ JčK odvolací řízení o územním rozhodnutí č. 3 přerušuje do výsledku přezkumu stanoviska EIA
2017 (31.10.) = SŽDC, s. p., předává studii proveditelnosti č. 5 Brnu, JmK, SFDI, MD a JASPERS k vyjádření

2018 (15.01.) = zastupitelé JmK doporučují variantu Ac
2018 (27.02.) = zastupitelé Brna doporučují variantu Ac s výstavbou Severojižního kolejového diametru
2018 (30.05.) = Centrální komise Ministerstva dopravy doporučuje variantu Ab za cca 43 mld. Kč
2018 (10.07.) = česká vláda doporučuje odsun nádraží ve variantě Ab za cca 43 mld. Kč

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Obě žaloby proti umístění nádraží v Brně byly odmítnuty (TZ, 16.08.2019)

Prezentace KAM k poloze brněnského nádraží (17:45 minut, termíny od 4:20 minuty, 09.01.2018)

Městský architekt doporučuje nádraží u řeky (TZ KAM, 09.01.2018)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-